CE solicită clarificări suplimentare de la 5 state pentru emisiile auto

Comisia a decis astăzi să trimită scrisori suplimentare de punere în întârziere Germaniei, Greciei, Luxemburgului, Spaniei şi Regatului Unit, în care le solicită informaţii suplimentare cu privire la aplicarea, de către acestea, a normelor UE referitoare la omologarea de tip (Directiva 2007/46/CE).După o evaluare atentă a răspunsurilor Germaniei, Luxemburgului, Spaniei şi Regatului Unit la scrisorile de punere în întârziere trimise în decembrie 2016, Comisia solicită clarificări suplimentare în legătură cu motivele pentru care aceste state membre nu au sancţionat un producător de automobile care a utilizat dispozitive de manipulare interzise de legislaţia UE.

De asemenea, Comisia solicită informaţii suplimentare Greciei cu privire la sistemul naţional de sancţiuni instituit în conformitate cu legislaţia UE privind omologarea de tip.

Tot astăzi, Comisia a închis cazul împotriva Lituaniei, considerând că sistemul de sancţiuni introdus este compatibil cu legislaţia UE.

Procedura de „infringement” este declanşată de către Comisie împotriva statelor ce nu îşi respectă obligaţiile comunitare. Declanşarea acesteia poate fi provocată în trei cazuri:

a) Omiterea notificării actelor normative naţionale care transpun şi implementează directivele – statele membre au obligaţia de a notifica legislaţia de transpunere şi pe cea care asigură implementarea;

b) Neconformarea legislaţiei naţionale la cerinţele normelor comunitare – aceasta înseamnă că legislaţia internă trebuie să se afle în deplină concordanţă cu cerinţele Uniunii;

c) Aplicarea necorespunzătoare a actelor normative comunitare – statele membre au, de asemenea, obligaţia de a asigura aplicarea dispoziţiilor comunitare.

În prima etapă a declanşării procedurii, Comisia redactează o “scrisoare de punere în întârziere“ pe care o transmite statului respectiv şi în care sunt precizate încălcările legislaţiei comunitare. Scrisoarea reprezintă deschiderea formală a procedurii de infringement.

Următoarea etapă o reprezintă “Avizul motivat”, adică ultima avertizare a Comisiei înaintea sesizării CJUE, avertizare ce vine în lipsa observaţiilor statului membru sau în cazul în care acestea sunt considerate nesatisfăcătoare.

Adaugati comentariu