Cum au înfiinţat transportatorii peste 2.200 de SRL-D

Odată cu eliminarea criteriului vârstei pentru antreprenorii debutanţi, în iulie 2014, numărul firmelor de tip SRL-D înscrise la Registrul Comerţului a crescut spectaculos, o evoluţie care s-a manifestat şi în domeniul transporturilor. Societatea cu Răspundere Limitată - Debregistrul-comertului-flotauto

utant (SRL-D) este reglementată de Ordonanţa de Urgenţă 6/2011 şi a fost lansată urma unui program naţional de finanţare a start-up-urilor. Un SRL-D poate fi înfiinţat de un întreprinzător debutant, o persoană fizică majoră ce îndeplineşte cumulativ, în principal, o serie de condiţii, printre care şi pe aceea de a nu mai fi fost acţionar la alte firme din Spaţiul Economic European (SEE). Odată cu adoptarea Legii nr. 97/2014, în 11 iulie 2014, aria beneficiarilor facilităţilor acordate a fost extinsă la toţi întreprinzătorii debutanţi, iar numărul firmelor înfiinţate a explodat. O parte dintre societăţi nu sunt însă active, dat fiind faptul că la Autoritatea Rutieră Română figurează mult mai puţine.

O creştere de peste 4 ori

Datele publicate de Registrul Comertului arată că în domeniul transporturilor rutiere, atât de mărfuri, cât şi de călători, numărul de SRL-D a ajuns la 2.222 firme, numai în 2016 fiind înscrise 826 de entităţi. Comparativ cu decembrie 2013, numărul societăţilor înfiinţate de antreprenorii debutanţi din transporturi a crescut de 4,6 ori.
Potrivit datelor disponibile la Oficiul National al Registrului Comertului, în transportul rutier de mărfuri (cod CAEN 4941) sunt înregistrate 1.553 de SRL-D, pe parcursul primelor 11 luni din 2016 transportatorii înfiinţându-si 459 de firme. În ultimii 3 ani, numărul societăţilor tip SRL-D în transportul rutier de mărfuri a crescut de patru ori, în condiţiile în care doar 373 de SRL-D erau înregistrate în decembrie 2013. Conform însă datelor publicate pe site-ul Autorităţii Rutiere Române (ARR), numărul firmelor de tip SRL-D avand drept obiect de activitate transporturile rutiere de mărfuri este mult mai mic, fiind înscrise doar 408 societati.

În transporturile cu taxiul (cod CAEN 4932) activează 352 de SRL-D, numai pe parcursul anului trecut fiind înscrise la ONRC 114 firme. Comparativ cu decembrie 2013, numărul de SRL-D în acest sector de activitate a crescut de patru ori, în condiţiile în care, în urma cu trei ani, erau înregistrate doar 75 de societăţi.

În sectorul transporturilor urbane, suburbane şi metropolitane de călători (cod CAEN 4931) figurează la Registrul Comerţului 25 de SRL-D, un numar care s-a dublat de la începutul anului trecut, când erau înregistrate doar 13 firme. În ultimii trei ani, numărul lor a crescut de 6 ori, în condiţiile în care, în decembrie 2013, figurau doar 4 SRL-D.

În ceea ce priveşte alte transporturi terestre de călători (cod CAEN 4939), în prezent sunt înregistrate 292 de SRL-D, cu 241 mai multe faţă de începutul lui 2016. În acest domeniu, ultimii trei ani au adus cel mai mare avans al înfiinţărilor, numărul firmelor crescând de 15 ori.

În schimb la ARR, sunt înregistrate, în total, doar 21 de SRL-D care activează în transportul de călători.

Beneficii

Înfiinţarea unui SRL-D este gratuită. Este necesar totuşi un timbru de 4 lei la Registrul Comerţului şi de un capital social de minim de 200 de lei, ce se poate retrage ulterior. În principiu, înfiinţarea unui SRL-D este similară cu înregistrarea unei societăţi tip SRL.

