Credite BERD pentru modernizarea transportului public

România are şansa de a-şi îmbunătăţi infrastructura transportului public, dacă autorităţile publice locale vor reuşi să cheltuiască cele 120 de milioane de euro alocate de BERD în cadrul programului de finanţare SMART, destinat exclusiv acestora.autobuze-floteauto

Finanţarea rămâne o provocare în vremuri de criză, mai ales din cauza costurilor, a garanţiilor solicitate sau a gradului prea ridicat de îndatorare. Pentru îmbunătăţirea transportului public, însă, problemele sunt pe jumătate rezolvate, în condiţiile în care Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a pregătit pentru România o schemă de finanţare în valoare totală de 120 milioane euro, prin lansarea Programului pentru mobilitate durabilă şi acces la transport regional (Romania Framework for Sustainable Mobility and Access to Regional Transport – SMART).

Fondurile rambursabile puse la dispoziţie de BERD sunt recunoscute a fi mai ieftine decât creditele bancare clasice. Şi asta pentru că instituţia se finanţează la costuri competitive de pe piaţa internaţională datorită ratingului AAA. În general, creditele se acordă în lei, pe termen lung, mai mare de 5 ani, costurile fiind de aproximativ 15 – 20% din valoare.

steaguri

Potrivit reprezentanţilor BERD, fondurile vor constitui o masa critică de investiţii destinate îmbunatăţirii calităţii transportului public urban şi regional, un  sector care continuă să reprezinte o barieră în tranziţia la o economie de piaţă efectivă.

În cadrul acestui program, oraşele şi judeţele care vor accesa fondurile băncii vor trebui, pe de o parte, să modernizeze, să reformeze şi să îmbunătăţească fiabilitatea infrastructurii publice de transport şi a materialului rulant, iar pe de alta, să dezvolte calitatea reţelelor de drumuri prin introducerea unui concept de management adecvat, astfel încât să protejeze valoarea investiţiilor.

În funcţie de situaţia şi cerinţele la nivel local, BERD a stabilit şi sumele pe care le pot solicita viitorii beneficiari pentru diverse sub-proiecte.

Astfel, companiile de transport local pot cere finanţări pentru:

– Suport pentru implementarea contractelor de servicii publice, astfel încât să asigure mecanisme de reglementare adecvate pentru sustenabilitatea investiţiilor. Cost estimat – 200.000 euro;

– Programe de twinning pentru a sprijini comercializarea operaţiunilor de transport public, inclusiv prin transformarea regiilor autonome de stat în societăţi comerciale. Cost estimat – 150.000 euro;

– Suport pentru participarea companiilor într-un program de benchmarking pentru sectorul de transport cu scopul de a optimiza operaţiunile de transport. Cost estimate – 60.000 euro;

La rândul lor, autorităţile locale pot depune cereri pentru:

– Suport pentru pregătirea planurilor de mobilitate urbană, destinate asigurării unui cadru strategic de reglementare adecvat pentru sustenabilitatea investiţiilor. Cost estimat – 200.000 euro;

– Suport pentru integrarea transportului urban/metropolitan, prin introducerea sistemelor automate de taxare, de gestionare adecvată a sistemelor de parcare, a infrastructurii de biciclete/partajare auto etc. Cost estimat – 100.000 de euro.

– Programe de twinning pentru a sprijini eficientizarea şi îmbunătăţirea guvernanţei în agenţiile judeţene pentru transport. Cost estimat – 150.000 euro.

 

Primul împrumut a ajuns deja la Sibiu

Prima finanţare din cadrul acestei scheme BERD a fost deja accesată de municipalitatea din Sibiu în a doua jumătate a lunii decembrie 2015. Valoarea creditului este de 15 milioane de euro, fiind accesat pe termen lung.

autobuze„Obiectivul nostru este de a continua îmbunătăţirea infrastructurii urbane, care este esenţială pentru calitatea vieţii. Prin finanţarea unor măsuri cheie de îmbunătăţire a infrastructurii de transport, BERD a ajutat administraţia locală să transforme Sibiul într-un oraş foarte modern şi o destinaţie turistică de top din România„, a punctat primarul interimar al Sibiului, Astrid Fodor.

Finanţarea este destinată reabilitării a 25 de kilometri de străzi în zonele nou dezvoltate ale oraşului şi contractării serviciilor de mentenanţă a drumurilor. Pentru întreţinerea căilor rutiere, municipalitatea spune că va angaja companii private în baza unor contracte multianuale, bazate pe criteriile de performanţă.

Împrumutul va sprijini, de asemenea, implementarea unui plan de mobilitate urbană durabilă, reprezentând un set de măsuri pentru îmbunătăţirea mobilităţii locuitorilor şi firmelor, într-un mod ecologic şi durabil”, adaugă reprezentanţii BERD.

De altfel, după 2004, modernizarea infrastructurii urbane a devenit o prioritate pentru municipalitatea din Sibiu, în condiţiile în care oraşul a fost selectat pentru a fi Capitala culturală europeană în 2007.

