Eşti asigurat RCA cu risc ridicat?

O persoană care primeşte de la cel puţin trei asigurători diferiţi oferte ale căror prime de asigurare RCA sunt mai mari cu 36% faţă de tariful de referinţă aferent segmentului de risc din care face parte, este încadrată în categoria asiguraţilor cu risc ridicat.rca

Autoritatea de Supraveghere Financiară a aprobat recent modul în care Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR)  va gestiona situaţia asiguraţilor RCA cu risc ridicat.

În cadrul procedurii sunt cuprinse o serie de activităţi, cele mai importante prevederi ale acesteia referindu-se la modul de determinare al factorului „N” şi al primei de asigurare, precum şi la modalitatea de alocare a clienţilor cu risc ridicat către asigurătorii RCA.
1. Modul de determinare al factorului N

BAAR va utiliza în calculul factorului N datele anonimizate, puse la dispoziţie de către ASF, rezultate din procesul de determinare al tarifului de referinţă, asigurându-se astfel coerenţă şi consistenţă între calculul tarifelor de referinţă şi cel privind factorul N. BAAR va utiliza două metode de calcul. Prima va lua în considerare primele de risc rezultate pentru fiecare asigurator RCA şi pentru fiecare segment de risc utilizat în raportul privind determinarea tarifului de referinţă, iar a doua metodă va lua în considerare primele comerciale practicate efectiv de către asigurătorii RCA. Valoarea factorului N va fi valoarea minimă rezultată în urma aplicării celor două metode.

Săptămâna trecută ASF a anunţat că, în urma aplicării de către BAAR a celor două metode, a rezultat o valoare a Factorului „N” de 1,3593, prin rotunjire rezultând o valoare finală a Factorului „N” de 1,36.

Valoarea factorului „N” de 1,36 arată că o persoană care primeşte de la cel puţin trei asigurători diferiţi oferte ale căror prime de asigurare RCA sunt mai mari cu 36% faţă de tariful de referinţă aferent segmentului de risc din care face parte, este încadrată în categoria asiguraţilor cu risc ridicat şi poate să solicite BAAR o ofertă pentru încheierea unui contract RCA. Asiguraţii cu risc ridicat vor primi de la BAAR o ofertă al cărei preţ va fi calculat prin înmulţirea tarifului de referinţă cu 1,36 şi cu coeficientul aferent clasei de Bonus/Malus.

2. Modul de determinare a primei de asigurare din oferta BAAR

BAAR va determina prima de asigurare pentru asiguraţii cu risc ridicat prin înmulţirea factorului „N” cu tariful de referinţă, la care se aplică sistemul bonus-malus.

3. Modalitatea de alocare a clienţilor cu risc ridicat către asigurătorii RCA

BAAR va realiza procesul de alocare a clienţilor cu risc ridicat în funcţie de cotele de piaţă ale asigurătorilor din anul anterior. Alocarea se realizează prin utilizarea unui algoritm de alocare specific.

 

 

Adaugati comentariu