Cât costă reţeaua de drumuri orbitale a Bucureştiului

Autorităţile intenţionează să acceseze fonduri europene pentru finalizarea reţelei de drumuri orbitale a Bucureştiului, adică pentru asigurarea unei interconectări între cele 3 autostrăzi existente şi drumurile care pornesc de la km 0 al Capitalei. Valoarea proiectului este de aproximativ 1,6 mld. euro.
centura Capitalei

Astfel, Compania Naţională de Adminsitrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), în calitate de Beneficiar şi Ministerul Transporturilor, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport au convenit încheierea Contractului de Finanţare nr. 23 în data de 29.11.2018, pentru proiectul ”Infrastructura integrată pentru zona orbitală a Municipiului Bucureşti” în vederea obţinerii de finanţare nerambursabilă alocată prin Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 1- Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T şi a metroului, Componenta 1, OS 1.1 Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere – proiecte noi de investiţii, Operaţiunea – Cresterea mobilităţii pe reţeaua rutieră TEN-T centrală.

Valoarea totală a proiectului este de 7.494.923,12 lei (aproximativ 1,6 mld. euro) şi va fi finanţat astfel: 75% contribuţia Uniunii Europene din Fondul de Coeziune – 4.355.481.266,38 lei, 25% contribuţia proprie – 1.451.827.088,69 lei, restul de 1.520.186.568,05 lei reprezentând valoarea neeligibilă inclusiv TVA.

Potrivit CNAIR, proiectul are ca scop reducerea timpului de călătorie; reducerea costurilor de operare a vehiculelor cu aproximativ 15%; reducerea numărului de accidente ca urmare a evitării traversării zonelor urbane şi, nu în ultimul rând, îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, urmare a reducerii cantităţilor de emisii poluante, zgomot şi a poluării locale a aerului.

Proiectul presupune construirea următoarelor lucrări majore:

  • Construcţia a 51,195 km de secţiune de autostradă 2×2 (secţiunea de sud a Autostrăzii de Centură),
  • 42 poduri şi pasaje,
  • 5 puncte de interconexiune,
  • 4 parcări pe termen scurt,
  • 1 zonă de servicii,
  • 1 centru de întreţinere şi coordonare,
  • 1 punct de sprijin şi întreţinere.

Durata de implementare a proiectului este de 120 de luni, respectiv între data de 01.01.2014 şi 31.12.2023 la care se adaugă, dacă este cazul, şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

 

Adaugati comentariu