Advertisement
conducere
Home Administrare flote Juridic Cum se pierde permisul de conducere din motive medicale

Cum se pierde permisul de conducere din motive medicale

Anul trecut au fost retrase 458 de permise de conducere de la şoferii inapţi din punct de vedere medical sau psihologic, cu aproape o treime mai multe decât în 2017. Ca urmare, însă, a modificării şi completării Codului Rutier, numărul lor ar putea creşte în viitor.

Până la 1 ianuarie 2019, medicul de familie era cel care informa Poliţia Rutieră atunci când o persoană aflată în evidenţa sa era declarată inaptă medical sau psihologic. De altfel, doar acesta putea solicita pentru persoana în cauză, deţinătoare a unui permis auto, examenul de specialitate necesar.

Odată, însă, cu intrarea în vigoare a Legii nr. 345/2018, de la 6 ianuarie 2019, art. 22 din Codul Rutier a fost modificat şi completat astfel încât orice medic care are în evidenţă o persoană deţinătoare a unui permis auto, susceptibilă de a fi inaptă medical sau psihologic, poate solicita examenul de specialitate necesar.

În plus, unitatea de asistenţă medicală care realizează acest exameneste obligată să comunice rezultatul examinării către Poliţia Rutieră în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea.

Noile prevederi din 2019

Potrivit modificărilor intrate în vigoare de la începutul acestui an, la art. 22 din Codul Rutier, aliniatul 6 are următorul cuprins:

„Orice medic, atunci când constată că un conducător de autovehicul, de tractor agricol sau forestier ori tramvai, aflat în evidenţa sau îngrijirea sa, prezintă afecţiuni medicale prevăzute în ordinul ministrului sănătăţii emis conform alin. (2), este obligat să emită bilet de trimitere către o unitate de asistenţă medicală autorizată prevăzută la alin. (4), cu diagnosticele constatate şi cu datele de contact ale unităţii medicale în care medicul trimiţător îşi desfăşoară activitatea şi să consemneze acest lucru în fişa medicală a conducătorului. Biletul de trimitere va fi comunicat conducătorului, de îndată, prin orice mijloc de comunicare prevăzut de Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În baza biletului de trimitere, în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea acestuia, persoana care posedă permis de conducere este obligată să se prezinte la unitatea de asistenţă medicală autorizata pentru a efectua examinarea medicală de specialitate”.

Totodată, după aliniatul 6 au fost introduse patru noi aliniate:

(6¹) „În cazul în care unitatea de asistenţă medicală autorizată, în urma realizării examenului de specialitate necesar, stabileşte că persoana care posedă permis de conducere este inaptă medical pentru a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, aceasta este obligată, în termen de o zi de la data constatării, să comunice rezultatul examinării către poliţia rutieră în a cărei rază teritorială unitatea îşi desfăşoară activitatea, către medicul trimiţător, precum şi persoanei declarate inaptă din punct de vedere medical pentru a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai. În cazul în care persoana care posedă permis de conducere este declarată aptă medical, unitatea de asistenţă medicală autorizată comunică, în termen de 15 zile de la constatare, rezultatul examinării către medicul trimiţător”.

(6²) „În cazul în care, în termen de 30 zile de la data comunicării biletului de trimitere în condiţiile alin. (6), medicul trimiţător nu este înştiinţat de către unitatea de asistentă medicală autorizată asupra rezultatului examinării, acesta este obligat să comunice poliţiei rutiere pe a cărei rază teritorială acesta îşi desfăşoară activitatea numele, prenumele şi codul numeric personal al persoanei aflate în evidenţa sau îngrijirea sa, precum şi informaţia că aceasta a fost trimisă să se prezinte pentru o examinare medicală în conformitate cu prevederile alin. (6).

(6³) „La data primirii comunicării prevăzute la alin. (61) teza I sau, după caz, la alin. (6²), poliţia rutieră retrage permisul de conducere al persoanei respective, făcând menţiune despre aceasta în evidenţa permiselor de conducere reţinute şi a sancţiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie. Măsura dispusă i se comunică, de îndată, conducătorului prevăzut la alin. (6)”.

(64) „Persoana care posedă permis de conducere, declarată inaptă medical pentru a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, nu mai are dreptul de a conduce de la data comunicării acestui fapt de către poliţia rutieră în condiţiile alin. (6³). În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la această dată, conducătorul este obligat să se prezinte la sediul poliţiei rutiere pentru a preda permisul de conducere, în vederea retragerii acestuia, până la încetarea cauzelor pentru care s-a luat această măsură”.

Pe de altă parte, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (8) din Codul Rutier, permisul de conducere al persoanei care este declarată inaptă psihologic pentru a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se retrage de către poliţia rulieră şi poate fi redobândit numai după încetarea rnotivului pentru care a fost luată această măsură.

Datele comunicate de Poliţia Rutieră arată că, din motive medicale, au fost retrase 491 de permise în 2016, 355 de permise în 2017 şi 458 de permise în 2018.

„Temeiul legal pentru retragerea permiselor a fost reprezentat de prevederile alin. (8) al art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, întrucât art. 22 alin. (6³) a fost pus în aplicare începând cu data de 6.01.2019”, arată reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne.

Cu alte cuvinte, numărul permiselor retrase din motive medicale ar putea creşte, în condiţiile în care mai mult medici au responsabilitatea identificării şoferilor inapţi medical sau psihologic de a conduce.

Oricum, Poliţia nu poate verifica bazele dc date ale instituţiilor din subordinea Ministerului Sănătăţii, ţinând cont că legislaţia în vigoare (Codul de deontologie medicală al Colegiului Medicilor din România din 4.11.2016 şi Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003) prevede că informaţiile despre solicitarea asistenţei medicale, starea sănătăţil, diagnostic şi alte date, obţinute de medic în examinarca şi tratamentul pacientului sunt protejate de secretul profesional al medicului şi nu pot fi divulgate.

 

(Articol publicat în revista Flote Auto, iunie 2019)

 

CITEŞTE ŞI:

Reguli pentru solicitanţii de permis auto cu deficienţe de auz

Propunere legislativă pentru înregistrarea vehiculelor lente

10 instituţii au dreptul la vehicule cu girofaruri albastre

 

Comentați?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare

MAI
Juridic

MAI: Procesul de înmatriculare al vehiculelor se mută în mediul online, în acest an

Începând din acest an, înmatricularea vehiculelor va fi posibilă online, la câteva...

serviciilor vamale
Juridic

Anul revoluției serviciilor vamale. Impactul modificărilor legislative și informaționale

Obligativitatea aplicării noilor reglementări legislative, conform unui program bine stabilit și operaționalizarea...

permis conducere
Juridic

Cum s-ar putea schimba valabilitatea permisului de conducere în funcție de vârstă

Potrivit unui proiect de lege aflat în dezbaterea senatorilor, valabilitatea permisului de...

permisului de conducere
Juridic

Examenul teoretic pentru obţinerea permisului de conducere poate fi susținut oriunde în ţară

Camera Deputaţilor a votat în unanimitate adoptarea proiectul de lege privind separarea...