Fonduri europene pentru modernizarea drumurilor judeţene

Pentru finanţarea infrastructurii rutiere care face legătura cu reţeaua trans-europeană de transport ( TEN-T), autorităţile locale au şansa obţinerii unor fonduri nerambursabile în valoare de zeci de milioane de euro de la Comisia Europeană.Timişoara Sud

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administratiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014-2020, a lansat apelul de proiecte pentru prioritatea de investiţii 6.1 – Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.

Potrivit apelului, pot solicita aceste fonduri toate unităţile administrativ-teritoriale la nivel de judeţ, precum şi parteneriate între acestea sau parteneriate între o unitate administrativ teritorială judeţ şi unităţi administrativ teritoriale la nivel de municipiu, oraş, comună.

Activităţi finanţabile:

– modernizarea şi reabilitarea (pentru îmbunatăţirea parametrilor relevanti- creşterea vitezei, siguranţei rutiere, portanţei) retelei de drumuri judeţene care asigura conectivitatea, directă (drumuri judeţene sau trasee compuse din mai multe drumuri judeţene legate direct) sau indirectă (drumuri judeţene/trasee legate de reţea prin intermediul unui drum naţional modernizat) cu reţeaua TEN-T, construirea unor noi segmente de drum judeţean pentru conectarea la autostrăzi sau drumuri expres;

– construcţia / modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum judeţean ce vor face parte din drumul judeţean respectiv, construirea/realizarea de sensuri giratorii şi alte elemente pentru creşterea siguranţei circulaţiei;

– construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje/noduri rutiere (construirea doar pentru asigurarea conectivităţii directe la autostrăzi TEN T a drumurilor judeţene) şi construirea pasarelelor pietonale.

Valoarea eligibilă/proiect:

– Valoare minimă eligibilă: 1.000.000 euro
– Valoarea maxima eligibilă este de 50.000.000 euro,
Prin excepţie, pentru proiectele care se realizează în parteneriat între mai multe unităţi administrative (judeţe), valoarea maximă eligibilă este de 69.500.000 euro.

În ceea ce priveşte ratele de co-finanţare aplicabile pentru cheltuielile eligibile, maxim 85% din valoare este acordată prin Fondul European de Dezvoltare Regională FEDR, iar 13%, din bugetul de stat.

Beneficiarii vor asigura din bugetele proprii o cofinanţare de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Apelul de proiecte este cu depunere continuă, contractarea având loc în conformitate cu principiul ”primul venit, primul servit”.

Proiectele pot fi depuse în perioada 16 mai 2016 (ora 10) – 16 noiembrie 2016 (ora 10). Apelul este deschis până la momentul în care valoarea solicitată a proiectelor depuse depăţeşte nivelul de 50% peste alocarea financiară regională, dar nu mai târziu de data limită de închidere.

 

Adaugati comentariu