Afaceri „grase” cu autoturismele Guvernului

Cheltuieli decontate de câte două ori pentru aceeaşi maşină, mentenanţă pe bază de whisky, parfumuri şi produse de machiaj, piese auto achiziţionate după "criteriul rapidităţii" sunt câteva dintre neregulile găsite la Sucursala de Transport "Bucureştii Noi", care prestează servicii pentru autoturismele aparatului de lucru al Guvernului.Bode

Corpul de control al prim-ministrului a efectuat, în perioada ianuarie-octombrie, un control la Sucursala de Transport „Bucureştii Noi” (STBN), în urma căruia propune sesizarea ANI şi a organelor competente, integrarea acesteia în cadrul SGG sau transformarea în societate comercială.

Controlul la STBN – unitate din cadrul Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat (RAAPPS) – a avut ca obiectiv verificarea respectării dispoziţiilor legale privind organizarea şi funcţionarea sucursalei în perioada 2012 – 2016.

STBN asigură, în principal, servicii de transport şi de service pentru autoturismele alocate aparatului de lucru al Guvernului, în baza cărora a obţinut, în medie, un procent de aproximativ 90% din veniturile anuale, dar şi pentru alte instituţii publice.

„Începând cu anul 2010, pentru autoturismele alocate SGG, RAAPPS, prin STBN, a stabilit tarife unice/zi/autoturism cu încălcarea prevederilor Procedurii Operaţionale Activitatea de transport şi service auto, elaborată în ianuarie 2010, ediţia a II-a, aprobată de către directorul general al RAAPPS”, arată reprezentanţii Corpului de control al prim-ministrului.

Potrivit Executivului, RAAPPS, prin STBN, nu a stabilit tarife diferenţiate pentru fiecare autoturism pus la dispoziţia aparatului de lucru al Guvernului, calculate în funcţie de marca autoturismului şi capacitatea cilindrică a acestuia.

De asemenea, în perioada 2011-2015, în cadrul negocierilor anuale cu SGG, STBN a inclus în tariful unic şi cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări, încălcând prevederile.

În plus, în urma verificărilor efectuate, s-a constatat existenţa premiselor ca RAAPPS, prin STBN, să deconteze de două ori cheltuielile cu deplasările conducătorilor auto, atât direct, prin aplicarea clauzei contractuale potrivit căreia beneficiarul decontează prestatorului toate cheltuielile efectuate cu deplasările conducătorilor auto, cât şi indirect, prin includerea acestor cheltuieli în cheltuielile totale care stau la baza stabilirii tarifului unic pe autovehicul.

Totodată, veniturile obţinute de STBN au fost constituite, în proporţie covârşitoare (în medie aproximativ 90%), din sumele încasate de la SGG, în baza contractelor anuale de prestări servicii de transport auto de persoane. În aceste condiţii, STBN şi-a finanţat activitatea, în principal, din venituri provenind de la bugetul statului.

Astfel, marja profitului calculată pentru activitatea desfăşurată de către STBN a fost de 14,65% pentru anul 2013, de 19,76% pentru anul 2014, respectiv de 18,92% pentru anul 2015, ceea ce indică o „combinaţie de preţuri ridicate şi costuri scăzute”.

Conform comunicatului, în 2015, STBN avea un parc auto constituit dintr-un număr de 82 de autoturisme, dintre care un număr de 67 de autoturisme erau utilizate pentru contractul de prestări servicii încheiat cu SGG. În acest context, se arată că există suspiciunea că prevederile contractuale sunt defavorabile SGG.

Cu privire la cele 82 de autoturisme, se arată că majoritatea acestora au o vechime de peste 6 ani, ceea ce presupune un grad avansat de uzură.

Corpul de control al premierului indică faptul că în perioada 2013 – 2015, alegerea furnizorilor de piese auto s-a efectuat cu încălcarea principiilor şi normelor prevăzute în legislaţia aplicabilă în domeniul achiziţiilor publice, respectiv nediscriminarea, tratamentul egal, transparenţa şi eficienţa utilizării fondurilor.

