ANAF a modificat Formularul 101, destinat declarării impozitului pe profit anual

Formularul 101 privind impozitul pe profit anual (declaraţia anuală de impozit pe profit) precum şi instrucţiunile de completare au fost modificate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 4024/2014, publicat în Monitorul Oficial nr.2 din 05 ianuarie 2015.anaf-formular-101-impozit-profit-floteauto

Modificările formularului:

 • Rândurile 20-23 – detalierea veniturilor neimpozabile (detalierea veniturilor din dividende pe surse, adăugarea veniturilor din vânzarea / cesionarea titlurilor de participare şi a veniturilor din lichidarea unei persoane juridice);
 • Rândul 45.2.1 – înlocuirea impozitului pe profit scutit conform art. 38, alin.1 cu scutirea impozitului pe profit aferent profitului reinvestit conform art. 19.4;
 • Rândurile 47.1 şi 47.2 – prezentarea sumelor reprezentând sponsorizările şi/sau mecenat, bursele private, în limita prevăzută de lege, în funcţie de perioadă (de exemplu, sume din anul curent şi sume reportate din perioada precedentă).
anaf-formular-101-impozit-profit-floteauto
Ordinul ANAF a fost publicat în Monitorul Oficial din 5 ianuarie 2015

Modificările instrucţiunilor:

 • Adăugarea de clarificări privind contribuabilii care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, care trebuie să depună formularul 101 până la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat;
 • Detalierea modului de completare a perioadei fiscale pentru microîntreprinderi şi pentru contribuabilii ce au optat pentru un an fiscal modificat;
 • Adăugarea clarificărilor privind prezentarea noilor tipuri de venituri neimpozabile (de exemplu, veniturile din dividende detaliate pe surse, veniturile din vânzarea / cesionarea titlurilor de participare şi veniturile din lichidarea unei
  persoane juridice);
 • Adăugarea clarificărilor privind declararea creditului fiscal obţinut de un sediu permanent al unui nerezident situat într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European;
 • Adăugarea clarificărilor privind prezentarea scutirii de impozit aferente profitului reinvestit;
 • Adăugarea clarificărilor privind prezentarea sumelor reprezentând sponsorizările şi/sau mecenat, bursele private (i.e., sume din anul curent şi sume reportate din perioada precedentă).

 

Adaugati comentariu