Facilităţi fiscale pentru companiile care susţin învăţământul profesional-dual

La Senat a fost înregistrată o iniţiativă legislativă pentru acordarea unor facilităţi fiscale, în sensul scutirii de impozit a profitului reinvestit de operatorii economici în susţinerea învăţământului profesional-dual.
facilităţi fiscale

În 2019, 44% dintre angajatorii care au răspuns unui sondaj privind piaţa muncii consideră ca lipsa forţei de muncă suficiente sau adecvate a afectat cu până la 10% profitul anual al companiei, alţi 15% dintre respondenţi spun că impactul a fost si mai mare, de până la 20%, iar 8% sunt de părere că a a fost depăşit chiar şi acest prag. Totodată doi din cinci angajatori reclamă faptul ca cifra de afaceri a scăzut cu până la 10%, 17,8% spun că scăderea a fost de pana la 20%, iar 8% consideră că s-a trecut de acest prag, inclusiv peste nivelul de 30%.

Tocmai pentru a contracara aceasta situaţie, o treime dintre angajatori au recrutat oameni nespecializati pe domeniul cerut, dar pe care i-au instruit intern, iar alti 13,1% au reconvertit profesional o parte dintre angajati, pentru a acoperi domeniul unde le lipseau specialisti.

În acest context, la Senat a fost înregistrată o iniţiativă legislativă de modificare a Codului Fiscal prin acordarea unor facilităţi fiscale, în sensul scutirii de impozit a profitului reinvestit de operatorii economici in sustinerea invatamantului profesional-dual.

Proiectul de lege mai prevede şi deducerea din baza de calcul a impozitului pe profit a sumelor destinate plăţii burselor elevilor. În cazul microîntreprinderilor, plata burselor va fi scăzută din impozitul pe venituri pana la nivelul valorii reprezentand 20% din impozitul pe venituri datorat pentru trimestrul in care au inregistrat cheltuielile respective

„Nevoia revalorizarii invatamantului profesional-dual este resim^ita profund pe piata muncii din Romania, iar din acest motiv, apreciem ca oportunitatea acestei initiative legislative este de necontestat”, arată deputata Cristina Iurişniţi, iniţiatoarea proiectului de lege, care este susţinut şi de alţi 30 de parlamentari din tot spectrul politic.

Care sunt propunerile de facilităţi fiscale?

Ţinând cont de actualele prevederi care reglementează învăţământul profesional-dual (Art. 25 din Legea Educaţiei Naţionale 1/2011), precum şi de modificările şi completările aduse Legea 227/2015 privind Codul fiscal, proiectul îşi propune elaborarea unui cadru normativ coerent, menit să integreze soluţiile legislative necesare cu impact juridic şi economic.

Astfel, Codul Fiscal se completează după cum urmează:

1. Dupa alineatul (1) al articolului 22 se introduce un nou alineat 1^, cu urmatorul cuprins:
((l^) Profitul investit in sustinerea invatamantului profesional-dual prin asigurarea pregatirii practice si formarii de calitate a elevilor este scutit de impozit.

2. Litera i) a alineatului (4) de la articolul 25 se modifica şi va avea urmatorul cuprins:
i) cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat, cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectueaza sponsorizari şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile şi completarile ulterioare, ale Legii bibliotecilor
nr. 334/2002, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare si ale prevederilor literei c) a alineatului (4) al articolului 25 din legea educatiei nationale nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi cei care acorda burse private, potrivit legii, scad sumele aferente
din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre urmatoarele:

3. Alineatul (11) de la articolul 56 se modifica şi va avea urmatorul cuprins:

(11)Microintreprinderile care efectueaza sponsorizari, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificarile şi completarile ulterioare, pentru sustinerea entitatilor nonprofit şi a unitatilor de cult, care la data incheierii contractului sunt inscrise in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale potrivit art. 25 alin. (41), precum şi microintreprinderile care acordă burse elevilor şcolarizaţi în învăţământul profesional-dual în conformitate cu prevederile literei c) a alineatului (4) al articolului 25 din Legea Educatiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările completările ulterioare, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.

„Ţinând cont de specificitatea contribuabililor persoane juridice cu scop lucrativ, din punct de vedere
fiscal, microîntreprinderile au un rol esenţial pe piaţa economică, însă, dată fiind valoarea relativ mică a
cifrei de afaceri de care dispun, este important să se identifice acel mecanism de natura fiscală care să avantajeze microîntreprinderile şi să le stimuleze să investească în învăţământul profesional-dual”, precizează deputata .

Pentru a avea învăţământ profesional dual, şcolile trebuie să obţină autorizaţie din partea Agenţiei Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar – ARACIP.

 

CITEŞTE ŞI:

Proiect de lege pentru „curăţarea” parcărilor publice de mii de maşini abandonate

Test drive Toyota Corolla TS 2.0 HSD

Cele mai populare destinaţii solicitate pe platforma de transport Bolt

 

Adaugati comentariu