Completarea documentaţiei pentru autostrada A8, la licitaţie

CNAIR a lansat licitaţia pentru atribuirea contractului "Completarea Studiului de Fezabilitate pentru Autostrada A8 Târgu Mureş - Târgu Neamţ", prin publicarea în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice a anunţului de participare.
Autostrada A8

Valoarea estimată a contractului este de 29,91 milioane de lei fără TVA.

Contractul presupune prestarea următoarele servicii şi elaborarea cel puţin a următoarelor documente:

– completarea documentaţiei aferente Studiului de Fezabilitate „Autostrada Târgu Mureş – Ditrău” şi „Autostrada Ditrău – Târgu Neamţ”, în conformitate cu reglementările tehnice şi legislaţia în vigoare, şi a cerinţelor caietului de sarcini;

– documentul suport aferent proiectului în vederea susţinerii cererii de finanţare;

– acordarea de asistenţă pentru Beneficiar, atât pe parcursul procesului de pregătire a cererilor de finanţare, cât şi în perioada de evaluare a acestora de către toate instituţiile implicate în acest proces (MT-DGOIT şi Comisia Europeană).

Durata contractului este de 18 luni începand de la data de începere a contractului şi cuprinde: 14 luni pentru completarea studiului de fezabilitate şi 4 luni pentru asigurarea asistenţei tehnice.

Data limită de depunerea a ofertelor a fost stabilită pentru 20 martie 2019.

Adaugati comentariu