ANCOM îşi cumpără flotă hibridă

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii - ANCOM intenţionează să achiziţioneze 14 autoturisme cu sistem de propulsie plug-in hibrid, în cadrul unei licitaţii organizate în luna aprilie.Romsilva

Valoarea contractului este de 1,9 milioane de lei (fără TVA), urmând a fi finaţat prin „Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2017–2019” – Rabla Plus.

În criteriul de atribuire, perioada de garanţie ofertată are o pondere de 20%, iar preţul, de 80%.

Garanţia de participare a ofertanţilor este în cuantum de 19.166 de lei.

Potrivit anunţului publicat pe platforma de achiziţii publice, SICAP, durata contractului este de 180 de zile.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 15 aprilie 2019.

În situaţia în care, ca urmare a aplicării algoritmului de calcul prevăzut, punctajul rezultat al ofertelor clasate pe primul loc este egal, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care, egalitatea se menţine, ANCOM va solicita ofertanţilor respectivi o nouă propunere financiară, caz în care contractul de furnizare va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut.

Adaugati comentariu