Scutirea de TVA a persoanelor impozabile cu afaceri de până la 88.500 euro, aprobată de Bruxelles

Comisia Europeană a aprobat solicitarea României, transmisă în luna aprilie a acestui an, de continuare a aplicării măsurii de derogare privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, care permite scutirea de la plata TVA a persoanelor impozabile cu o cifră de afaceri anuală care nu depăşeşte un prag specific.
Măsuri de sprijin

Ministerul Finanţelor a solicitat Comisiei Europene, în aprilie 2017, continuarea aplicării măsurii de derogare de la articolul 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată care permite scutirea de la plata TVA a persoanelor impozabile cu o cifră de afaceri anuală care nu depăşeşte un prag specific.

În acelaşi timp, România a solicitat derogare privind creşterea plafonului de scutire de la echivalentul în moneda naţională a 65.000 de euro, calculat la cursul de schimb din ziua aderării la Uniunea Europeană, respectiv 220.000 lei, la echivalentul în moneda naţională a 88.500 euro, calculat la cursul de schimb din ziua aderării la Uniunea Europeană, respectiv 300.000 lei.

Astfel, decizia 2017/1855 de autorizare a României privind aplicarea măsurii solicitate a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 265, din luna octombrie 2017.

Actul normativ prin care se poate pune în practică această decizie se află în dezbatere în Parlamentul României. În momentul finalizării procesului legislativ, Ministerul Finanţelor Publice va comunica opiniei publice data de la care decizia va putea fi aplicată.

Comisia europeană consideră că un prag mai ridicat pentru regimul special aplicat întreprinderilor mici constituie o măsură de simplificare, deoarece poate reduce în mod semnificativ obligaţiile în materie de TVA pentru întreprinderile mici. România se aşteaptă ca măsura să reducă obligaţiile în materie de TVA în cazul mai multor întreprinderi mici. De asemenea, acest regim ar trebui să degreveze şi administraţia fiscală de sarcina de a monitoriza colectarea unui volum redus de venituri de la un număr mare de întreprinderi mici.

 

 

Adaugati comentariu