Legea societăţilor mutuale de asigurare, la Camera Deputaţilor

La începutul lunii octombrie, proiectul referitor la Legea societăţilor mutuale de asigurare, adoptat de Senat, a ajuns pe masa deputaţilor.
distribuitorul de asigurări

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal necesar constituirii şi organizării societăţilor mutuale de asigurare din România, inclusiv reglementarea cerinţelor specifice societăţilor mutuale privind autorizarea, funcţionarea, fuziunea, divizarea, modificarea formei juridice în societăţi de asigurare pe acţiuni, dizolvarea sau lichidarea.

Astfel, societăţile mutuale de asigurare sunt entităţi cu personalitate juridică cu un număr nelimitat şi variabil de membri, ce au ca obiect desfăşurarea activităţii de asigurare conform prevederilor Legii nr. 237/2015 (privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare) şi care se finanţează, în principal, prin contribuţiile membrilor. Îşi dobândesc autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de asigurare, funcţionează şi sunt supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

Concret, societăţile mutuale de asigurare vor putea avea un numar de minim cinci membri, care vor contribui impreuna pentru a se despagubi intre ei in momentul in care unul dintre participanti sufera o dauna. Membrii fondatori al societatilor mutuale nu sunt conditionati de dobandirea calitatii de asigurat la momentul constituirii; acestia incheie contractul de asigurare ulterior obtinerii autorizatiei de functionare.

Spre deosebire de o societate pe actiuni a carei scop este de a crea profit si este condusa de actionarii majoritari, in cadrul unei societati mutuale, cei care se asigura pot fi si asiguratori, controland astfel activitatea societatii si redistribuindu-si excedentul, toti membrii avand drepturi egale.

Astfel, potrivit proiectului de lege, societatile mutuale sunt grupuri voluntare de persoane fizice sau juridice al caror scop este mai curand satisfacerea nevoilor membrilor decat obtinerea unei rentabilitati a investitiei, fiind gestionate conform principiilor democratice („un membru – un vot”) si, astfel, contribuind la gestionarea responsabila si sustenabila.

Potrivit proiectului de lege, societatile mutuale desfasoara numai activitati de asigurare si operatiuni legate direct de aceasta, pentru membrii lor.

Nu pot fi membri fondatori persoanele care sunt incapabile sau care nu pot detine calitatea de asociat, potrivit legii, ori care au fost condamnate pentru infractiuni in virtutea legii aplicabile in domeniul bancar si nebancar, infractiuni de fals, frauda sau infractiuni financiare, spalarea banilor si finantarea terorismului, manipularea pietei de capital, utilizarea abuziva a informatiilor privilegiate, divulgarea neautorizata a informatiilor privilegiate, infractiuni contra patrimoniului camata si coruptie, infractiuni privind regimul fiscal ori pentru a alte infractiuni prevazute de legislatia privind societatile, falimentul, insolventa sau protectia consumatorului, cu exceptia cazului in care a intervenit reabilitarea, potrivit legii.

Conform initiativei, societatile mutuale solicita ASF aprobarea persoanelor care fac parte din conducere. Durata mandatului primilor administratori, primilor membri ai consiliului de supraveghere, respectiv al primilor membri ai directoratului este de 4 ani.

Adaugati comentariu