CNAIR
Home Administrare flote Asigurări Repararea vehiculul accidentat în baza poliţei RCA

Repararea vehiculul accidentat în baza poliţei RCA

După deschiderea dosarului de daună şi efectuarea constatării avariilor după producerea unui accident, asigurătorul RCA este obligat să vă elibereze documentul de introducere în reparaţie a vehiculului.

La unitatea service, trebuie să prezentaţi nota de constatare a pagubelor şi documentul de introducere în reparaţie sau autorizaţia de reparaţie. Procesul-verbal de constatare poate înlocui documentul de intrare în reparaţie dacă este conform cerinţelor legale. Eliberarea documentului de intrare în reparaţie nu reprezintă nota tehnică finală de constatare a daunelor şi nici obligaţie de plată.

Dacă prin demontarea sau reparaţia bunului avariat se constată şi alte pagube produse ca urmare a accidentului, care nu au putut fi constatate iniţial, sau este necesară modificarea soluţiei tehnice adoptate iniţial, asigurătorul RCA are obligaţia ca într-un termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare să întocmească un proces-verbal suplimentar de constatare.

DE ŞTIUT: Soluţiile tehnice finale de remediere a avariilor se stabilesc de către unitatea reparatoare, în acord cu documentaţia tehnică din manualul de reparaţie al producătorului auto şi sunt acceptate de către persoana prejudiciată.

După efectuarea reparaţiilor în conformitate cu soluţiile tehnologice stabilite prin nota de constatare a pagubelor, unitatea service emite devizul de reparaţie şi factura aferentă, în baza cărora se va putea solicita despăgubirea (prin cererea de despăgubire).

ATENŢIE: Înainte de acordarea despăgubirii, asigurătorul poate solicita verificarea reparaţiilor efectuate. Asigurătorii pot avea convenţii încheiate cu unităţi service, caz în care devizul de reparaţie şi factura aferentă se pot transmite de la service direct către asigurător, însoţite de cererea de despăgubire, acest aspect putând reprezenta o facilitate pentru dumneavoastră.

Asigurătorii RCA acordă despăgubiri şi în cazul în care persoana prejudiciată a procedat la repararea vehiculului avariat înainte ca asigurătorii să efectueze constatarea avariilor, dacă împrejurările, cauzele producerii evenimentului asigurat şi cuantumul pagubei rezultă din actele aflate la dosar. În acest caz, evaluarea avariilor şi întocmirea procesului verbal de constatare se face prin coroborarea informaţiilor consemnate în constatarea amiabilă de accident, în actele încheiate de organele de poliţie, de unităţile de pompieri sau de celelalte autorităţi publice competente, a informaţiilor din documentaţia privind costul efectiv al reparaţiilor efectuate şi depuse la dosarul de daună, precum şi a propriilor constatări ale asigurătorului RCA rezultate în urma examinării reparaţiilor executate la vehicul, respectiv din investigaţiile privind dinamica accidentului.

IMPORTANT: Societatea de asigurare nu este obligată la plata unei despăgubiri doar în baza eliberării documentului de introducere în reparaţie sau a notei de constatare.

 

 

Comentați?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare

tarifele de primă maxime
Asigurări

ASF propune prelungirea HG care stabileşte tarifele de primă maxime pentru polițele RCA

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a propus prelungirea până la 31 decembrie...

Eazy Asigurări
Asigurări

Compania Eazy Asigurări intră pe piața RCA

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a acordat companiei Eazy Asigurări autorizația...

FGA
Asigurări

Denunțarea contractelor de asigurare emise de Euroins. Clarificările FGA

Contractele de asigurare emise de către societatea Euroins Asigurare-Reasigurare SA rămân valabile,...

euroins
Asigurări

CITR: Creanțele scadente ale Euroins însumează, până acum, 600 milioane de lei

CITR a finalizat prima etapă din gestionarea falimentului Euroins, în cele aproximativ...