CNAIR a recepţionat lucrările la Varianta de Ocolire Caracal

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunţat că a recepţionat lucrările pentru proiectul ”Construcţia Variantei de Ocolire Caracal”.caracal

Proiectul a fost realizat din fonduri europene, primind finanţare atât în perioada de programare 2007-2013, cât şi în cea actuală, 2014-2020 (proiect fazat).

pentru Faza I s-a primit finanţare din Programul Operaţional Sectorial-Transport 2007-2013, Axa Prioritară 2-Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport în afara axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem naţional durabil de transport”, domeniul major de intervenţie 2.1- Modernizarea şi
dezvoltarea infrastructurii rutiere naţionale;

pentru Faza II s-a primit finanţare din Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritară 2- Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Componenta 1- O.S.2.1- Apel de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere-proiecte fazate, Operaţiunea- Creşterea mobilităţii pe reţeaua rutieră TEN-T globală.

Astfel, valoarea totală a proiectului (Faza I+Faza II) a fost de 72,2 milioane de lei (inclusiv TVA), din care cofinanţare de la Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională de 41,985 mil. lei (Faza I+Faza II), contribuţia proprie (Faza I+Faza II) fiind de 10,787 mil. lei.

Construcţia Variantei de Ocolire Caracal a presupus construirea a 10,350 km de drum nou; construirea unui nou pod nou, 14 podeţe; reducerea timpilor de parcurs a autovehiculelor cu 4,5 minute, de la 13,1 minute la 8,6 minute; îmbunătăţirea condiţiilor de mediu pentru zona de influenţă a proiectului, prin reducerea impactului negativ asupra zonelor locuite.

Proiectul a avut ca scop crearea de condiţii pentru creşterea volumului investiţiilor, promovarea transportului durabil şi a coeziunii în reţeaua de drumuri europene.

 

 

Adaugati comentariu