Drum expres între Ploieşti şi Găeşti

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunţat că a depus Aplicaţia de Finanţare pentru proiectul "Elaborare Studiu de Fezabilitate şi Proiect Tehnic de Execuţie pentru Drum Expres Găeşti-Ploieşti" în vederea obţinerii de fonduri europene.

Finanţare nerambursabilă va fi alocată prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Componenta 1, Obiectiv Specific 2.2 – Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-sprijin pregătire proiecte de investiţii, Operaţiunea – Creşterea accesibilităţii zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T.

Potrivit CNAIR, obiectivul general al proiectului este de a aduce îmbunătăţiri în ceea ce priveşte viteza de călătorie între Găeşti şi Ploieşti, îmbunătăţind astfel şi conectivitatea la nivel regional şi de a spori eficienţa economică a reţelei de transport din România.

Rezultatele aşteptate ale proiectului sunt :

1. realizarea Studiului de Fezabilitate, ţinând cont de aplicabilitatea în totalitate a legislaţiei în vigoare (norme, normative, standarde, legi, etc.);

2. întocmirea documentaţiei suport şi asistenţă acordată Beneficiarului pentru susţinerea aplicaţiei de finanţare;

3. realizarea Proiectului pentru Autorizarea Execuţiei Lucrărilor de Construire (PAC) şi asistenţă tehnică până la obţinerea autorizaţiei de construcţie de către Beneficiar (C.N.A.I.R. S.A.);

4. Proiectul Tehnic de Execuţie (PTE), ţinând cont de aplicabilitatea în totalitate a legislaţiei în vigoare (norme, normative, standarde, legi, etc.);

5. documentaţia de atribuire a Contractului de execuţie lucrări;

6. asistenţă tehnică acordată Beneficiarului în perioada derulării procedurilor de licitaţii pentru execuţie lucrări.

Valoarea totală a proiectului este de 30.2 milioane de lei, din care 75% este contribuţia Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională – 19,15 milioane de lei, 25% contribuţia proprie – 6,4 milioane de lei, restul de 4,7 milioane de lei reprezentând cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA.

 

Adaugati comentariu