Ce litigii a soluţionat SAL-Fin în domeniul asigurărilor

Aproape trei sferturi dintre solicitările primite de SAL-Fin, entitatea de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Financiar Non-bancar, au fost soluţionate în favoarea consumatorilor, se arată în raportul instituţiei pentru anul 2018.
CSALB

SAL-Fin a primit, anul trecut, un număr de 232 de cereri de soluţionare alternativă, ceea ce reprezintă o creştere cu aproximativ 20% comparativ cu anul 2017. Anul trecut au fost finalizate în total 175 de dosare, dintre care 140
sunt aferente cererilor depuse în 2018.

Analiza statistică a acestor date indică faptul că, pentru 75% din cererile transmise spre soluţionare, consumatorii au ales procedura de impunere a unei soluţii, iar pentru 90% din concilieri au optat pentru soluţionare online.

“Conştientizarea facilităţilor oferite de soluţionarea extrajudiciară a disputelor financiare non-bancare a condus la creşterea numărului de cereri înregistrate şi de soluţii emise, aspect ce reprezintă un pas important în implementarea strategiei ASF de consolidare a protecţiei consumatorilor”, a declarat preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), Leonardo Badea.

Cele mai frecvente litigii soluţionate în 2018 au apărut ca urmare a diferenţelor mari dintre sumele propuse de către asigurători în dosarele de daună şi calculele pe care consumatorii le primesc în urma evaluărilor sau
constatărilor din unităţile de service, a diferenţelor mari între sumele propuse de asigurători şi sumele maximale prevăzute în contractele de asigurare, dar şi a neplăţii unor sume datorate pentru închirierea de autoturisme sau lipsa de folosinţă a acestora, inclusiv penalităţi cuvenite consumatorilor pentru întârzierile la plata unor despăgubiri.

În acest context, trebuie precizat faptul că, din cazurile soluţionate anul trecut, 73% au reprezentat hotărâri/încheieri emise în favoarea consumatorilor, restul reprezentând cazuri de menţinere a situaţiilor iniţiale.

În urma soluţionării alternative a litigiilor, consumatorii au primit în 2018 o sumă totală finală (în general, rezultată în urma unor reevaluări a despăgubirilor acordate) de 1.128.154 lei, cu 654.000 lei mai mult decât suma primită iniţial, respectiv de circa 2,4 ori.

„Datele statistice la finalul anului 2018 arată că, pentru mulţi dintre consumatorii care s-au simţit prejudiciaţi în relaţia cu entităţile supravegheate şi reglementate de ASF, concilierea reprezintă soluţia potrivită. Rezultatele soluţionării alternative a litigiilor pot genera exemple de bună practică ce pot sta la baza oricăror operaţiuni comerciale realizate de jucătorii de pe piaţa financiară non-bancară din România”, a precizat Claudiu Stănescu, Membru coordonator al Consiliului de Coordonare SAL-Fin.

Pe lângă gratuitatea operaţiunii de soluţionare alternativă, un alt aspect ce vine să susţină avantajele acestei metode îl reprezintă durata medie de soluţionare a unui litigiu. Pentru cererile înregistrate în anul 2018 s-a înregistrat o durată medie de 40 de zile pentru procedura de soluţionare a litigiilor prin propunerea unei soluţii şi o durată medie de 58 de zile pentru procedura de soluţionare a litigiilor prin impunerea unei soluţii.

SAL-Fin organizează soluţionarea extrajudiciară a disputelor financiare non-bancare, interne sau transfrontaliere, în materie de consum, cu ajutorul conciliatorilor cu pregătire profesională şi competenţe certificate în domeniile pieţei financiare non-bancare. Conciliatorii propun sau impun o variantă de soluţionare a litigiilor în mod echilibrat, imparţial, independent şi gratuit pentru consumatori. La finele anului 2018, în Registrul conciliatorilor SAL-Fin era înregistrat un număr de 23 de conciliatori.

 

Adaugati comentariu