Cum înfiinţăm o companie de transport?

de Andreea Manolache, Senior Associate AccaceCertificat de situaţie de urgenţă

Pentru a înfiinţa o societate ce va avea obiectul de activitate „transport”, trebuie parcurs un drum anevoios şi complicat din punctul de vedere al documentaţiei. De aceea, în cele ce urmează, vom încerca să refacem acest traseu, pentru a face lumină în hăţişul birocratic specific industriei transporturilor.

Primul pas este înfiinţarea efectivă a companiei. Cea mai întâlnită formă societară este Societatea cu Răspundere Limitată (S.R.L.). Clasificarea activităţii de transporturi se regăseşte în Grupa 494 din Codul CAEN. De exemplu, pentru a înfiinţa o companie a cărei activitate principală va fi transportul rutier de mărfuri, codul CAEN aplicabil este 4941.

Procedura de înfiinţare a societăţii este cea obişnuită, nefiind diferită prin natura activităţii. După rezervarea denumirii companiei, urmează redactarea documentelor necesare (de exemplu, act constitutiv, declaraţii asociaţi/administratori, specimen de semnătură administrator, contract de sediu, acte de identitate asociaţi, formulare tip).
Capitalul social minim pentru acest tip de activitate este de 200 lei, iar numărul minim de asociaţi este de 1 persoană.

Dosarul se va depune la Oficiul Registrului Comerţului din raza în care societatea îşi va avea sediul social şi se va soluţiona, în cazul în care nu sunt motive pentru amânare, în 3 zile lucrătoare de la data depunerii.

Costurile specifice înfiinţării unei companii

Costurile pentru înfiinţarea unei companii s-au redus începând cu acest an, iar datorită acestui fapt asistăm la o creştere a numărului de companii nou-înfiinţate.
Prin legea nr. 1/2017 au fost eliminate toate taxele ONRC, singura taxa pe care viitorii antreprenori o vor achita pentru încorporarea societăţii fiind cea aferentă publicării în Monitorul Oficial a rezoluţiei de înfiinţare. Cuantumul taxei este de 122 lei.

Ce trebuie să conţină dosarul pentru obţinerea licenţei A.R.R?

După înfiinţarea companiei de transport rutier de mărfuri, trebuie obţinută licenţa de la Autoritatea Rutieră Română (A.R.R.). Un detaliu important este acela că, înainte de depunerea dosarului, trebuie achiziţionate autovehiculele ce vor fi folosite în activitatea societăţii.

Dosarul va cuprinde o serie de documente precum:

  • Formulare tip disponibile pe site-ul autorităţii,
  • Cartea de identitate a managerului de transport,
  • Contractul de sediu,
  • Contractul încheiat cu service-ul unde se vor face reparaţiile/întreţinerea autovehiculelor,
  • Cazierul juridic pentru firma şi managerul de transport,
  • Contractul de muncă al managerului de transport,
  • Bilanţul pe anul anterior sau asigurare,
  • Talon, inspecţie tehnică periodică şi R.A.R. valabil pentru fiecare autovehicul.

Taxa pentru emiterea licenţei este de 1.048 lei/maşină.

Pentru obţinerea licenţei de transport trebuie îndeplinite câteva condiţii eliminatorii precum: onorabilitate, capacitate financiară şi competenţă profesională.
Exemplarul original al licenţei de transport se eliberează pe o perioadă de 5 ani şi se păstrează la sediul societăţii.

Pentru fiecare maşină se va obţine, ulterior, o copie conformă a licenţei, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) din Normele de organizare şi efectuare a transporturilor rutiere. Unui operator de transport i se poate elibera un număr maxim de copii conforme, corespunzător numărului de vehicule. Copia conformă se eliberează de către A.R.R. pe o perioadă de maximum 1 an, iar originalul acestui document trebuie ţinut la bordul autovehiculului.

Angajarea managerului de transport

Un alt aspect important este angajarea cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată a unei persoane (managerul de transport), desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport.

Această persoană trebuie să îndeplinească o serie de condiţii, urmând a se face dovada faptului că are calitatea de angajat. Se va prezenta cazierul judiciar, avizul medical, avizul psihologic, certificatul de pregătire profesională.

În ceea ce priveşte certificatul de pregătire profesională, persoana care va ocupa această funcţie trebuie să urmeze un curs la una din şcolile autorizate sau la instituţii autorizate. Cursul se va desfăşura pe o perioadă de 10 zile, iar perioada de valabilitate a certificatului de pregătire este de 5 ani.

Fără doar şi poate, acest domeniu nu este unul facil de accesat, mai ales din prisma nivelului mare al investiţiei iniţiale, dar şi din cauza faptului că, pentru a opera o activitate de transport, este nevoie de efort constant şi abilităţi de organizare sporite. În caz contrar, din cauza amenzilor mari, dar şi din cauza fluctuaţiei personalului (şoferi), acest tip de afacere poate părea dificil de susţinut.

 

Profil de specialist

andreea_manolache1Andreea Manolache, Senior Associate Accace, este avocat cu o experienţă de peste 14 ani. Expertiza ei include următoarele arii de practica: corporate M&A, dreptul muncii şi imigrare, drept comercial. Andreea acordă consultanta clienţilor multinaţionali pe diferite aspecte ale activităţii curente a societăţilor din industia IT, Pharma, Comerţ Electronic, Logistică & Transport. Aria de practică mai cuprinde piaţa insolvenţei şi activităţi legate de negocierea/perfectarea tranzacţiilor imobiliare. De asemenea, a coordonat şi multiple procese de audit juridic (due diligence) pe zona de drept corporatist şi dreptul muncii.

 

Profil de companie

Având peste 550 de profesionişti în cadrul birourilor deschise în 13 ţări din Europa Centrală şi de Est, Accace reprezintă una dintre companiile de consultanţă şi externalizare de top din regiune. De-a lungul anilor, Accace a dobândit o experienţă remarcabilă, deţinând un portofoliu ce cuprinde peste 2.000 de clienţi, majoritatea companii internaţionale. În prezent, compania furnizează servicii prin intermediul birourilor din Bosnia şi Herţegovina, Cehia, Croaţia, Germania, Macedonia, Muntenegru, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ucraina şi Ungaria. Alte locaţii europene, precum şi din afara Europei, sunt acoperite de partenerii de încredere Accace.
Primul birou Accace în România a fost înfiinţat în 2007, în prezent furnizând atât servicii de externalizare contabilitate, salarizare şi administrare de personal, cât şi consultanţă fiscală, corporate şi juridică, prin intermediul unui cabinet de avocatură afiliat.

 

(Articol publicat în revista Flote Auto, iulie-august 2017)

Adaugati comentariu