Ca atare, Primăria şi companiile locale de transport public, apă şi canalizare au contractat finanţări pe termen lung în valoare totală de peste 70 milioane de euro. Astfel, din 2005, peste 200 de străzi au fost modernizate cu ajutorul

împrumuturilor BERD, fondurilor structurale ale UE şi din contribuţii ale bugetului local, iar în 2006, compania de transport public Tursib a împrumutat 10 milioane de euro, pe care i-a folosit pentru a achiziţiona 35 de autobuze noi. Un al doilea împrumut, de 4,8 milioane de euro, acordat anul trecut, este folosit în prezent pentru finanţarea construcţiei unui nou depou de autobuze în Zona Industrială de Vest, care va devia traficul din centrul oraşului, reducând astfel poluarea.

Investiţii în flotele de mijloace de transport

Tot anul trecut, BERD a contribuit şi la îmbunătăţirea transportului public din Braşov, finanţând continuarea programului de modernizare a străzilor şi achiziţia a 85 de autobuze EURO 6 şi a 10 troleibuze de către Regia Autonomă de Transport local. Potrivit instituţiei financiare, reînnoirea flotei va include opţiuni pentru reducerea emisiilor, cum ar fi motoare hibrid diesel şi electrice, în special pentru rutele din centrul istoric al oraşului. Finanţarea acordată în 2015 reprezintă o extindere de până la 105 milioane lei a unui credit mai vechi, obţinut de muncipalitatea Braşov în 2004.

Autobuz SolarisTot pentru accesarea unui credit BERD, primăria municipiului Galaţi a finalizat caietul de sarcini pentru licitaţia destinată achiziţiei a 14 troleibuze noi, într-un proiect de modernizare a transportului public urban. Potrivit caietului de sarcini, noile mijloace de transport public trebuie să corespundă celor mai noi standarde de calitate, să fie prietenoase cu mediul şi să nu coste mai mult de 450.000 euro/unitate. Pentru această achiziţie, BERD asigură o linie de finanţare rambursabilă de aproximativ 6 milioane de euro. Caietul de sarcini a fost transmis deja consultantului agreat de bancă şi are ca termen de aprobare sfârşitul lunii ianuarie 2016. După această dată, va fi stabilit şi calendarul procedurii de achiziţie.

Pentru municipiul Arad, BERD a aprobat o restructurare a unui credit mai vechi, astfel că primăria poate realiza investiţii de 20,8 milioane de euro, un plan în care a fost inclusă şi achiziţionarea a şase tramvaie noi şi modernizarea depoului principal.

Un proiect pentru modernizarea transportului public, finanţat din surse BERD, a  fost pus în practică şi la Piteşti. Societatea locală Publitrans 2000 a obţinut un credit de 13 milioane de euro, pe care îl va folosi pentru cumpărarea a 70 de autobuze noi EURO 6.

Planuri de mobilitate durabilă

 Programele finanţate de BERD pentru modernizarea transportului public local şi regional nu se opresc însă aici. Guvernul mizează, din 2014, pe sprijinul instituţiei financiare internaţionale şi pentru creditarea  Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD), pentru sprijinirea procesului de accesare a fondurilor europene disponibile în perioada 2014-2020. BERD furnizeaza asistenţă pentru sectoarele: transport urban, eficienţă energetică, apă potabilă şi menajeră. În domeniul transportului urban, principale proiecte strategice sunt de elaborare a modelului de contract de servicii publice şi de elaborarea a 8 planuri de mobilitate urbana durabile – pentru cei 7 poli de creştere (Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Iaşi, Ploieşti, Timişoara) şi pentru Bucureşti-Ilfov.

Câteva dintre proiectele propuse în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Bucureşti – Ilfov 2016-2030 se referă, spre exemplu, la:

– dezvoltarea re­ţe­lei de tramvai, cu achiziţionarea de tramvaie noi, reabilitarea depourilor şi a staţiilor;

– dezvoltarea reţelei de metrou: M6 – legături cu aeroporturile Băneasa şi Otopeni, M5 – Drumul Taberei – Pantelimon ; M4 spre Bucureştii Noi – faza a doua; extinderea M2, în Pipera, cu două staţii; extinderea M3 Păcii, cu 4 staţii; reabilitarea a 51 de staţii de metrou şi dotarea cu material rulant;

– dezvoltarea reţelei de autobuze şi troleibuze: un transport rapid cu autobuzul pe ruta Buftea – Străuleşti şi Măgurele – Gara de Nord, benzi dedicate, modernizarea reţelei de troleibuze şi a staţiilor; achiziţia de autobuze;

– piste şi facilităţi pentru biciclete, respectiv spaţii pietonale;

– reabilitarea şi extinderea reţelei de drumuri, inclusiv judeţene;

– strategie de parcare;

– crearea şi implementarea unui nou program de transport public în Ilfov;

– înfiinţarea Autorităţii de Transport Metropolitan Bucureşti.

 

Adaugati comentariu