Începe realizarea Platformei multimodale Galaţi

Proiectul „Platforma Multimodală Galaţi" urmăreşte dezvoltarea unui terminat multimodal cu o capacitate de 150.000 TEU/an în portul Bazinul Nou, care va acoperi cererea până în anul 2030.

Investiţia va spori eficienţa reţelei TEN-T prin eliminarea blocajelor, îmbunătăţirea interconectării şi interoperabilităţii reţetelor naţionale de transport şi prin integrarea şi interconectarea optimă a celor patru moduri de transport (feroviar, rutier, fluvial şi maritim).

Potrivit Ministerului Transporturilor, proiectul include patru sub-proiecte stabilite corespunzător obiectivelor investiţionale:

Etapa I. Modernizarea infrastructurii portuare (Obiect 1 – Cheu);

Această etapă este în curs de implementare, finanţarea fiind asigurată în cadrut programului „Mecanismul pentru
Interconectarea Europei” (Connecting Europe Facility – CEF).Această etapă cuprinde:

  • realizarea subproiectelor tehnice pentru fiecare obiectiv investiţional, inclusiv cele pentru etapele II si III;
  • execuţia lucrărilor de infrastructură portuară .

Data limită estimată pentru implementarea completă a Etapei I este 31 martie 2020.

În acest moment, proiectul se află în faza de proiectare, fiind elaborate studiile de teren, premergătoare finalizării sub-proiectelor tehnice.

Data estimată de atribuire a licitaţiei privind lucrările de construcţie de modernizare a cheului este de 29 februarie 2019, iar începerea lucrărilor este preconizată pentru 15 martie 2019, cu termen de finalizare data de 15 septembrie 2020.

Etapa II. Modernizarea infrastructurii rutiere din zona Platformei Multimodale pentru înlăturarea blocajelor în trafic şi relocarea unui segment de câte ferată pentru fluidizarea traficului feroviar din zona portuară (Obiect 2 – Racord rutier şi feroviar)

CN APDM SA Galaţi are în curs de elaborare depunerea unei cereri de finanţare în cadrul primului Apel de proiecte lansat conform Programului Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 1, Obiectiv Specific 1.3. – Creşterea gradului de utilizare a căilor navigabile şi a porturilor situate pe reţeaua TEN-T centrală,
care include şi componente aferente transportului intermodal.

Pentru această etapă este disponibil deja studiul de fezabilitate.

Etapa III. Reorganizarea şi reconstruirea zonei de manipulare şi depozitare pentru eficientizarea fluxului tehnologic în platformă (Obiect 3 – Platformă multimodală)

Se intenţionează depunerea de către companiile Port Bazinul Nou şi Metaltrade International a unor cereri de finanţare în cadrul primului Apel de proiecte din cadrul Programului Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 2, Obiectiv Specific 2.4 – Creşterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale şi porturi, conform Ghidului solicitantutui pentru beneficiari privaţi care este în curs de elabore de către Ministerul Transporturilor.

Intervenţiile sub acest obiectiv specific sunt destinate modernizării/dezvoltăril infrastructurii şi suprastructurii portuare (dane, docuri, chei, terminale de mărfuri, conexiuni intermodate etc.), în vederea oferirii de condiţii optime pentru transportut naval de mărfuri, inclusiv achiziţia de instalaţii portuare şi alte echipamente.

 

 

Adaugati comentariu