Leasing financiar. Investiţii de peste 1,2 miliarde de euro în flote

Piaţa de leasing financiar a crescut în 2015 cu 21% comparativ cu anul precedent, volumul nou finanţat urcând la 1,6 miliarde de euro. Din total, autoturismele şi vehiculele comerciale au însumat 76% din volumul împrumuturilor, adică 1,227 miliarde de euro.Înmatriculările

La nivel de volume nou finanţate, vehiculele au înregistrat o creştere de 23% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Din punctul de vedere al finanţării pe categorii de vehicule, finanţarea autoturismelor menţine o pondere relativ constantă şi majoritară de 49% din totalul volumului nou finanţat în domeniul vehiculelor, urmată de finanţarea utilitarelor grele (38%) şi finanţarea vehiculelor comerciale uşoare (12%), precum şi a altor categorii de vehicule în proporţie de 1%.

Potrivit datelor Asociţiei Societăţilor de Leasing – ALB, utilitarele uşoare au înregistrat, anul trecut, cel mai mare avans al finanţărilor noi, de 27%, până la 127,3 milioane de euro. De remarcat este faptul că ritmul de creştere al împrumuturilor noi acordate acestei categorii de vehicule a reintrat în teritoriu pozitiv, după doi ani consecutivi de scădere, -9% în 2013 şi -3% în 2014.

Finanţările noi pentru vehiculele comerciale grele au crescut anul trecut cu 25%, până la 404,8 milioane de euro, avansul fiind însă mai mic faţă de cel înregistrat în anul precent, de 45%.

Volumul finanţărilor noi destinate autoturismelor a crescut cu 13%, până la 521,65 milioane de euro, ritmul de creştere fiind mai mare cu 5 puncte procentuale faţă de avansul înregistrat de împrumuturile noi acordate în 2014, de 8%.

Felix-Daniliuc-floteautoNe bucurăm să asistăm la o performanţă de excepţie a pieţei de leasing în 2015, atât la nivel de volume finanţate, cât şi ca dinamică de creştere. Piaţa a atins valoarea de 1,6 miliarde euro volume noi finanţate şi înregistrează cea mai bună dinamică din perioada post-criză, o creştere anuală de 21%. Aceste rezultate ne confirmă estimările şi ne dau încredere că dinamica pozitivă va continua şi în următorii ani, într-un context în care aşteptările cu privire la evoluţia economiei sunt, de asemenea, dintre cele mai pozitive”, a afirmat preşedintele Asociaţiei Societăţilor Financiare – ALB, Felix Daniliuc.

Potrivit datelor ALB, clienţii persoane juridice au atras cea mai mare pondere (97%) din totalul finanţărilor, urmaţi de persoanele fizice (2%) şi de sectorul public (1%).

„Majoritatea persoanelor juridice care apelează la leasing financiar ca sursă de finanţare a achiziţiilor necesare activităţii lor economice o reprezintă IMM-urile. Parteneriatul public-privat înscrie o pondere de doar 1%, indicând lipsa de apetit a autorităţilor publice pentru acest model de finanţare a proiectelor de investiţii la nivel naţional”, au mai spus reprezentanţii societăţilor de leasing.

Durata de finanţare cel mai des întâlnită este de 4-5 ani (32%), urmată de 3-4 ani (24%), 2-3 ani (17%), 5-7 ani (12%), 1-2 ani (8%), 1 an (4%) şi 7-15 ani (3%).

Cea mai mare cotă de piaţă este înregistrată de firmele de leasing financiar subsidiare băncilor, cu 81% din total, urmate de cele captive producătorilor cu 13% şi de companiile de leasing financiar independente, cu 6%.

Creşterea pieţei se va menţine

Preşedintele ALB consideră că, începând din 2016, avansul pieţei se va menţine în următorii trei ani la 15-20%. În determinarea acestor estimări, Felix Daniliuc spune că a fost luată în calcul existenţa unui factor de multiplicare de unu la cinci între evoluţia economiei în general şi a pieţei de leasing în particular.

„Piaţa de leasing financiar se află pe un trend pozitiv, în condiţiile în care perspectivele economiei sunt, de asemenea, foarte bune pentru perioada care urmează. Este un moment de start pentru creştere”, punctează şeful Asociaţiei Societăţilor de Leasing.

De altfel, şi consultanţii Deloitte sunt de părere că se poate observa o legătură directă între creşterea PIB-ului şi dezvoltarea leasingului financiar.

“Creşterea leasingului pentru vehicule şi echipamente este corelată cu evoluţia PIB-ului pentru anul următor, deoarece o creştere a finanţării prin leasing prognozează o evoluţie pozitivă a economiei. Evoluţia pieţei de leasing este corelată în cea mai mare măsură cu apetitul pentru investiţii decât cu apetitul pentru consum”, precizează reprezentanţii Deloitte Consultanţă.

