Fiat Chrysler cauzează declanşarea infringementului împotriva Italiei

Comisia Europeană (CE) a decis astăzi să lanseze o procedură privind încălcarea dreptului comunitar (infringement) împotriva Italiei pentru neîndeplinirea obligaţiilor sale în temeiul legislaţiei UE privind omologarea de tip a vehiculelor în ceea ce priveşte automobilele Fiat Chrysler.
Fiat Chrysler Automobiles

Print-o scrisoare de punere în întârziere (primul pas în procedura de infringement) CE a solicitat Italiei să răspundă preocupărilor legate de acţiunile insuficiente luate în legătură cu strategiile de control al emisiilor utilizate de grupul Fiat Chrysler Automobiles (FCA).

Producătorii de automobile tratează în mod lejer testarea emisiilor – unii chiar au încălcat legea. Scandalul emisiilor a arătat că responsabilitatea de a pune în aplicare legea şi de a-i pedepsi pe cei care o încalcă nu mai poate fi lăsată în sarcina fiecărui stat membru. În pofida faptului că Parlamentul European şi statele membre au făcut recent progrese importante în ceea ce priveşte propunerea noastră de revizuire a sistemului actual, este momentul să ajungem la un acord final. Sănătatea şi încrederea cetăţenilor sunt în joc şi nu avem timp de pierdut”, a afirmat comisarul Elżbieta Bieńkowska, responsabil pentru piaţa internă, industrie, spirit antreprenorial şi IMM-uri.

În conformitate cu legislaţia actuală a UE, autorităţile naţionale sunt responsabile pentru verificarea faptului că un tip de maşină îndeplineşte toate standardele UE înainte ca maşinile individuale să poată fi vândute pe piaţa unică.

Atunci când producătorul de automobile încalcă cerinţele legale, autorităţile naţionale trebuie să ia măsuri corective (cum ar fi ordonarea unei retrageri) şi să aplice sancţiuni eficiente, disuasive şi proporţionale, prevăzute în legislaţia naţională.

Comisia monitorizează îndeaproape punerea în aplicare a acestor norme de către statele membre şi a iniţiat deja proceduri de infringement împotriva statelor membre UE care au emis aprobări de tip pentru grupul Volkswagen pentru că nu au aplicat dispoziţiile naţionale privind sancţiunile, în pofida faptului că acesta folosea software-ul dispozitivului ilegal de trucare.

Cazul actual, cel al Italiei, se referă la informaţiile aduse la cunoştinţa Comisiei în contextul solicitării, din septembrie 2016, a Ministerului german al transporturilor de a media între autorităţile germane şi cele italiene cu privire la un dezacord faţă de emisiile de NOx în ceea ce priveşte vehiculele de tip omologate de Italia. În cursul procesului de mediere, Comisia a evaluat cu atenţie rezultatele testelor privind emisiile de NOx furnizate de autoritatea germană de omologare de tip (Kraftfahrt-Bundesamt), precum şi informaţiile tehnice extinse furnizate de Italia cu privire la strategiile de control al emisiilor utilizate de FCA în tipul de maşină în cauză.

Legislaţia UE de omologare de tip interzice dispozitivele de trucare, cum ar fi software-ul, temporizatoarele sau geamurile termice care conduc la emisii de NOx mai mari în afara ciclului de încercare, cu excepţia cazului în care acestea pot fi justificate de necesitatea de a proteja motorul împotriva daunelor sau accidentelor. După cum a subliniat în mod repetat Comisia, excepţia de la interdicţie este tocmai aceea: o excepţie care trebuie interpretată strict.

În prezent, Comisia solicită în mod oficial Italiei să răspundă preocupărilor sale conform cărora producătorul nu a justificat în mod suficient necesitatea tehnică – şi astfel legalitatea – dispozitivului de trucare utilizat şi să clarifice dacă Italia nu şi-a îndeplinit obligaţia de a adopta măsuri corective în cazul FCA şi să impună sancţiuni producătorului auto.

O scrisoare de punere în întârziere reprezintă un prim pas într-o procedură de încălcare a dreptului comunitar şi face parte din dialogul Comisiei cu Italia în vederea clarificării faptelor şi a găsirii unei soluţii la preocupările identificate de Comisie.

Italia are acum două luni pentru a răspunde argumentelor prezentate de Comisie. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat, al doilea pas în procedura de infringement si ultimul înainte de trimiterea în faţa Curţii Europene de Justiţie.

 

 

Adaugati comentariu