CORONAVIRUS. Comisia Europeană permite ajutoare de stat mai mari, până la 800.000 euro/companie

Comisia Europeană a adoptat un cadru temporar pentru a permite statelor membre să acorde ajutoare de stat mai mari pentru a sprijini economia în contextul epidemiei de COVID-19.ajutoare de stat

Împreună cu numeroase alte măsuri de sprijin pe care statele membre le pot utiliza în conformitate cu normele existente privind ajutoarele de stat, cadrul temporar permite statelor membre să se asigure că întreprinderile de toate tipurile dispun în continuare de lichidităţi suficiente şi să menţină continuitatea activităţii economice atât în timpul epidemiei de COVID-19, cât şi după încheierea acesteia.

Cadrul temporar adoptat în contextul epidemiei de COVID-19 recunoaşte faptul că întreaga economie a UE se confruntă cu o perturbare gravă. Pentru a remedia această situaţie, cadrul temporar prevede cinci tipuri de ajutoare de stat:

  1. granturi directe, avantaje fiscale selective şi plăţi în avans: statele membre vor putea să instituie scheme care să permită acordarea unei finanţări de până la 800.000 euro unei întreprinderi pentru a răspunde nevoilor urgente de lichiditate ale acesteia;
  2. garanţii de stat pentru împrumuturile contractate de întreprinderi de la bănci: statele membre vor fi în măsură să furnizeze garanţii de stat pentru a se asigura că băncile continuă să acorde împrumuturi clienţilor care au nevoie de ele;
  3. împrumuturi publice subvenţionate pentru întreprinderi: statele membre vor putea acorda întreprinderilor împrumuturi cu rate ale dobânzilor favorabile. Aceste împrumuturi pot ajuta întreprinderile să acopere nevoile imediate atât de capital circulant, cât şi de investiţii;
  4. garanţii pentru băncile care direcţionează ajutorul de stat către economia reală: unele state membre intenţionează să se bazeze pe capacităţile de creditare existente ale băncilor şi să le utilizeze drept canal de sprijin pentru întreprinderi, în special pentru întreprinderile mici şi mijlocii. Cadrul clarifică faptul că un astfel de ajutor este considerat un ajutor direct acordat clienţilor băncilor, nu băncilor în sine, şi oferă orientări cu privire la modul în care se poate asigura faptul că denaturarea concurenţei dintre bănci este minimă;
  5.  asigurarea creditelor la export pe termen scurt: cadrul introduce o flexibilitate suplimentară cu privire la modul de a demonstra că anumite ţări prezintă riscuri neasigurabile pe piaţa privată, permiţând astfel ca statul să furnizeze, atunci când este necesar, asigurarea creditelor la export pe termen scurt.

Având în vedere dimensiunea limitată a bugetului UE, principalul răspuns va proveni din bugetele naţionale ale statelor membre. Cadrul temporar va contribui la direcţionarea sprijinului către economie, limitând totodată consecinţele negative asupra condiţiilor echitabile de concurenţă de pe piaţa unică.

Astfel, cadrul temporar include o serie de garanţii. De exemplu, acesta corelează împrumuturile subvenţionate sau garanţiile oferite întreprinderilor cu dimensiunea activităţii economice a acestora, prin luarea în considerare a masei salariale, a cifrei de afaceri sau a nevoilor de lichiditate, precum şi cu utilizarea sprijinului public pentru capitalul circulant sau de investiţii. Prin urmare, ajutorul ar trebui să sprijine întreprinderile să treacă de această criză şi să pregătească o redresare sustenabilă.

Alte posibilităţi de sprijinire a economiilor

Cadrul temporar vine în completarea altor numeroase posibilităţi aflate deja la dispoziţia statelor membre pentru a atenua impactul socioeconomic al epidemiei de COVID-19, în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat.

La 13 martie 2020, Comisia a adoptat o Comunicare privind un răspuns economic coordonat la epidemia de COVID-19, care ilustrează aceste posibilităţi. De exemplu, statele membre pot efectua modificări general aplicabile în favoarea întreprinderilor (cum ar fi amânarea impozitării sau subvenţionarea şomajului tehnic în toate sectoarele), care nu intră sub incidenţa normelor privind ajutoarele de stat. De asemenea, acestea pot acorda compensaţii întreprinderilor pentru pagubele suferite din cauza epidemiei de COVID-19 şi cauzate în mod direct de aceasta.

Acest lucru poate fi util pentru a sprijini sectoarele afectate în mod special, cum ar fi transporturile, turismul, industria hotelieră şi comerţul cu amănuntul.

Cadrul va fi în vigoare până la sfârşitul lunii decembrie 2020. În vederea asigurării securităţii juridice, Comisia va evalua, înainte de această dată, dacă durata trebuie extinsă.

 

CITEŞTE ŞI:

CORONAVIRUS. Proiect pentru restricţionarea deplasărilor în afara domiciliului

Video: ce autonomie reală au automobilele electrice iarna

Staţii de încărcare electrice obligatorii la Preşedinţie, Parlament şi Guvern. Proiect

 

Adaugati comentariu