CN Aeroporturi Bucureşti vrea să asigure o flotă de 376 de maşini

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti intenţionează să achiziţioneze servicii de asigurare a vehiculelor tip RCA şi Casco, pentru care şi-a bugetat 5,8 milioane de lei.Aeroporturi București

Potrivit anunţului de participare publicat pe platforma de achiziţii publice, SICAP, numărul minim de vehicule pentru care se vor încheia poliţe RCA este de 228 bucăţi/an, iar numărul maxim previzionat având în vedere posibilele achiziţii pe durata acordului-cadru, este de 376 vehicule/an.

Asfel, pentru o perioadă de acoperire de 3 ani, numărul minim de poliţe RCA emise se estimează a fi de 684, iar numărul maxim, de 1.128.

Pentru asigurarea facultativă pentru autovehicule – Casco, suma asigurată este stabilită pe baza valorii contabile a bunului asigurat la data cuprinderii în asigurare, aceasta fiind acoperită integral în cazul declarării daunei totale:

  • suma asigurată minimă anuală estimată: 15.040.415 lei,
  • suma asigurată maximă anuală estimată: 74.572.971 lei,
  • suma asigurată minimă estimată pentru întreaga durată a acordului-cadru (3 ani): 45.121.245 lei,
  • suma asigurată maximă estimată pentru întreaga durată a acordului-cadru (3 ani): 223.718.912 lei.

Astfel, CN Aeroporturi Bucureşti estimează următoarele valori pentru acordul cadru:

  • Valoare minimă acord-cadru RCA: 814.047 lei (684 polite).
  • Valoare maximă acord-cadru RCA: 1.317.246 lei (1128 polite);
  • Valoare minimă acord-cadru Casco: 902.425 lei;
  • Valoare maximă acord-cadru Casco: 4.474.378 lei;
  • Valoare maximă contract subsecvent RCA: 814 047 lei;
  • Valoare maximă contract subsecvent Casco: 902.425 lei.

Criteriul de atribuire a contractului este preţul.

Pentru a putea fi admişi la licitaţie, ofertanţii trebuie să demonstreze că au înregistrat, în ultimii 3 ani, o cifră de afaceri anuală de minimum 1.716.472 lei şi că prezintă un coeficient de lichiditate de cel puţin 1 pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018.

Totodată, ofertantul trebuie să demonstreze că a prestat în ultimii 3 ani, calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor, servicii similare cu cele supuse procedurii de atribuire, în valoare de minimum 814.047 lei, exclusiv TVA, pentru RCA şi de minimum 902.425 RON, exclusiv TVA, pentru Casco.

Garanţia de participare la licitaţie este în cuantum de 17.000 de lei, iar cea de bună execuţie, irevocabilă, este de 10% din valoarea fiecărui contract subsecvent, exclusiv TVA.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 16 septembrie 2019.

Potrivit autorităţii conractante, clasamentul ofertelor se stabileşte prin ordonarea crescătoare a preţurilor totale ofertate în lei, fără TVA, oferta câştigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu preţul cel mai scăzut.

În situatia în care, în urma desfăşurarii etapei de licitaţie electronică, preţurile totale ofertate în lei, fără TVA, ale ofertelor clasate pe primul loc sunt egale, entitatea contractantă va solicita ofertanţilor care au oferit cel mai mic preţ total depunerea în SICAP a unei noi propuneri financiare, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul total cel mai scăzut în lei, fără TVA.

 

CITEŞTE ŞI:

Taxa pentru intrarea în Bucureşti şi interzicerea în centru a vehiculelor fără Euro 3

Toyota Prius solar, cu celule fotovoltaice

Cine sună la Call Center-ul ASF? Asiguraţii, cei mai mulţi solicitanţi

Adaugati comentariu