Începând din acest an, entităţile tip SRL-D vor fi incluse în Programul “Start-up Nation – Romania”, prin care pot beneficia de un ajutor de minimis în sumă maximă de 200.000 lei, reprezentând 100% din valoarea cheltuielilor eligibile. Condiţia de eligibilitate este să angajeze, cu contract de muncă pe durată nedeterminată şi cu normă întreagă, minim doi salariaţi la momentul depunerii cererii de decont şi să-i menţină în activitate cel puţin 3 ani începând cu anul următor plăţii ajutorului de minimis. În plus, beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, nu trebuie să fi depăşit plafonul de minimis de 100.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare.

Printre cheltuielile eligibile în cadrul acestui program se numără şi autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare. Totodată, mai pot fi achiziţionate şi spaţii de lucru, de producţie şi pentru prestări servicii şi comerţ, precum clădiri, hale de producţie, spaţii amenajate pentru activităţi de prestări servicii, producţie şi comerţ, inclusiv din elemente prefabricate.

Toate aceste prevederi sunt incluse în Ordonanţa de Urgenţă pentru stimularea înfiintării de noi întreprinderi mici şi mijlocii, program care încurajează dezvoltarea spiritului antreprenorial. Actul normativ a fost aprobat la finalul lunii ianuarie, iar în 30 de zile de la intrarea în vigoare, Guvernul trebuie să publice Normele de aplicare. Potrivit ministrului Florin Jianu, programul “Start-up Nation – Romania” ar urma să debuteze de la 1 mai 2017, urmând a fi menţinut până în anul 2020.

Obligaţii

De regulă, o societate tip SRL-D are aceleasi responsabilităţi ca şi o societate de tip SRL, însă există şi unele obligaţii special destinate debutanţilor:

  • Să înştiinţeze în maxim 30 zile de la data înfiinţării Oficiul Teritorial pentru IMM-uri şi cooperaţie al Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru IMM (AIPPIMM) în jurisdicţia căreia se află sediul social;
  • Să realizeze două angajări dacă primeşte finanţare nerambursabilă din fonduri europene în valoare de 10.000 de euro sau dacă beneficiază de creditul contragarantat;
  • Să reinvestească în anul următor minim 50% din profitul realizat în anul anterior;
  • Să depună la timp la AIPPIMM toate situaţiile financiare semestriale şi anuale pentru verificare.

Când se pierde statutul de întreprindere debutantă

– la data de 31 decembrie a anului în care se împlinesc 3 ani de la data înregistrării;
– la data la care oricare dintre autorităţile competente constată că societatea nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr 97/2014. Adică nu mai îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

  • este societate cu răspundere limitată care funcţionează pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei ordonanţe de urgenţă;
  • se încadrează în categoria microîntreprinderilor în condiţiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei ordonanţe de urgenţă;
  • este înfiinţată de un întreprinzător debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 întreprinzători debutanţi asociaţi. Condiţiile pentru întreprinzătorul debutant trebuie îndeplinite de fiecare dintre asociaţi, astfel cum se prevede la art. 2;
  • este administrată de asociatul unic, de unul sau mai mulţi administratori dintre asociaţi;e) are în obiectul de activitate cel mult 5 grupe de activitate prevăzute de clasificarea activităţilor din economia naţională în vigoare (CAEN Rev. 2). În cele 5 grupe de activitate nu pot fi incluse ca obiecte de activitate ale societăţii următoarele: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, precum şi activităţile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat.

– la data la care activitatea microîntreprinderii aparţinând întreprinzătorului debutant a încetat voluntar sau când a fost declanşată procedura de insolvenţă;
– la împlinirea a 45 de zile lucrătoare de la data scadenţei unei obligatii fiscale neîndeplinite;
– la data depunerii situaţiei financiare semestriale sau anuale, dacă cifra de afaceri pe anul în curs a atins echivalentul în lei al sumei de 500.000 euro. La atingerea acestui prag, microîntreprinderea are obligaţia de a notifica în scris, cel mai târziu până la sfârşitul lunii următoare, Oficiul Registrului Comerţului în a cărui rază teritorială se află sediul său social.

 

(Articol publicat în revista Flote Auto, februarie 2017)

 

 

Adaugati comentariu