Ce informaţii sunt necesare într-un contract RCA valabil?

Dovada încheierii asigurării RCA o reprezintă contractul de asigurare şi poliţa, care atestă existenţa asigurării de răspundere civilă pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule.

Condiţiile contractuale sunt stabilite de Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule şi tramvaie, cu modificările şi completările ulterioare şi de reglementările ASF. Dacă doriti, puteti negocia cu asigurătorul includerea şi a altor clauze suplimentare.

La încheierea asigurării obligatorii RCA, asigurătorul emite contractul de asigurare
RCA împreună cu polita de asigurare RCA, respectiv chitanţa în cazul în care plata se efectuează cu numerar şi îi pune la dispozitie formularul „Constatare amiabilă de accident”.

Contractele RCA se emit în sistem electronic şi sunt dovedite în cazul controalelor efectuate de către autorităţile abilitate prin polita de asigurare RCA emisă
de către asigurătorul RCA, pentru perioada de valabilitate înscrisă.

Pentru a vă asigura de corectitudinea întocmirii asigurării, trebuie să verificaţi dacă contractul RCA conţine:
• numărul şi data încheierii contractului,
• informaţii despre părţile implicate în contract,
• perioada de valabilitate a asigurării,
• limitele maxime de despăgubire,
• prima de asigurare,
• numărul şi scadenta ratelor,
• intermediarul,
• clasa bonus-malus,
• numărul de înmatriculare/înregistrare şi numărul de identificare al vehiculului,
• statele în care acest document are valabilitate.

Contractul RCA vă dă dreptul, să vă adresati pentru efectuarea reparaţiei oricărei unităţi reparatoare auto, în condiţiile legii, fără nicio restricţie sau constrângere din partea asigurătorului RCA sau a unităţii reparatoare auto, care ar putea să vă influenţeze opţiunea.

Este important de ştiut faptul că asigurătorilor RCA sau brokerilor de asigurare le este interzisă acordarea oricăror avantaje colaterale asiguraţilor la încheierea unui contract de asigurare RCA, cu excepţia asigurărilor facultative care acoperă riscuri asociate riscurilor acoperite prin contractul RCA.

Asigurarea obligatorie RCA este valabilă pe teritoriul României, teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene şi cele aparţinând Spaţiului Economic European, teritoriul statelor care leagă direct două ţări membre ale Uniunii Europene în care nu există birou naţional. Asigurătorii pot extinde valabilitatea teritorială a poliţei. Ţările în care asigurarea este valabilă sunt precizate în contract.

 

Adaugati comentariu