Fonduri europene şi naţionale pentru staţii de alimentare “verzi”

Pentru instalarea staţiilor de reîncărcare a vehiculelor electrice şi hibride, pot fi accesate atât fonduri europene prin POR 2014-2020, cât şi fonduri naţionale, în cadrul programului "Infrastructura de alimentare verde”, care va fi extins şi pe drumuri naţionale şi autostrăzi.staţii

Datele Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Autoturisme (APIA) arată că, anul trecut, numărul maşinilor electrice şi hibride a urcat la 2.811 unităţi, în creştere cu 136,7% faţă de anul precedent, fapt ce a majorat ponderea acestora în totalul vânzărilor de vehicule noi la 2,2%. Avansul livrărilor de maşini „verzi” a continuat şi în acest an, numai în primele două luni numărul acestora fiind de 392 de unităţi, cu 75% mai multe comparativ cu perioada similară din anul precedent. Statistica APIA arată că în ianuarie şi februarie 2018, ponderea autoturismelor ecologice în totalul vânzărilor de vehicule noi a crescut la 2,4%, de la 1,7% în ianuarie – februarie 2017.

Fără doar şi poate, majorarea numărului de maşini electrice şi hibride creşte nevoia de staţii de reîncărcare. Dar la fel de adevărat este şi faptul că apariţia tot mai multor chargere diminuează temerea utilizatorilor de a rămâne cu maşina descărcată, ceea ce ar putea favoriza, până la urmă, vânzările de vehicule „verzi”.

România nu se plasează printre campionii Europei în foarte multe domenii, inclusiv în cel al mobilităţii „curate”, fără emisii de gaze cu efect de seră. Vestea bună este însă că subvenţiile din programul Rabla Plus pot diminua ecartul faţă de situaţia parclui auto din ţările dezvoltate, iar fondurile europene şi schemele de ajutor de stat pot accelera instalarea staţiilor de încărcare electrice.

Fonduri europene

Fondurile europene pentru staţiile de reîncărcare a maşinilor verzi pot fi accesate prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, în cadrul Axei prioritare 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţie 3.2. – Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, Operaţiunea B – investiţii destinate transportului electric şi nemotorizat. Potrivit Ghidului de finanţare sunt eligibile „achiziţionarea şi instalarea punctelor de reîncărcare a vehiculele electrice şi electrice hibride, accesibile publicului, de tip punct de reîncărcare cu putere normală şi de tip punct de reîncărcare cu putere înaltă”,

Caracteristicile acestora sunt definite şi descrise în Legea nr. 3412017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi” astfel:

1.1.„Punct de reîncărcare cu putere normală înseamnă un punct de reîncărcare care permite un transfer de energie electrică către un vehicul electric, la o putere mai mică sau egală cu 22 kW, excluzând dispozitivele cu o putere mai mică sau egală cu 3,7 kW care sunt instalate în gospodării private sau al căror scop principal nu este reîncărcarea vehiculelor electrice şi care nu sunt accesibile”.

1.2. „Punct de reîncărcare cu putere inaltă înseamnă un punct de reîncărcare care permite un transfer de energie electrică către un vehicul etectric, la o putere mai mare de 22 kW”.

Aceste puncte/staţii de reîncărcare vor fi amplasate în parcările publice ale solicitantului, asigurându-se acces permanent şi nediscriminatoriu utilizatorilor („punct de reîncărcare accesibil publicului”), iar locul de amplasare a acestor puncte de reîncarcare va fi semnalizat corespunzător. În corespondenţă cu numărul modulelor aferente fiecărui punct de reîncărcare instalat se va aloca un număr de locuri de parcare marcate corespunzator, exclusiv pentru alimentarea autovehicutelor electrice şi electrice hibride.

Pentru oraşele cu mai puţin de 20.000 locuitori, este eligibilă achiziţionarea şi instalarea doar a unei singure staţii de reîncarcare, indiferent de tip (cu putere normată/cu putere înaltă) şi de numărut prizelor de încărcare.

Potrivit Ministerului Dezvoltării Regionale, prin POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Operaţiunea B au fost depuse 12 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 86,07 mil. euro, proiecte care acum se află în etapa de verificare a conformităţii administrative.

Fonduri naţionale

Din fonduri naţionale, Ministerul Mediului pregăteşte o schemă de ajutor de stat pentru extinderea pe reţeaua TEN-T prezentă pe teritoriul naţional a programului destinat dezvoltării infrastructurii de reîncărcare a autovehiculelor electrice – “Infrastructură de alimentare verde” pe autostrăzi, drumuri naţionale şi europene.

