Începe finanţarea utilitarelor prin programul „Comerţ 2018”

Începând de astăzi, IMM-urile cu vechime mai mare de un an pot depune cereri pentru finanţarea utilitarelor în cadrul programului "Comerţ 2018".Rezervele Statului

În vederea înscrierii, firmele vor completa şi transmite on-line, pe pagina web www.aippimm.ro, planul de investiţii incepând cu 27 august 2018 ora 10.00, timp de 10 zile lucrătoare, pana la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, respectiv 7 septembrie 2018, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului.

Vehicule din categoriile N1, N2 şi N3

Cu un buget de aproape 50 de milioane de lei în 2018, Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă facilitează accesul la achiziţionarea autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G şi cu excepţia vehiculelor de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.

Cheltuielile privind TVA, taxe, avize, comisioane (cu exceptia comisionului de garantare), ambalajul, transportul, punerea în funcţiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achiziţionate, nu sunt eligibile.

Autorităţile estimează că, în 2018, vor fi acordate ajutoare de minimis unui număr de 200 de beneficiari, similar cu numărul din 2017.

Alocaţia Financiară Nerambursabilă (AFN) este de maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, iar valoarea maximă a finanţării nerambursabile nu poate depăşi 250.000 de lei/beneficiar.

Condiţii

Pentru a obţine finanţarea utilitarelor, una dintre condiţiile pe care  trebuie să le îndeplinească firmele este să nu fi depăşit plafonul de minimis de 200.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică şi 100.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoara activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.

Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu cele acordate în conformitate cu alte regulamente, în limita plafonului de 200.000 euro (100.000 euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost) echivalent în lei.

Totodată, solicitanţii trebuie să fi avut la finele anului fiscal anterior un număr mediu anual mai mic de 250 de salaraţi, o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane de euro, echivalent în lei, sau să fi deţinut active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro.

Termenul limită de semnare a contractelor de finanţare care se implementează fără componentă de credit este 29 noiembrie 2018.

Termenul limită de semnare a contractelor de finanţare care se implementează cu componentă de credit este 11 decembrie 2018.

În maxim 60 de zile lucrătoare de la semnarea contractului, dar nu mai târziu de  31 mai 2019, beneficiarul este obligat să efectueze cheltuielile şi să depună documentaţia de decont la sediul Agentiei pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Atragere de Investitii si Promovare a sExportului – AIMMAIPE.

 

Adaugati comentariu