Flotă verde. 14 maşini hibride pentru ANCOM

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii - ANCOM pregăteşte o licitaţie pentru achiziţionarea a 14 autoturisme cu sistem de propulsie electric hibrid (plug-in) prin Rabla Plus.BEI

Potrivit anunţului de participare publicat în SICAP, valoarea contractului este de 1,9 milioane de lei fără TVA, din care valoarea totală a ecotichetelor este de 235.294,12 lei.

În criteriul de atribuire, perioada de garanţie ofertată are o  pondere de 20%, iar preţul, de 80%.

Cuantumul garanţiei de participare este de 19.166 lei, perioada de valabilitate fiind cel puţin 190 de zile de la data limită de depunere a ofertelor.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 21 ianuarie 2019.

Potrivit ANCOM, clasamentul pe baza căruia se stabileşte oferta câştigatoare se întocmeşte în ordinea descrescătoare a punctajelor, oferta câştigatoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj.

În situaţia în care, ca urmare a aplicarii algoritmului de calcul prevazut mai sus, punctajul rezultat al ofertelor (clasate pe primul loc) este egal, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora.

În cazul în care egalitatea se menţine, ANCOM va solicita ofertanţilor respectivi o nouă propunere financiară, caz în care contractul de furnizare va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut.

 

Adaugati comentariu