Cerere de fonduri europene pentru DX Craiova-Târgu Jiu

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a depus Aplicaţia de Finanţare pentru proiectul "Elaborare Studiu de Fezabilitate şi Proiect Tehnic de Execuţie pentru Drum Expres Craiova-Târgu Jiu" în vederea obţinerii de fonduri europene.
cursul de schimb

Finanţarea nerambursabilă este alocată prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Componenta 1,
Obiectiv Specific 2.1 – Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-sprijin pregătire proiecte de investiţii, Operaţiunea – Creşterea mobilităţii pe reţeaua rutieră TEN-T globală.

Valoarea totală a proiectului este de 28.547.436,84 lei şi va fi finanţat: astfel: 85% contribuţia Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională-20.540.754,91  lei, 15% contribuţia proprie-3.624.839,10 lei, restul de 4.381.842,83 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului este de 25 luni.

Adaugati comentariu