Finanţare de la stat pentru staţiile de reîncărcare a vehiculelor electrice

Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a selectat cinci proiecte în valoare de peste 961.000 lei, pentru 11 staţii de reîncărcare a vehiculelor electrice.Leasingul social

Cele cinci proiecte au ca beneficiari:

  • MCM Petrol (jud. Buzău) – o staţie de putere înaltă, CC;
  • Cybernet Auto Center (jud. Bacău) – 4 staţii de putere normală;
  • Next Automobile (jud. Argeş) – o staţie de putere înaltă, CA;
  • Tester Group (jud. Iaşi) – 0 staţie de putere înaltă, CC
  • Municipiul Târgovişte (jud, Dâmboviţa) – 4 staţii de putere înaltă, CC.

De asemenea, AFM a publicat şi listele cu proiectele respinse în acest program, solicitanţii respinşi având posibilitatea de a depune contestaţie în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării pe site a rezultatelor.

Proiectele au fost depuse în sesiunea 15 septembrie – 15 noiembrie 2016 şi fac parte din programul „Infrastructură de alimentare verde”, prin care este realizată reţeaua naţională de puncte de alimentare pentru autovehiculele electrice,

Programul a fost conceput ca unul multianual cu o ţintă indicativă de 6000 de puncte de alimentare instalate în reţea până în anul 2020.

Este destinat persoanelor juridice, respectiv primăriilor din localităţi cu mai mult de 50.000 de locuitori, instituţiilor publice şi agenţilor economici din astfel de oraşe dar şi agenţilor economici ale căror sedii sociale sau puncte de lucru au acces direct la autostrăzi, drumuri europene şi drumuri naţionale.

Fiecare dintre aceşti beneficiari poate aplica la AFM pentru instalarea de puncte de încărcare şi poate beneficia de finanţarea a 80% din costurile unui astfel de proiect. Suma maximă pe care o poate solicita o primărie, instituţie publică sau un agent economic este de 900.000 de lei – aproximativ 200.000 de euro.

Programul permite instalarea atât a punctelor de încărcare cu putere normală, egală cu 22 kw curent alternativ cât şi a celor cu putere înaltă, mai mare de 22 kw curent continuu. Pentru o priză cu încărcare normală (de circa 4 ore) AFM a stabilit în concordanţă cu nivelul pieţei o sumă maximă decontabilă de 2500 de euro, iar pentru una cu încărcare rapidă (sub 1 oră) o sumă de 35.000 de euro.

Locaţiile care pot fi dotate cu chargere rapide sau normale conform viziunii Programului sunt: parcările publice, parcări destinate sau care deservesc punctele de interes public (baze sportive, săli de spectacole, instituţii publice, centre comerciale, unităţi hoteliere, gări, aeroporturi, benzinării), parcări cu acces direct la autostrăzi, drumuri naţionale sau europene.

Cei care vor aplica în cadrul viitoarei sesiuni de finanţare trebuie să prevadă în proiectul cu care aplică locuri de parcare corespondente numărului de puncte de încărcare care trebuie marcate distinct şi semnalizate cu panouri de informare.

 

 

Adaugati comentariu