Criza acută de şoferi profesionişti afectează competitivitatea transportatorilor români

Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România – UNTRR semnalează criza acută de şoferi profesionişti cu care se confruntă transportatorii rutieri din România, cu impact negativ asupra competitivităţii acestui sector important al economiei naţionale.şoferi

Cererea de forţă de muncă calificată în transporturile rutiere internaţionale este tot mai prezentă în România şi în UE. Transportatorii rutieri – companii multinaţionale ca şi companii cu capital românesc se confruntă cu lipsa de şoferi profesionişti, având camioane care nu pot fi operate pentru că nu sunt şoferi disponibili pe piaţă.

Transportatorii români au nevoie de soluţii europene urgente şi eficiente la această criză acută de şoferi profesionişti, pentru ca industria românească de transport rutier să poată continua să opereze în parametri buni.

În acest context, UNTRR a solicitat autorităţilor române şi europene măsuri urgente de atragere a tinerilor de la vârsta de 18 ani în sectorul transporturilor, prin programe europene de formare vocaţională ca şoferi profesionişti.

Comisia Europeană şi Parlamentul european consideră că România poate permite tinerilor de la vârsta de 18 ani să devină şoferi profesionişti”, spun reprezentanţii transportatorilor.

În acest context, UNTRR a solicitat modificarea cadrului legal pentru a se permite tinerilor, de la vârsta de 18 ani să devină şoferi profesionişti, existând îngrijorarea că actuala lipsă de şoferi profesionişti ar putea fi cauzată şi de legislaţia românească care stabileşte vârsta minimă de 21 de ani pentru permisele de conducere de categoriile C şi CE, în conformitate cu prevederile Directivei 2006/126/EC referitoare la permisele de conducere.

Şi astfel, după absolvirea liceului, tinerii cu vârste cuprinse între 18 şi 21 de ani caută alte oportunităţi de angajare şi nu îşi mai schimbă ulterior opţiunile pentru a deveni şoferi profesionişti.

„Comisia Europeană a răspuns UNTRR că nu s-ar opune ca România să aplice vârsta minimă de 18 ani precizată de Directiva 2003/59/CE referitoare la formarea şoferilor profesionişti, prin derogare de la prevederile Directivei 2006/126/EC referitoare la permisele de conducere, aşa cum procedează şi alte State Membre. Acest fapt este întărit şi de răspunsul primit de asociaţia noastră din partea Parlamentului European – Comisia pentru Transport şi Turism”, subliniază reprezentanţii Uniunii Naâionale a Transportatorilor din România.

Măsurile propuse de UNTRR

  • Stabilirea vârstei minime de 18 ani pentru obţinerea permisului de conducere pentru categoriile C şi CE prin modificarea legislaţiei naţionale relevante
  • Recunoaşterea actualei crize a şoferilor profesionişti ca fiind o prioritate naţională şi alocarea de fonduri europene pentru creşterea angajării în sectorul transporturilor rutiere din România, inclusiv prin programe de formare vocaţională ca şoferi profesionişti a tinerilor NEETs (Not in Education, Employment or Training) din mediul rural
  • Înfiinţarea unei reţele naţionale de şcoli vocaţionale specializate în furnizarea educaţiei profesionale şi competenţelor tehnice de care tinerii au nevoie pentru a fi angajaţi ca şoferi profesionişti.

„Asigurarea cadrului legal pentru organizarea şi finanţarea unor programe europene de
formare vocaţională ca şoferi profesionişti pentru tineri de la vârsta de 18 ani ar putea oferi
o soluţie reală la actuala lipsă a şoferilor profesionişti, răspunzând astfel atât nevoilor reale
ale companiilor de transport rutier din România, cât şi ale tinerilor români în căutarea unui
loc de muncă bine plătit”, conchid reprezentanţii UNTRR.

 

 

Adaugati comentariu