Fonduri europene pentru proiecte de siguranţă rutieră

Două proiecte destinate creşterii gradului de monitorizare a traficului şi derulării unor campanii educativ-preventive pentru sporirea siguranţei rutiere ar putea fi finanţate din fonduri europene, prin POIM 2014 - 2020.
oxigen

Conforma statisticilor Poliţiei, în 2017 s-au produs 8.624 de accidente rutiere care s-au soldat cu 1.951 de morţi şi 8.172 de răniţi, cea mai gravă situaţie din 2008 şi până în prezent. De asemenea, ne aflăm pe primul loc în Uniunea Europeană la numărul deceselor în urma accidentelor rutiere.

În acest context, reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne consideră că un factor determinant în reducerea numărului accidentelor rutiere îl reprezintă şi conştientizarea atât de către şoferi, cât şi de pietoni a importanţei cunoaşterii şi respectării regulilor dc circulaţie, un comportament ce apare şi se dezvoltă prin activităţi educative.

„În acest sens, atât la nivel naţional, cât şi la nivel Iocal, se organizează, în parteneriat cu organizaţii din societatea civilă, campanii de educaţie rutieră şi alte activităţi preventive ce au drept scop îmbunătăţirea nivelului de cunoaştere şi respectare a normelor rutiere, precum şi conştientizarea pericolelor la care se expun cei care încalcă regulile de circulaţie”, spune Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne.

Potrivit acesteia, instituţia a iniţiat demersurile pentru accesarea fondurilor europene nerambursabile, prin Programul Operaţional Infrastructură Mare, pentru implementarea a două proiecte.

Primul propune realizarea unor campanii educativ-preventive, având ca obiectiv creşterea gradului de siguranţă rutieră prin modelarea factorului uman pentru responsabilizarea participanţilor la trafic.

Al doilea proiect vizează creşterea gradului de monitorizare a traficului rutier în toate zonele cu risc ridicat de producere a evenimentelor rutiere, prin îmbunătăţirea dotării poliţiei rutiere cu autospeciale prevăzute cu sistem de monitorizare audio-video, cinemometre laser şi sisteme de depistare a substanţelor stupefiante în salivă.

În plus, ministrul MAI arată că, în sprijinul creşterii gradului de educaţie rutieră, grupul de lucru constituit la nivelul Delegaţiei Permanente Interministeriale pentru Siguranţă Rutieră, a propus modificarea OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice la art. 124 lit a), art. 129 alin. (2) şi art. 130.

Propunerea dc modificare constă, în principal, în inlocuiea sintagmei „o oră de educaţie rutieră pe săptămână” cu sintagma „activităţi aplicative de educaţie rutieră bilunar”, având drept scop desfăşurarea acestui tip dc activităţi la ciclurile primare.

Grupul de lucru pentru educaţie rutieră este constituit din reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei Naţionale, lnspectoratului General aI Poliţiei Române (prin Direcţia Rutieră şi Institutul pentru Combaterea şi Prevenirea Criminalităţii), Academiei de Poliţie „Alexandru loan Cuza” şi Casei Corpului Didactic.

Adaugati comentariu