Firmele propuse ca lichidator judiciar provizoriu în dosarul de faliment al Astra

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) a transmis către Tribunalul Bucureşti lista cu societăţile de practicieni în insolvenţă, formată din KPMG Restructuring SPRL şi Dascăl Insolvency SPRL, selectate de către Comisia de avizare în vederea numirii ca lichidator judiciar provizoriu în dosarul de faliment al Astra.astra-asigurari-faliment-floteauto

Au răspuns invitaţiei de participare la procedură 5 societăţi de practicieni în insolvenţă. Din analiza documentelor depuse pentru fiecare ofertă în parte, Comisia a constatat ca 3 dintre oferte nu au îndeplinit condiţiile procedurale referitoare la perioada minimă de valabilitate a poliţei de răspundere profesională.

În etapa de analiză a ofertelor considerate de către Comisia de avizare ca fiind conforme cu cerinţele cuprinse în procedură, au fost utilizate următoarele criterii: onorariul lunar solicitat de practician; onorariul de succes aplicat sumelor recuperate la masa credală, solicitat de practician; declaraţia pe propria răspundere privind numărul de personal calificat şi de specialitate în asigurări care va fi alocat pentru realizarea activităţilor legate de procedura insolvenţei la respectiva societate de asigurare, incluzând actuar, personal cu experienţă în lichidare de daune, etc; numărul de societăţi de asigurare lichidate din portofoliul ofertantului; modalitatea propusă în vederea recuperării creanţei din asigurări şi tratamentul acesteia în cadrul procedurii de insolvenţă.

Reamintim că Fondul de Garantare a Asiguraţilor (FGA) a încheiat procesul de transfer al dosarelor de daună, al contractelor de asigurare şi al bazelor de date de la Astra.

FGA a preluat, la data de 1 octombrie 2015, un număr de 57.210 de dosare de daună, inclusiv dosare de răscumpărare, şi 2.046.604 de contracte de asigurare în vigoare, după cum urmează: în România – 1.826.483 de poliţe, 51.566 de dosare daună; Germania – 6.128 de poliţe, 193 de dosare de daună; Slovacia – poliţe: 22.752, dosare daună: 642; Ungaria – poliţe:191.241, dosare daună: 4.809.

După verificarea prealabilă a documentelor, FGA anunţă va publica lista tuturor potenţialilor creditori de asigurări.

Până în prezent, FGA a primit 2.100 cereri de deschidere de dosare de daună, dintre care 367 au fost deja procesate, iar alte 855 de dosare sunt în faza de finalizare.

Consiliul ASF a solicitat, la finalul lunii august a acestui an, intrarea în faliment a societăţii Astra Asigurări şi a decis retragerea autorizaţiei de funcţionare a companiei.

Conform legii, falimentul unei societăţi de asigurare este hotărât de către o instanţă judecătorească. FGA va efectua plăţile către creditorii de asigurări de la data rămânerii definitive a hotărârii privind deschiderea procedurii de faliment în limita plafonului legal (450.000 lei/creditor de asigurare).

 

 

Adaugati comentariu