Schema clasică de ajutor de stat a fost lansată la sfârşitul anului 2016, primele proiecte urmând a fi implementate în perioada imediat următoare. Dacă în prima fază, finanţarea a fost destinată investiţiilor urbane, noua strategie a Ministerului Mediului are în vedere finanţarea instalării staţiilor de reîncărcare pe şoselele importante, pentru a asigura conectarea oraşelor.

“Noua viziune a programului are în vedere şi obiectivele stabilite prin Cadrul naţional de politici pentru dezvoltarea pieţei în ceea ce priveşte combustibilii alternativi în sectorul transporturilor şi pentru instalarea infrastructurii relevante în România. Pentru creşterea succesului programului, instituţia noastră a întreprins demersuri pentru aprobarea unei scheme de ajutor de stat”, explică ministrul Mediului, Graţiela Gavrilescu.

Prin viitoarea schemă de ajutor de stat, autorităţile iau în calcul finanţarea a cel puţin 150 de staţii de alimentare ce vor fi amplasate pe autostrăzi, drumuri naţionale şi europene.

Totodată, Graţiela Gavrilescu reaminteşte că si programul Rabla Plus a beneficiat de o îmbunătăţire majoră faţă de anii precedenţi, prin mărirea cuantumului ecotichetului acordat pentru achiziţionarea autovehicutelor electrice, de la 20.000 lei la 45.000 lei (aproximativ 10.000 euro).

„Administraţia Fondului pentru Mediu işi propune continuarea acestor două programe de interes naţional, prin care se reduce substanţial impactul asupra mediului. Independent de voinţa instituţiei noastre, singurele impedimente majore care pot apărea în atingerea acestor deziderate sunt reprezentate de lipsa fondurilor necesare desfăşurării lor, Fondul pentru mediu fiind substanţial diminuat prin eliminarea timbrului de mediu”, subliniază ministrul Mediului.

În toamna anului trecut, în cadrul programului “Infrastructura de alimentare verde” pentru mediul urban, Administraţia Fondului pentru Mediu a selectat cinci proiecte în valoare de peste 961.000 lei, pentru 11 staţii de reîncărcare a vehiculelor electrice.

Cele cinci proiecte au ca beneficiari:

– MCM Petrol (jud. Buzău) – o staţie de putere înaltă, CC;

– Cybernet Auto Center (jud. Bacău) – 4 staţii de putere normală;

– Next Automobile (jud. Argeş) – o staţie de putere înaltă, CA;

– Tester Group (jud. Iaşi) – o staţie de putere înaltă, CC

– Municipiul Târgovişte (jud, Dâmboviţa) – 4 staţii de putere înaltă, CC.

Programul a fost conceput ca unul multianual cu o ţintă indicativă de 6.000 de puncte de alimentare instalate în reţea până în anul 2020. Este destinat persoanelor juridice, respectiv primăriilor din localităţi cu mai mult de 50.000 de locuitori, instituţiilor publice şi agenţilor economici din astfel de oraşe dar şi agenţilor economici ale căror sedii sociale sau puncte de lucru au acces direct la autostrăzi, drumuri europene şi drumuri naţionale.

Fiecare dintre aceşti beneficiari poate aplica la AFM pentru instalarea de puncte de încărcare şi poate beneficia de finanţarea a 80% din costurile unui astfel de proiect. Suma maximă pe care o poate solicita o primărie, instituţie publică sau un agent economic este de 900.000 de lei – aproximativ 200.000 de euro.

Programul permite instalarea atât a punctelor de încărcare cu putere normală, egală cu 22 kw curent alternativ cât şi a celor cu putere înaltă, mai mare de 22 kw curent continuu. Pentru o priză cu încărcare normală (de circa 4 ore) AFM a stabilit în concordanţă cu nivelul pieţei o sumă maximă decontabilă de 2.500 de euro, iar pentru una cu încărcare rapidă (sub 1 oră) o sumă de 35.000 de euro.

Locaţiile care pot fi dotate cu chargere rapide sau normale conform viziunii Programului sunt: parcările publice, parcări destinate sau care deservesc punctele de interes public (baze sportive, săli de spectacole, instituţii publice, centre comerciale, unităţi hoteliere, gări, aeroporturi, benzinării), parcări cu acces direct la autostrăzi, drumuri naţionale sau europene.

Cei care vor aplica în cadrul viitoarei sesiuni de finanţare trebuie să prevadă în proiectul cu care aplică locuri de parcare corespondente numărului de puncte de încărcare care trebuie marcate distinct şi semnalizate cu panouri de informare.

statii

 

 

Adaugati comentariu