„Poliţa RCA”, înlocuită de „contractul RCA”

La achiziţionarea unei asigurări auto obligatorii, românii vor primi tot un singur document, ca şi până acum, dar denumirea acestuia va fi schimbată in "contractul RCA".RCA

Astăzi intră în vigoare prevederilor Normei pentru aplicarea Ordonanţei 54/2016 privind poliţele RCA, fiind puse astfel în practică noile modificări privind legislaţia asigurărilor auto obligatorii.

În cuprinsul actelor normative, sintagma „poliţă de asigurare RCA” se înlocuieşte cu sintagma „contract RCA”.

Potrivit OUG 95/2016, contractul RCA conţine informaţii privind:

 • numărul şi data încheierii contractului RCA;
 • părţile contractului RCA;
 • perioada de valabilitate;
 • limitele maxime de răspundere stabilite de către asigurătorul RCA;
 • prima de asigurare;
 • numărul ratelor şi scadenţa acestora;
 • intermediarul, dacă este cazul;
 • clasa bonus/malus;
 • numărul de înmatriculare/înregistrare al vehiculului;
 • numărul de identificare al vehiculului;
 • statele în care acest document are valabilitate.

contract-rcaPoliţele RCA emise până acum rămân valabile până la expirarea lor.

Principalele modificări pe care le aduce noua legislaţie se referă la reglementarea contractului de asigurare RCA, contract în baza căruia sunt stabilite condiţiile generale şi particulare ale acoperirii asigurării RCA, modalitatea şi termenele de plată în cazul în care se optează pentru plata în rate.

Contractul RCA poate cuprinde alte clauze şi condiţii suplimentare în măsura în care acestea nu restricţionează drepturile terţelor persoane prejudiciate.

Contractul RCA se încheie pe o perioadă de o lună la 12 luni, multiplu de o lună, în funcţie de opţiunea asiguratului. Plata primelor de asigurare se face integral sau în rate conform acordului dintre asigurat şi asigurătorul RCA.

Actul normativ prevede posibilitatea suspendării contractului RCA la cererea asiguratului care a încheiat un contract RCA pe perioada suspendării dreptului de circulaţie al vehiculului conform prevederilor legale sau pe perioada imobilizării vehiculului. Procedura suspendării se stabileşte prin ordin comun ale Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Transporturilor şi A.S.F.

Contractul RCA produce efecte şi în cazul în care rata primei de asigurare nu a fost plătită la termenul convenit între asigurat/contractant/utilizator şi asigurătorul RCA, dacă asigurătorul RCA nu şi-a exercitat dreptul de reziliere a contractului RCA;

Totodată, potrivit OUG 54, contractul RCA constituie titlu executoriu pentru ratele scadente şi neachitate.

O altă noutate o constituie posibilitatea răscumpărării părţii din prejudiciu suportată de asigurat. Prin contractul RCA părţile pot conveni posibilitatea răscumpărării, respectiv suportarea de către asigurat a contravalorii despăgubirii corespunzătoare evenimentului, asiguratul compensând asigurătorului RCA cuantumul acesteia, ulterior achitării despăgubirii cuvenite persoanei prejudiciate.

La rândul ei, Norma 39/2016 mai reglementează, pe lângă forma şi conţinutul contractului RCA, şi condiţiile şi criteriile de autorizare a asigurătorului pentru practicarea asigurării RCA; procesul privind avizarea, constatarea prejudiciilor şi lichidarea dosarului de daună; sistemul bonus-malus; forma, dimensiunile, conţinutul şi procedurile privind utilizarea formularului de Constatare amiabilă de accident; procesul de avizare şi înregistrare, obligaţiile şi responsabiltăţile personalului care efectuează constatarea daunelor.

 

Adaugati comentariu