CNAIR caută fonduri europene pentru VO Satu Mare

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) încearcă să obţină finanţare din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) pentru realizarea variantei de ocolire (VO) a municipiului Satu Mare.Însă pentru a transmite o cerere de finanţare cât mai bine argumentată are nevoie de o documentaţie
suplimentară, care va fi elaborată de European Advisory Services and Research Group SRL. Contractul de
servicii a fost încheiat la finalul lunii februarie, are o durată de 2 luni şi o valoare de 42.500 de lei (fără TVA).

„Obiectul Contractului de Servicii îl reprezintă completarea Studiului de Fezabilitate existent pentru Varianta
de Ocolire a Municipiului Satu Mare prin întocmirea documentaţiei justificative necesare pregătirii cererii de
finanţare aferente proiectului, din Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul exerciţiului financiar
2014-2020, în conformitate cu legislaţia europeană în vigoare ce reglementează transmiterea informaţiilor
referitoare la proiectele majore”, au explicat reprezentanţii CNAIR.

Potrivit acestora, documentaţia pregătită va susţine necesitatea şi oportunitatea investiţiei şi va fundamenta
maturitatea proiectului din punct de vedere tehnic, economic, financiar şi al protecţiei mediului.

Rezultatele aşteptate:

  • Întocmirea documentului suport aferent proiectului Varianta de Ocolire a Municipiului Satu Mare, în vederea
    susţinerii cererii de finanţare a proiectului din FEDR;
  • Acordarea de asistenţă pentru Beneficiar atât pe parcursul procesului de pregătire a cererii de finanţare, cât şi în perioada de evaluare a acesteia de către toate instituţiile implicate în acest proces (MT-DGOIT, JASPERS şi Comisia Europeană);
  • Actualizarea Devizului General al investiţiei şi indicatorilor tehnico-economici, dacă este cazul.

 

 

Adaugati comentariu