„STBN a achiziţionat piese auto direct de la furnizori, selectaţi pe un aşa-zis ‘criteriu al rapidităţii’, fără a efectua o analiză a altor oferte existente pe piaţă. Astfel, conducerea STBN a aprobat, în mod nejustificat, plata unor sume mult mai mari pentru produse cu aceleaşi caracteristici, pe care STBN putea să le achiziţioneze de la alţi furnizori existenţi pe piaţă dacă ar fi folosit mecanismele concurenţiale şi transparente prevăzute de legislaţia incidentă în domeniul achiziţiilor publice. Conducerea STBN a efectuat cheltuieli neeconomicoase pentru regie, nerespectând principiile transparenţei şi eficienţei utilizării fondurilor publice, încălcând totodată şi dispoziţiile legale, potrivit cărora, persoanele care gestionează fonduri publice sau patrimoniul public au obligaţia să realizeze o bună gestiune financiară prin asigurarea legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficacităţii şi eficienţei în utilizarea fondurilor publice şi în administrarea patrimoniului public”, subliniază reprezentanţii Corpului de control al prim-ministrului.

Aceştia precizează că STBN a efectuat, în perioada 2012-2015, cheltuieli fără a face economie în privinţa unor produse de „protocol”.

Corpul de control al premierului dă ca exemplu faptul că reprezentanţii STBN au achiziţionat produse în sumă totală de 86.533,94 de lei de la Mega Image – Sephora Cosmetics România, Farmacia Olimpia, societatea You&Me Exim SRL, iar printre produse s-au numărat: sticle de whisky, coşuri cadou pentru Paşte sau Crăciun, parfumuri de la case celebre, creme, produse cosmetice şi de machiaj.

Mai mult, reprezentanţii STBN au aprobat, fără a avea o recomandare a medicului de medicina muncii, achiziţia unor tipuri de medicamente, iar trusele medicale aflate în dotarea posturilor de prim ajutor fără cadre medicale nu respectă conţinutul minim prevăzut de legislaţia în vigoare.

Corpul de control subliniază că există suspiciunea că directorul STBN a încheiat, în 2007, un contract cu societatea la care soţia sa este asociat unic şi administrator.

În urma celor constatate la STBN se propune reevaluarea întregii activităţi şi analizarea necesităţii menţinerii formei de organizare a Sucursalei, cu două opţiuni: fie integrarea acesteia în cadrul SGG, fie transformarea în societate comercială.

„Atribuirea contractelor de prestări servicii de transport auto de persoane de către Secretariatul General al Guvernului sau de către alte autorităţi publice trebuie să se facă cu respectarea legislaţiei în materia achiziţiilor publice”, subliniază Corpul de control.

Alte propuneri privind activitatea STBN sunt:

  • elaborarea unor proceduri interne referitoare la achiziţia pieselor auto, consumabilelor şi produselor de întreţinere, conformă cu legislaţia achiziţiilor publice, pentru a evita selectarea furnizorilor pe criterii subiective, cum
    este criteriul „rapidităţii” şi fără a efectua evaluări a ofertelor existente pe piaţă;
  • analizarea oportunităţii implementării unui sistem informatic pentru monitorizarea zilnică a reparaţiilor efectuate/autoturism, numărul autoturismelor reparate, precum şi pentru piesele auto utilizate/autoturism; reanalizarea înregistrării cheltuielilor cu unele produse de protocol pentru a evita majorarea nejustificată a tarifului unic/autoturism;
  • întocmirea unei evidenţe clare şi precise referitoare la consumul de medicamente, pentru fiecare angajat STBN sau client (la Service Aviatorilor), precum şi desemnarea unei persoane de specialitate (studii medicale) care să poată da recomandări cu privire la medicamentele existente în punctele de prim-ajutor şi care să poată verifica condiţiile pentru asigurarea integrităţii conţinutului acestora şi verificarea periodică a truselor medicale ce intră în dotarea posturilor de prim ajutor fără cadre medicale, astfel încât acestea să respecte conţinutul minim prevăzut în legislaţia în vigoare.

De asemenea, se propune şi sesizarea Agenţiei Naţionale de Integritate şi a organelor competente, în funcţie de cele sesizate.

 

 

Adaugati comentariu