FGA începe plăţile către creditorii Carpatica Asig

Fondul de garantare a asiguraţilor (FGA) a anunţat că a luat act de rămânerea definitivă, prin neapelare, a hotărârii privind deschiderea procedurii de faliment împotriva societăţii Carpatica Asig.impozitul auto

Astfel, potrivit legii, sunt întrunite condiţiile pentru ca FGA să poată demara efectuarea plăţilor către creditorii de asigurări ai Carpatica Asig care au dosare aprobate la plată de către Comisia Specială a Fondului.

În vederea încasării indemnizaţiilor/despăgubirilor, orice persoană care pretinde un drept de creanţă de asigurări împotriva asigurătorului în faliment poate formula o cerere motivată în acest sens, adresată Fondului în termen de 90 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului, respectiv până la data de 08.06.2017 sau de la data naşterii dreptului de creanţă, atunci când acesta s-a născut ulterior.

De asemenea, conform legii, FGA mai poate primi cereri de deschidere a dosarelor de daună până la data 18.05.2017.

Până la 23 martie 2017, FGA a primit de la potenţialii creditori de asigurare ai Carpatica Asig S.A. 16.372 de cereri de plată, inclusiv cereri de plată pentru dosarele de daună nou deschise de FGA, precum şi 11.338 cereri deschidere dosare daună. Fondul a preluat 27.270 dosare de daună de la Carpatica Asig.

Fondul reaminteşte potenţialilor creditori de asigurări că este în drept să efectueze plăţi din disponibilităţile sale doar către petenţii care au depus cereri de plată şi care au dosarele complete.

Plata despăgubirilor se va face în limita a 450.000 lei pentru fiecare creditor.

Potenţialii creditori de asigurări ai Carpatica Asig S.A. pot depune, atât electronic, cât şi fizic, la sediul FGA, cereri de plată (Anexa 6) sau cereri de deschidere dosare de daună (Anexa 3). Formularele sunt disponibile şi online la adresa: http://www.fgaromania.ro/formulare.

 

 

Adaugati comentariu