16 iunie 2017, ultima zi pentru cererile de plată la Carpatica Asig

Fondul de Garantare a Asiguraţilor (FGA) a anunţat ca potenţialii creditori de asigurare ai societăţii Carpatica Asig - în faliment mai pot depune cereri de plată până în data de 16 iunie 2017, pentru a putea beneficia de despăgubirile cuvenite.restituirea taxelor auto

Astfel, FGA precizează că orice persoană care pretinde un drept de creanţă împotriva Carpatica Asig poate formula o cerere de plată, motivată, în termen de 90 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului sau de la data naşterii dreptului de creanţă, atunci când acesta s-a născut ulterior.

Termenul prevăzut de această dispozitie legală, de 90 de zile, se împlineşte în data de 16 iunie 2017, în cazul societăţii Carpatica Asig SA. Dispozitia legală prevede şi situaţia în care dreptul de creanţă al creditorului de asigurări s-a născut ulterior datei rămânerii definitive a hotărârii judecatoreşti de faliment, respectiv, ulterior datei de 17 martie 2017. În această situaţie, termenul de 90 de zile se va calcula/aplica de la data naşterii dreptului de creanţă.

Până la 31 mai 2017, FGA a înregistrat 24.738 cereri de plată, atât pentru cele 27.270 dosare preluate de la Carpatica Asig SA, cât şi pentru cele 9347 de dosare nou deschise de către Fond.

FGA reaminteşte potenţialilor creditori de asigurări ai companiei Carpatica Asig că, potrivit art. 266 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, FGA este în drept să efectueze plăţi din disponibilităţile sale doar către creditorii de asigurări care au depus cereri de plată şi care au dosarele complete.

Plata se va face în limita a 450.000 de lei pentru fiecare creditor de asigurare, al societăţii în faliment.

 

 

Adaugati comentariu