Legea RCA intră astăzi în vigoare

Legea RCA intră astăzi, 12 iulie, în vigoare, printre cele mai importante prevederi ale sale fiind introducerea valorilor de referinţă, decontarea directă şi limitarea cheltuielilor asigurătorilor la 25% din tarif.Potrivit Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie – Legea RCA, persoanele fizice sau juridice care au în proprietate vehicule supuse înmatriculării sau înregistrării au obligaţia să se asigure pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a prejudiciilor produse prin accidente. Excepţiile sunt persoanele fizice şi juridice care utilizează vehicule exclusiv în scopul antrenamentelor, curselor, întrecerilor sau raliurilor, organizate legal.

În plus, şi maşinile aflate în proces de înmatriculare vor avea nevoie de asigurare auto obligatorie înainte de a obţine numerele de înmatriculare, dar bicicletele şi căruţele nu vor plăti RCA.

 

Tariful de referinţă şi de primă

Legea mai prevede că tariful de referinţă – prima de asigurare cu caracter orientativ determinată pe baza datelor statistice de la nivelul pieţei RCA – va fi calculat pe baza unei formule, semestrial, de către o societate cu expertiză recunoscută în domeniu, angajată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Instituţia are obligaţia să publice aceste valori. Primele tarife de referinţă au fost anunţate deja, fiind calculate pe baza datelor cu privire la poliţele din perioada 2012 – 2016 şi la daunele înregistrate în intervalul 2010 – 2016. Intrate în vigoare vineri, 19 mai 2017, acestea au valori cuprinse între 500 lei/an şi 7.300 lei/an.

În ceea ce priveşte calculul tarifului de primă, asigurătorii RCA pot folosi criterii de risc, indici de încărcare, coeficienţi de majorare şi corecţie ori alte instrumente de ajustare a tarifelor stabilite prin reglementări ale ASF.
Criteriile de aplicare pentru sistemul bonus-malus sunt cele prevăzute în reglementările ASF, iar clasa B/M poate lua în calcul istoricul şoferului.

Cheltuielile administrative şi de vânzare ale poliţei de asigurare, incluse în tariful de primă, nu pot depăşi cumulat 25% din tariful rezultat.

 

Asiguratul riscant

O noţiune nou introdusă în legislaţia RCA este cea referitoare la “asiguratul cu risc ridicat”. Potrivit legii, acesta este persoana pentru care cel puţin 3 asigurători RCA ofertează un tarif de primă de “N” ori mai mare decât tariful de referinţă. Factorul ,,N” este stabilit de către BAAR, cu aprobarea ASF şi este calculat pentru un vehicul cu aceleaşi caracteristici tehnice cu ale vehiculului pentru care se solicită asigurarea, precum şi pentru aceeaşi clasă de bonus-malus a asiguratului/utilizatorului. Caracteristicile tehnice ale vehiculelor se vor raporta la capacitatea cilindrică, cu excepţia vehiculelor cu motoare electrice, caz în care se va ţine seama de puterea acestora.

 

Decontarea directă

Legea introduce sistemul decontării directe, fiind definit drept serviciul auxiliar de gestionare a daunelor de către asigurătorii RCA pentru proprii asiguraţi. Decontarea directă este aplicabilă după îndeplinirea unor condiţii: accidentele auto se produc pe teritoriul României, vehiculele implicate sunt înmatriculate în România, prejudiciile sunt exclusiv asupra vehiculelor şi ambele vehicule implicate au asigurare RCA valabilă.

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Legii RCA, adică până în 12 august 2017, ASF va emite reglementări privind modalitatea de decontare directă.

 

Stabilirea despăgubirii

În caz de vătămare a integrităţii corporale sau a sănătăţii ori de deces rezultate în urma unui accident de vehicule, stabilirea despăgubirii se realizează atât pe cale amiabilă, cât şi pe cale judecătorească.

Stabilirea despăgubirii pe cale amiabilă se realizează pe baza următoarelor criterii generale de evaluare:

  • despăgubirile cuvenite persoanelor prejudiciate ca urmare a vătămării integrităţii corporale ori a sănătăţii persoanelor, se stabilesc prin ordin comun emis de Ministerul Sănătăţii şi ASF, în baza punctajului comunicat de Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici” Bucureşti;
  • evaluarea despăgubirilor are în vedere un nivel mediu prezumat al suferinţei îndurate de persoanele prejudiciate;
  • valoarea unui punct traumatic este egală cu dublul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată de la data producerii accidentului;
  • despăgubirile se pot ajusta în funcţie de particularităţile fiecărui caz în parte, pe bază de documente justificative;
  • punctajul pentru suferinţele cauzate prin vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii persoanelor include numai prejudiciile legate de durerile fizice; pentru prejudiciile legate de traumele psihice, persoana prejudiciată poate aduce documente în dovedirea acestora. Stabilirea despăgubirii pe cale judecătorească se realizează pe baza probelor cu caracter medical, medico-legal, psihologic şi statistic.

O altă prevedere a legii permite proprietarilor de maşini să obţină despăgubiri dacă îşi repară vehiculul accidentat în orice service, în afara sistemelor de referinţă propuse iniţial de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Potrivit actului legislativ, utilizarea de piese contrafăcute în efectuarea de reparaţii auto a devenit infracţiune.
Pe de altă parte, despăgubirile se stabilesc pe baza preţurilor de referinţă pe piaţă, la data producerii riscului asigurat.

Contractul RCA

O noutate a legii RCA este şi faptul că o dată cu intrarea acesteia în vigoare, Contractul RCA se poate încheia pe o perioadă cuprinsă între o lună şi 12 luni, multiplu de o lună, în funcţie de opţiunea asiguratului.

Contractul RCA se poate încheia pe o perioadă mai mică de o lună în următoarele situaţii:

  • pentru vehiculele înmatriculate/înregistrate în alte state membre ale Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene pentru care se solicită asigurarea în vederea importului în România, pe o perioadă de maximum 30 de zile de la data dobândirii proprietăţii, dovedită cu documente justificative ;
  • pentru vehiculele destinate exportului, pe o perioadă de maximum 30 de zile;
  • pentru vehiculele care se autorizează provizoriu pentru circulaţie, pe perioade de 30 de zile, dar cumulat nu mai mult de 90 de zile.

Contractul poate fi suspendat la cererea asiguratului, cu obligaţia depunerii plăcuţelor de înmatriculare/înregistrare la autoritatea care le-a eliberat.

Trebuie reţinut faptul că Legea RCA prevede că persoanele fizice sau juridice care au în proprietate vehicule supuse înmatriculării sau înregistrării în România sunt obligate să încheie asigurări RCA.

Încălcarea de către persoanele fizice sau juridice a obligaţiei de a deţine o asigurare RCA constituie contravenţie şi se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei şi cu reţinerea certificatului de înmatriculare/înregistrare a vehiculului până la prezentarea documentului privind încheierea asigurării. Constatarea şi aplicarea acestora se fac de către personalul Poliţiei.

 

 

Adaugati comentariu