Legea IDD poate spori protecţia asiguraţilor

După votul favorabil din Camera Deputaţilor, Legea privind distribuţia în asigurări – Legea IDD - a fost adoptată de Parlament, actul normativ fiind destinat creşterii nivelului de informare a asiguraţilor.City Insurance

Legea transpune integral în legislaţia românească Directiva 2016/97 (Directiva IDD) a Parlamentului European şi a Consiliului European din 20 ianuarie 2016 privind distribuţia de asigurări.

În principal, scopul actului normatic este reglementarea activităţii de distribuţie a produselor de asigurare şi reasigurare, organizarea şi funcţionarea distribuitorilor de asigurări şi reasigurări, supravegherea activităţii de distribuţie şi a altor activităţi conexe acesteia, înregistrarea intermediarilor, inclusiv autorizarea sau avizarea acestora la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), în vederea asigurării unui nivel ridicat de protecţie şi informare de care să beneficieze consumatorii în ceea ce priveşte posibilitatea de a achiziţiona separat diferitele componente ale unui pachet oferit (vânzarea combinată – cross-selling).

Printre cele mai importante modificări aduse de actul normativ se numără:

  • nivelul de protecţie ridicat de care beneficiază consumatorii, indiferent de canalul de vânzare prin care cumpără produsele de asigurare;
  • introducerea principiului general al condiţiilor de concurenţă echitabile între canalele de distribuţie;
  • standardele pentru vânzarea de produse de asigurare de viaţă cu componentă investiţională (tip unit-linked) sunt aliniate cu standardele în materie de produse de investiţii reglementate de Directiva 2014/65/UE privind pieţele instrumentelor financiare (MiFiDII) şi trebuie supuse normelor privind standardele de vânzare şi conflictele de interese;
  • intermediarii în asigurări şi asigurătorii trebuie să adopte toate măsurile adecvate pentru a detecta conflictele de interese care ar putea apărea în procesul de distribuţie a produselor de asigurare şi să informeze clienţii în acest sens;
  • atât intermediarii de asigurări, cât şi angajaţii asigurătorilor care desfăşoară activităţi de distribuţie de asigurări trebuie să-şi actualizeze în permanenţă cunoştinţele şi competenţele profesionale; toţi intermediarii de asigurări sunt obligaţi să prezinte dovada formării lor profesionale (calificare şi pregătire profesională continuă), iar societăţile de asigurare trebuie să instituie politici proprii privind formarea profesională continuă a forţei proprii de distribuţie;
  • responsabilitatea angajatorilor să asigure angajaţilor accesul la acţiuni de formare, astfel încât aceştia să-şi îndeplinească sarcinile în mod eficient;
  • drepturile şi responsabilităţile de supraveghere care îi revin statului membru de origine şi gazdă sunt detaliate şi clarificate;
  • distribuitorii trebuie să informeze clienţii asupra posibilităţii de a cumpăra separat diferitele componente ale unui pachet oferit (vânzarea combinată – cross-selling);
  • distribuitorii trebuie să informeze clienţii dacă este oferită consultanţă privind produsele de asigurare prezentate, iar informaţiile, inclusiv cele referitoare la comercializare, trebuie să fie clare şi să nu inducă în eroare clienţii;
  • nerespectarea cerinţelor impuse de prevederile legale este sancţionată mai sever, pentru a contracara potenţialele profituri.

Lege cuprinde prevederi referitoare la monitorizarea activităţi intermediarilor înregistraţi şi supravegherea respectării condiţiilor care au stat la baza acordării autorizaţiei sau avizului, situaţia financiară a acestora, efectuarea controlului la sediul acestora, ASF având competenţe de a solicita toate documentele şi informaţiile necesare derulării procesului de monitorizare şi supraveghere, de a aplica sancţiuni administrative şi de a dispune radierea intermediarilor înregistraţi.

În cazul în care un produs de asigurare este oferit împreună cu un serviciu sau produs auxiliar care nu este o asigurare, în cadrul unui pachet sau al aceluiaşi acord, distribuitorii de asigurări informează clienţii asupra posibilităţii cumpărării separate a diferitelor componente. În caz afirmativ, distribuitorii de asigurări furnizează o descriere adecvată a diverselor componente ale acordului sau pachetului şi o evidenţă separată a costurilor şi cheltuielilor pentru fiecare componentă.

 

Adaugati comentariu