14 sectoare economice afectate de criza Covid-19. Industria auto, printre acestea
Roubini

Banca Naţională a României a identificat o serie de sectoare economice care vor fi afectate, puternic sau moderat, de criza generată de pandemia COVID-19, printre acestea numărându-se industria auto, dar şi transporturile rutiere. Datele băncii centrale sunt cuprinse în Raportului asupra stabilităţii financiare, al cărui tema specială o reprezintă epidemiile secolului XXI şi implicaţiile acestora asupra sectorului bancar şi a celui real din România, accentul fiind pus pe efectele pandemiei COVID-19.

Spre deosebire de celelalte epidemii care au afectat România în secolul XXI (gripa aviară şi gripa porcină), ceea ce caracterizează pandemia COVID-19 este gradul ridicat de răspândire, dar şi amploarea măsurilor adoptate pentru reducerea efectelor acesteia, se arată în Raportul BNR.

În acest context, banca centrală notează că măsurile severe privind reducerea circulaţiei, diminuarea sau chiar închiderea activităţii în unele domenii de afaceri sunt de natură să
influenţeze negativ mai multe sectoare economice, cu consecinţe inclusiv asupra acelora care nu au fost afectate în primă instanţă.

În baza datelor preliminare privind activitatea sectorială, BNR a identificat sub-sectoarele economice care pot fi puternic afectate de contextul economic generat de pandemia COVID-19 şi, respectiv, sub-sectoarele care pot fi afectate de o manieră moderată.

Sectoare economice pentru care se anticipează un impact ridicat (sub-sectoarele selectate sunt marcate în paranteze prin grupa CAEN):

 1. Industria textilă (13, 14, 15),
 2. Industria prelucrătoare (16, 22, 24, 28 şi 31),
 3. Industria auto (29),
 4. Transporturi aeriene (51),
 5. Hoteluri şi restaurante (55, 56),
 6. Tranzacţii imobiliare (68),
 7. Agenţii turistice şi turoperatori (79),
 8. Activităţi de spectacole, culturale şi recreative (90,91,93).

Sectoare economice cu impact moderat (sub-sectoarele selectate sunt marcate în paranteze prin grupa CAEN):

 1. Industria alimentară (10, 11, 12),
 2. Industria prelucrătoare (20, 25, 27, 30),
 3. Construcţii (41, 42, 43),
 4. Comerţ (45, 46),
 5. Curierat, depozitare şi alte activităţi auxiliare pentru transport (52, 53),
 6. Transporturi terestre şi pe apă (49, 50).

Raportul BNR mai arată că, potrivit instituţiilor bancare, riscul de credit aferent tuturor sectoarelor de activitate a crescut în primul trimestru din 2020, cele mai ridicate niveluri fiind asociate sectoarelor transport şi comunicaţii, energie şi turism.

Indicatori privind importanţa şi sănătatea financiară a sectoarelor afectate de pandemia COVID-19

* În industria prelucrătoare se regăsesc sectoare pentru care evaluarea a indicat că vor fi puternic afectate de pandemia COVID-19 (CAEN 16, 22, 24, 28 şi 31).
** Tot din cadrul industriei prelucrătoare, pentru
anumite sectoare este de aşteptat să fie afectate de o manieră moderată (CAEN 20, 25, 27 şi 30). În tabel, industria prelucrătoare nu include industria textila, alimentară sau auto, acestea fiind prezentate distinct. Datele sunt calculate în baza situaţiilor financiare de la finalul anului 2018.
*** Indicatorii se referă la ponderi în sectorul nefinanciar, respectiv în portofoliul corporativ al băncilor
Cu roşu sunt marcate sectoarele care înregistrează valori peste pragurile definite mai sus, cu excepţia indicatorilor ROA şi interval defensiv, pentru care sunt marcate valorile sub pragurile definite.
Sursa: MFP, BNR, calcule BNR

Potrivit băncii centrale, sectoarele asupra cărora pandemia COVID-19 este de aşteptat să aibă un impact ridicat au o importanţă semnificativă în economie. Acestea reprezintă 14% din numărul total al companiilor nefinanciare, contribuie cu 17% la valoarea adăugată brută şi angajează 21% din forţa de
muncă. În plus, aproape o pătrime din portofoliul corporativ al băncilor este reprezentat de credite contractate de către firmele care au fost afectate într-o măsură importantă de pandemie.

Din perspectiva băncilor, o presiune suplimentară asupra lichidităţii acestora ar putea proveni din utilizarea integrală de către companii a liniilor de credit netrase. În cazul sectoarelor puternic afectate, ponderea liniilor de credit neutilizate reprezintă 39% din valoarea totală a liniilor de credit acordate, însă raportate la expunerea bancară pe întreg sectorul de companii nefinanciare, sumele neutilizate din liniile de credit constituie 4%.

Linii de credit neutilizate şi linii de credit care expiră în următoarele trei luni (iulie 2020), pe sectoare, ca procent din valoarea totală a sumei acordate la nivel de sector***

sectoare economice

* În industria prelucrătoare se regăsesc sectoare pentru care evaluarea a indicat că vor fi puternic afectate de pandemia COVID-19 (CAEN 16, 22, 24, 28 şi 31).
** Tot din cadrul industriei prelucrătoare, anumite sectoare este de aşteptat să fie afectate de o manieră moderată (CAEN 20, 25, 27 şi 30). În tabel, industria prelucrătoare nu include industria textilă, alimentară sau auto, acestea fiind prezentate distinct.
*** Suma acordată reprezintă creditul acordat conform contractului şi este diferită de suma utilizată.
Sursa: MFP, calcule BNR

La nivelul sectoarelor afectate de o manieră moderată, ponderea sumelor reprezentând linii de credit neutilizate din totalul celor acordate este de 40%, însă raportate la portofoliul de expuneri corporative al băncilor, ponderea acestora este mult mai mare, de 17%.

 

CITEȘTE ȘI:

Sumă record pentru autostrăzi la a doua rectificare bugetară

Ziua Mecanicilor Auto, sărbătorită alături de câștigătorul ”Românii au talent” 2020, Radu Palaniță

Doar 12% dintre angajaţi vor face călătorii în interes de serviciu în acest an

Adaugati comentariu