Advertisement

fiscale
Home Finanţare Fonduri publice În 3 ani, peste 1.600 de utilitare au fost achiziţionate prin Rabla

În 3 ani, peste 1.600 de utilitare au fost achiziţionate prin Rabla

Achiziţionarea unui vehicul comercial de până la 3,5 tone poate fi realizată mai uşor prin accesarea programului Rabla Clasic. Datele Administraţiei Fondului pentru Mediu arată că, numai în ultimii trei ani, în flotele companiilor au intrat, în acest mod, un număr de 1.639 de utilitare ușoare pentru transportul mărfurilor.

Vehiculele utilitare de până la 3,5 tone au fost introduse pentru prima dată în programul Rabla, cel mai longeviv program al Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM), în 2009. Numai în ultimii trei ani, au fost casate 4.629 vehicule din categoria N1, destinate transportului de mărfuri. Cu tichetele astfel obţinute, companiile au achiziţionat deja 1.639 de utilitare uşoare.

În 2021, prima de casare, majorată de la 6.500 de lei la 7.500 de lei, se acordă pentru autovehiculul nou, al cărui sistem de propulsie generează maximum 120g CO2/km NEDC în regim de funcţionare mixt, conform informaţiilor înscrise în COC. În cazul în care în COC este înscrisă şi cantitatea de emisii de CO2 conform standardului WLTP, se acordă pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 140g CO2/km NEDC în regim de funcţionare mixt. în cazul în care în COC este înscrisă doar cantitatea de emisii de CO2 conform standardului WLTP, se acordă pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 165g CO2/km WLTP în regim de funcţionare mixt

La prima de casare se poate adăuga un ecobonus, în următoarele condiţii:
– la achiziţionarea unui autovehicul nou, exceptând motocicletele, echipat cu sistem de propulsie care generează o cantitate de emisii de maximum 96 g CO2/km NEDC în regim de funcţionare mixt, conform informaţiilor înscrise în COC, sau echipat cu motorizare GPL/GNC, se acordă un ecobonus în valoare de 1.500 lei;
– în cazul în care în COC este înscrisă şi cantitatea de emisii de CO2 conform standardului WLTP, pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 105g CO2/km NEDC în regim de funcţionare mixt sau echipat cu motorizare GPL/GNC, se acordă un ecobonus în valoare de 1.500 lei;
– în cazul în care în COC este înscrisă doar cantitatea de emisii de CO2 conform standardului WLTP, se acordă pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 124g CO2/km WLTP în regim de funcţionare mixt, se acordă un ecobonus în valoare de 1.500 lei;
d) la achiziţionarea unui autovehicul nou, exceptând motocicletele, echipat cu sistem de propulsie hibrid, se acordă un ecobonus în valoare de 3.000 lei.
În situaţia în care sistemul de propulsie al autovehiculului nou îndeplineşte una dintre caracteristicile enumerate mai sus, ecobonusurile se pot cumula.
Reamintim că în acest an, valabilitatea notei de înscriere în cadrul Programului Rabla Clasic este 150 de zile de la data emiterii, timp în care beneficiarii vor derula toate procedurile specifice de achiziție a autovehiculului nou.

Simplificări ale programului Rabla Clasic

Din data de 14 iunie 2021, au intrat în vigoare ultimele modificări aduse Ghidului de finanțare ale Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024 (Rabla Clasic) prin intermediul cărora a fost simplificat și mai mult mecanismul de accesare a finanțării.

Mai precis, dosarele de finanțare transmise de persoanele juridice vor conține mai puține documente, iar, pentru facilitarea însușirii prevederilor ghidurilui de finanțare, criteriile de eligibilitate și componența documentațiilor sunt reglementate prin intermediul a două articole, valabile tuturor categoriilor de solicitanți: toate categoriile de solicitanți vor urmări criteriile de eligibilitate prevăzute la articolul 27, iar componența dosarului de finanțare, la articolul 28.

În altă ordine de idei, modificările au avut în vedere și simplificarea unor proceduri interne specifice evaluării dosarelor de finanțare, care va conduce la urgentarea soluționării cererilor de finanțare depuse de solicitanți.
AFM precizează că modificările se aplică dosarelor de finanțare depuse începând din data de 14 iunie, cele transmise până la data de 13 iunie, inclusiv, urmând a fi soluționate potrivit prevederilor valabile la momentul depunerii.

Criteriile de eligibilitate unice

– Solicitantul acţionează în nume propriu;
– are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu;
– nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată, potrivit declaraţiei din cererea de finanţare; nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare;
– potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantul nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;
– nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/ achiziţionate prin program, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 6 alin. (6) din Ghidul de finanțare;
– ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de casare nu urmează a fi utilizat pentru desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 şi nici pentru achiziţionarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri – pentru solicitanţii care desfăşoară şi declară activităţi economice conform anexei nr. 10 la Ghidul de finanțare;
– valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care solicitantul a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri), potrivit declaraţiei pe propria răspundere depuse la dosar, inclusiv pentru solicitanţii care deţin calitatea de întreprindere unică conform declaraţiei pe propria răspundere din anexa nr. 7 la Ghidul de finanțare. În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;
– nu este înregistrată cu fapte sancţionate de legislaţia financiară.

Conţinutul dosarului de acceptare pentru achizția de utilitare

Pentru toate categoriile de solicitanți persoane juridice, deci și de cei interesați de utilitare ușoare, dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:
a) formularul cererii de finanţare prevăzut în anexa nr. 6 la Ghidul de finanțare;
b) împuternicire, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită;
c) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoană juridică;
d) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică;
e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul şi este înregistrat fiscal autovehiculul uzat;
f) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică;
g) declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program. În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;
h) declaraţia pe propria răspundere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, semnată de către reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia.

 

CITEȘTE ȘI:

Rădăcini Grup a împlinit 30 de ani pe piața locală

UNSICAR a lansat un call-center şi o platformă online pentru clienţii City Insurance

 

 

Comentați?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare

Primăria Galați
Fonduri publice

Primăria Galați își cumpără o flotă de 15 mașini electrice

Primăria Galați își cumpără o flotă de 15 mașini electrice, prin programul...

Poliția Locală Timișoara
Fonduri publice

Poliția Locală Timișoara își reînnoiește flota cu 7 autospeciale, prin programul Rabla

Poliția Locală Timișoara intenționează să achiziționeaze 7 autospeciale prin programul Rabla Clasic,...

AFIR
Fonduri publice

AFIR își completează parcul auto cu 33 de autovehicule, în valoare de peste 3 mil. lei

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) își completează parcul auto cu 33...

autoturisme de intervenție
Fonduri publice

ANAF și Autoritatea Vămilor vor fi dotate cu 160 de autoturisme de intervenție operativă, în valoare de 9,2 milioane de euro

Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate va achiziționa un număr de 160 autoturisme...