Economisirea și motivele care au dus la creșterea depozitelor bancare

Interviu cu Vasile Bleotu, directorul financiar al Fondului de Garantare a Depozitelor Bancareeconomia

Cum apreciați evoluția sectorului economic pe parcursul anului trecut?

În prima parte a anului 2021 am asistat la o relansare robustă a activității economice, atât în România, cât și pe ansamblul Uniunii Europene. O parte din măsurile din anul 2020 adresate combaterii efectelor pandemiei de COVID-19 s-au menținut și pe parcursul anului 2021, precum cele aplicate în domeniul protecției sociale sau cele adresate firmelor sub forma ajutoarelor de stat, în timp ce pentru anumite sectoare au fost introduse măsuri noi de sprijin pentru agenții economici afectați. Însă, ritmul de creștere anuală a PIB s-a diminuat simțitor în ultimul trimestru al anului. România se situa la acel moment printre statele cu sporuri relative ale PIB sub media Uniunii Europene, cele mai ridicate rate anuale de creștere la nivelul anului ale acestui indicator consemnându-se, spre exemplu, în Irlanda sau Franța.

Inflația însă a cunoscut o accelerare însemnată în această perioadă. Rata anuală a inflației a înregistrat în anul 2021 unul dintre cele mai ridicate niveluri atât în România, cât și la nivelul Uniunii Europene, antrenată în principal de evoluțiile consemnate pe segmentele alimentației și energiei. Dinamica inflației a continuat și până în prezent trendul crescător, ridicându-se deja la niveluri neatinse în ultimii ani.

Piața muncii din România a cunoscut o ușoară revenire pe parcursul anului 2021, când numeroase segmente ale economiei și-au reluat treptat activitatea pe fondul relaxării măsurilor de prevenție a răspândirii pandemiei de COVID-19. Acest fapt a condus la consemnarea unei rate a șomajului la sfârșitul anului 2021 în scădere față de valoarea înregistrată la 31 decembrie 2020.

În pofida perspectivelor pozitive, așteptările pentru redresarea economică rămân încă incerte și inegale între statele membre. Se mențin incertitudini pe numeroase planuri, dat fiind faptul că pandemia de COVID-19 a provocat practic toate segmentele care stau la baza activității economice, iar perspectivele economice pe termen scurt continuă să depindă de evoluția pandemiei și de modul în care va reacționa economia.

Cum se poziționa sectorul financiar-bancar la finele anului 2021?

După mai bine de un an de la începutul crizei sanitare, sectorul financiar și-a dovedit reziliența în fața acestui impact economic sever. Măsurile fiscale, monetare și prudențiale, precum și disponibilitatea rezervelor de capital s-au dovedit esențiale în atenuarea impactului crizei.

Conform datelor publicate de Autoritatea Bancară Europeană, solvabilitatea instituțiilor de credit pe ansamblul Uniunii Europene s-a menținut constantă pe parcursul anului 2021. România, deși cu un nivel al solvabilității sistemului bancar în ușoară scădere față de anul precedent, se situa la sfârșitul acestei perioade în topul primelor zece state în ordinea descrescătoare a nivelului solvabilității raportate peste media europeană.

La sfârșitul anului 2021, profitabilitatea pe ansamblul sistemului bancar din Uniunea Europeană s-a stabilizat la niveluri mai înalte decât în perioada pre-pandemică, iar din punct de vedere al lichidității, băncile au continuat să raporteze niveluri ridicate. În România, sectorul bancar s-a caracterizat prin evoluții pozitive ale indicatorilor prudențiali și a contribuit la revenirea economică prin relansarea creditării.

Cum a evoluat economisirea bancară în România?

Conform datelor furnizate de Banca Națională a României prin publicațiile sale, tendința de creștere a economisirii s-a menținut și în anul 2021, în pofida faptului că la finele perioadei respective s-au consemnat ușoare diminuări ale ratelor medii ale dobânzilor la depozitele noi din sistemul bancar. Economisirea internă a continuat să înlocuiască liniile de finanțare externe ale instituțiilor de credit, depozitele atrase de la clienți depășind volumul creditelor acordate. Acest aspect poate indica încrederea pe care o au deponenții în sistemul bancar, dar și persistența precauției ca motivație principală pentru economisire, continuarea fenomenului amânării sau a temporizării investițiilor și a consumului, pe fondul impactului puternic de la nivelul economiei naționale a pandemiei de COVID-19 și a incertitudinilor macroeconomice care încă persistă.

Trendul pozitiv al economisirii populației s-a materializat și pe fondul îmbunătățirii indicatorilor de încredere a consumatorilor, în particular percepția privind nivelul economisirii curente și viitoare, manifestate atât în România, cât și la nivel european, chiar și pe fondul unor rate ale dobânzilor real negative.

Care este rolul Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB)?

În calitate de schemă statutară de garantare, oficial recunoscută pe teritoriul României, obiectivul primordial al FGDB este acela de a garanta depozitele populației și ale persoanelor juridice constituite la instituțiile de credit autorizate de Banca Națională a României. În cazul în care depozitele constituite la o instituție de credit participantă devin indisponibile, FGDB plătește deponenților garantați compensațiile cuvenite, conform prevederilor legale. Astfel, FGDB contribuie atât la menținerea încrederii deponenților în sistemul financiar-bancar, element esențial în asigurarea stabilității financiare, cât și la stimularea procesului de economisire.

Ce garantează Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare?

De-a lungul celor 25 de ani de existență, sfera depozitelor garantate de FGDB s-a lărgit gradual prin armonizarea cu prevederile în vigoare ale legislației europene. În prezent sunt garantate depozitele tuturor persoanelor fizice și ale întreprinderilor, indiferent de mărimea acestora din urmă.

Valoarea depozitelor deținute de deponenții garantați la instituțiile de credit participante la FGDB se situa, la finele anului 2021, la 420,5 miliarde lei. Depozitele din sfera de garantare a FGDB au avut o dinamică pozitivă pe întreg parcursul anului 2021, în creștere anuală cu 13,1% datorată majorărilor consemnate la nivelul tuturor componentelor – depozite ale persoanelor fizice și persoanelor juridice, depozite în lei și în valută, depozite de valori inferioare plafonului de acoperire și depozite peste plafon. Pe ansamblul perioadei 1997-2021, valoarea totală a depozitelor eligibile (garantate de FGDB) s-a majorat, în termeni nominali, de peste 200 de ori. În cei 25 de ani de funcționare a FGDB, numărul deponenților garantați din rândul populației s-a majorat de 4,3 ori, iar cel al deponenților persoane juridice de 1,9 ori.

 

 

(Articol publicat în revista Flote Auto, iunie 2022)

 

TE-AR MAI PUTEA INTERESA ȘI:

Leasingul operațional, o măsură de protejare împotriva inflației

Peste 60% dintre români vor să plece în vacanţă cu asigurare de călătorie

 

 

 

Adaugati comentariu