Cu alte cuvinte, estimările privind creşterea finanţărilor cel puţin în următorii trei ani, înseamnă că societăţile de leasing financiar se aşteaptă, din partea mediului de afaceri, la o revenire a apetitului pentru investiţii, în special în parcurile auto. De altfel, clienţii persoane juridice au cea mai mare pondere (98%) în totalul finanţărilor, majoritatea companiilor care apelează la leasing financiar ca sursă de finanţare a achiziţiilor necesare activităţii fiind IMM-urile.

Caracteristicile leasingului financiar

Compania de leasing finanţatoare este proprietarul autovehiculului, iar clientul primeşte această calitate la finalul contractului, dacă achiziţionează vehiculului şi suporta valoarea reziduală. Formalităţile privind vama, înmatricularea şi asigurarea sunt încheiate de firma de leasing, iar valoarea avansului şi durata perioadei de finanţare sunt flexibile.
În cazul leasingului financiar, rata lunară este compusă din principal, dobândă şi TVA.

Dacă ne referim la clienţi persoane juridice, bunurile ce fac obiectul contractului de leasing se înregistrează ca mijloace fixe în contabilitatea utilizatorului, acesta deducând cheltuielile cu amortizarea şi pe cele cu dobânda.

Pe de altă parte, riscurile utilizării autovehiculului, administrarea şi cheltuielile legate de întreţinerea autovehiculului trec în sarcina utilizatorului, iar avansul este obligatoriu.

Noile reguli din Codul Fiscal

Noul Cod Fiscal, intrat în vigoare la începutul anului, introduce o serie de modificări în ceea ce priveşte mijloacele de transport care fac obiectul unui contract de leasing financiar. Noutăţile se referăa la declararea impozitului şi la deductibilitatea cheltuielilor cu diferenţele de curs valutar.
Legea nr. 227/2015 privind noul Cod Fiscal prevede, pentru mijloacele de transport care fac obiectul unui contract de leasing financiar, următoarele reguli pentru declararea impozitului:

  • impozitul pe mijloacele de transport se va datora de către locatar începând cu data de 1 ianuarie a anului urmator încheierii contractului de leasing financiar, până la sfârşitul anului în cursul căruia încetează contractul de leasing financiar;
  • locatarul va avea obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal în termen de 30 de zile de la data procesului-verbal de predare-primire a bunului;
  • la încetarea contractului de leasing, atât locatarul, cât şi locatorul vor depune declaraţia fiscală la autorităţile competente, în termen de 30 de zile de la data încheierii procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului, însoţită de o copie a acestor documente;
  • chiar şi persoanele care beneficiază de scutiri la plata impozitului pe mijloacele de transport vor avea obligaţia depunerii declaraţiilor fiscale de la plata impozitului pe mijloacele de transport.

O altă modificare introdusă de noul Cod Fiscal ce face referire la leasingul financiar este cea privind cheltuielile cu diferenţele de curs valutar înregistrate ca urmare a derulării unor contracte de leasing pentru vehiculele rutiere motorizate, ce nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice.

Concret, conform art. 25, alin. (3), lit. l) din Legea nr. 227/2015 s-a introdus limitarea de 50% asupra diferenţei nefavorabile dintre veniturile din diferenţe de curs valutar şi cheltuielile din diferente de curs valutar aferente.

Utilizarea în scopul activităţii economice a unui vehicul cuprinde, fără a se limita la acestea:

  • deplasări în ţară sau în străinatate la clienţi/furnizori, pentru prospectarea pieţei;
  • deplasări la locaţii unde se află puncte de lucru;
  • deplasări la bancă, vamă, la oficiile poştale, la autorităţile fiscale;
  • utilizarea vehiculului de către personalul de conducere în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
  • deplasări pentru intervenţie, service, reparaţii, utilizarea vehiculelor de test-drive de către dealerii auto.

Justificarea utilizarii vehiculelor, în sensul acordării deductibilităţii integrale la calculul profitului impozabil, se efectuează pe baza documentelor justificative şi prin întocmirea foii de parcurs, iar pentru acordarea deducerii este obligaţia persoanei impozabile să demonstreze că sunt îndeplinite toate condiţiile legale pentru acordarea deducerii.

Se consideră că un vehicul nu este utilizat exclusiv în scopul activităţii economice, în situaţia în care acesta este folosit ocazional sau de o manieră continuă şi pentru uz personal.

Dacă vehiculul este utilizat atât pentru activitatea economică, cât şi pentru uz personal, se limitează la 50% deductibilitatea cheltuielilor direct atribuibile folosirii acestuia, precum şi dreptul de deducere a taxei aferente cumpărării, achiziţiei intracomunitare, importului, închirierii sau leasingului şi a taxei aferente cheltuielilor legate de exploatarea acestuia.

 

(Articol publicat în revista Flote Auto, martie 2016)

 

Adaugati comentariu