Cum au modificat deputaţii Legea pentru ride-sharing

Camera Deputaţilor, forul decizional, a adoptat proiectul de lege pentru aprobarea OUG 49/2019 privind activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto intermediate prin platforme digitale, cunoscute şi sub numele de ride-sharing. Legea va fi trimisă la promulgare.ride-sharing

Deputaţii au aprobat câteva amendamente la ordonanţa de urgenţă, între care şi abrogareaarticolului 38 care prevedea că avizul tehnic pentru platformele digitale, autorizaţiapentru transportul alternativ, precum şi copia conformă a autorizaţiei pentru transportalternativ se eliberează pentru perioadele corespunzătoare prevăzute, fără a depăşi data de 30 septembrie 2022.

Deasemenea, potrivit modificăriloe aduse de deputaţi, operatorul platformei digitale are şi obligaţia să achite la bugetul de stat o taxă în valoare de 100.000 de lei la fiecare 24 de luni. În OUG 49/2019 era prevăzută suma de 50.000 de lei/an.

Totodată, persoanele fizice şi juridice care derulează operaţiuni ce intră sub incidenţa ordonanţei de urgenţă beneficiază de o perioadă de tranziţie până la data de 1 februarie 2020.

În plus, deputaţii au decis eliminarea din ordonanţă a prevederii potrivit căreia autoturismele cu care se efectuează transport alternativ trebuie să îndeplinească condiţia de a avea maxim 5 locuri, inclusiv locul conducătorului auto.

Tot potrivit unui amendament adoptat de deputaţi, Avizul tehnic pentru platformele digitale, emis de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, va avea o valabilitate de 24 de luni. Documentul va fi eliberat în termen de 30 de zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei complete.

Ce mai prevede Legea pentru ride-sharing

Potrivit actului normativ adoptat, transportul alternativ (ride-sharing) este efectuat de un operator de transport autorizat, contra cost, pe bază de contract de transport alternativ încheiat întrepasager şi operatorul de transport deţinător al autoturismelor, care este intermediat de unoperator al platformei digitale, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă,printr-o platformă digitală avizată tehnic de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.

În situaţia în care operatorul platformei digitale este o persoană juridică nerezidentă,acesta este obligat să aibă, pe toată perioada în care îşi desfăşoară activitatea deintermediere a transportului alternativ pe teritoriul României, o filială înregistrată laOficiul Naţional al Registrului Comerţului, prin care se derulează activităţile comercialeîn România.

Actul normativ mai prevede că pentru fiecare autoturism deţinut în proprietate, închiriere, comodat, contract de leasing şi utilizat în vederea efectuării transportului alternativ, agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române – A.R.R., emitentă a autorizaţiei detransport alternativ, eliberează operatorului de transport alternativ, în termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii, câte o copie conformă a acesteia, după depunerea documentelor, în copie, referitoare la autorizaţia de transport alternativ, la certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a autoturismului, declaraţia pe propria răspundereprivind îndeplinirea de către autoturismul respectiv a condiţiilor necesare, precum şi la contractul de închiriere a autoturismului sau contractul de comodat în forma autentificată a autoturismului, după caz.

Retragerea autorizaţiei de transport alternativ se realizează de către autoritatea de autorizare şi are drept consecinţă pierderea calităţii de operator de transport alternativ autorizat, precum şi retragerea tuturor copiilor conforme eliberate pe baza autorizaţiei respective. Autorizaţia de transport alternativ poate fi retrasă dacă operatorul nu îndeplineşte una dintre condiţii, a folosit documente false, şi-a încetat activitatea caurmare a unei hotărâri judecătoreşti definitive sau la cerere.

Actul normativ mai prevede că, în cazul în care se încasează direct de la pasager, integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar, contravaloarea serviciului prestat, operatorul de transport alternativ are obligaţia de a utiliza aparat de marcat electronic fiscal, de a emite şi înmâna bon fiscal pasagerului, precum şi de a emite factură la solicitarea acestuia.

În cazul serviciilor de transport alternativ pentru care plata se realizează exclusiv online, prin intermediul platformei digitale, prin debitarea contului pasagerului cu suma reprezentând contravaloarea cursei respective, este obligatorie emiterea unei facturi electronice către pasager, prin intermediul platformei digitale.

În trafic, pe durata efectuării curselor de transport alternativ (ride-sharing), autoturismele înregistrate pe platforma digitală vor avea afişat la vedere, în partea din faţă şi din spate a autoturismului, un ecuson pentru transport alternativ cu dimensiunea de 10 cm x 10 cm, ce va conţine, pe lângă numărul de înmatriculare al autoturismului şi elemente de siguranţă care să ateste autenticitatea ecusonului, denumirea platformei digitale pe care este înregistrat autoturismul.

 

CITEŞTE ŞI:

Meserii.ro, prima platformă digitală a învăţământului profesional şi tehnic

800 de sancţiuni în 2 zile pentru autoturisme înmatriculate în alte state

În transportul elevilor navetişti vor fi decontate şi abonamentele, şi biletele

 

Adaugati comentariu