11 propuneri ale UNSAR pentru echilibrarea pieţei RCA

Eliminarea dreptului de plată în rate lunare a primelor RCA şi eliminarea posibilităţii ca un service auto să factureze la costuri mai mari decât reprezentantul oficial al mărcii, pentru a diminua nivelul fraudei în acest domeniu, figurează printre propunerile avansate de UNSAR, pentru echilibrarea pieţei RCA.
tarife referinţă

Printre aceste propuneri Uniunii Naţionale a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR) se mai numără:

  • eliminarea procentului de 0,2% penalizare / zi de întârziere şi înlocuirea cu dobânda de referinţă a BNR sau un procent anual nu mai mare de 10%,
  • reglementarea despăgubirilor privind daunele morale şi vătămărilor corporale, în baza unor bareme de calcul,
  • eliminarea TVA-ului în cazul plăţilor păgubiţilor persoane juridice,
  • interconectarea bazei de date a asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto (RCA) încheiate pe teritoriul României (CEDAM) cu baza de date ce prezintă situaţia maşinilor înmatriculate (DRPCIV) şi realizarea unui registru de evidenţă a comportamentului şoferilor în trafic,
  • punerea în aplicare a unui cadru legislativ privind sancţiunile aplicabile şoferilor care nu deţin poliţă de asigurare obligatorie RCA.

Alte propuneri vizează

  • eliminarea obligaţiei de plată a despăgubirilor în unităţile de service, care în primul rând ar diminua utilizarea de tarife neconcurenţiale de către unele unităţi reparatoare, dar ar permite şi acordarea de despăgubiri fără TVA pentru cei în drept să deducă această taxă,
  • emiterea unor norme de reglementare a răspunderilor profesionale realizate cu vehicule de tip autospecializate care să fie practicate numai dacă există asigurare profesională suplimentară,
  • introducerea unei penalizări pentru conducătorii auto ce nu raportează daunele la asigurător în termenul legal,
  • introducerea sistemului „Telematics” de tip GPS ca soluţie de optimizare a primei de asigurare RCA în funcţie de datele operaţionale şi de performanţă a şoferului.

Avem convingerea că aceste propuneri, alături de măsurile formulate de către ASF ca urmare a dezbaterilor comune şi ca răspuns la nevoile transportatorilor, vor fi parte din procesul de echilibrare a situaţiei actuale în piaţa de asigurări. Transportatorii pot să contribuie, de asemenea, la evoluţiile tarifelor RCA prin luarea de măsuri interne de limitare a daunalităţii, care este într-o creştere alarmantă de la an la an. Uniunea este pregătită să discute cu asociaţiile transportatorilor despre promovarea unor programe de educare a şoferilor profesionişti cu privire la conduita în trafic. Susţinem necesitatea reformării sistemului asigurărilor RCA, însă într-un mod funcţional şi echilibrat, ţinând cont de legislaţia europeană”, spun reprezentanţii UNSAR.

Potrivit acestora, cazurile specifice de majorări ale tarifelor RCA prezentate public de către transportatori sunt exemple individuale care nu pot fi generalizate la nivelul tuturor asigurătorilor, variaţiile ce au fost notificate către ASF de companiile de asigurări pot menţiona atât creşteri, cât şi scăderi de tarif, însă posibilele majorări nu se pot aplica în mod absolut întregii industrii, ele fiind notificate de jucătorii din piaţa asigurărilor obligatorii RCA în funcţie de evaluarea individuală a riscului propriu.

Mai mult, aceste notificări către autoritatea de supraveghere sunt în stadiul de ofertă din partea fiecărei companii de asigurare şi nu reflectă situaţiile contractuale în relaţiile comerciale.

Rezultatele controalelor dispuse de către ASF la societăţile active pe piaţă vor evidenţia în ce măsură aceste tarife notificate se pot menţine sau nu, în funcţie de acurateţea şi argumentarea metodei de calcul actuariale aplicate de fiecare societate, precizează UNSAR.

„Companiile de asigurări colaborează cu autoritatea în vederea desfăşurării acestor inspecţii, punând la dispoziţie toate informaţiile necesare pentru clarificare şi informând ASF asupra potenţialelor modificări de tarif operate ca rezultat al acestor verificări, în termenul solicitat. UNSAR şi companiile membre vor continua să participe activ la dialogul cu autoritatea reglementatoare, instituţiile abilitate şi reprezentanţi ai asiguraţilor, luând act de toate propunerile formulate pentru a contribui la procesul de reconsolidare şi stabilizare a pieţei asigurărilor obligatorii RCA”, adaugă sursele citate.

UNSAR, alături de reprezentanţii companiilor de asigurare, a participat în data de 22 decembrie a.c. la o nouă întâlnire de lucru cu Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), Consiliul Concurenţei, Ministerul Finanţelor Publice şi reprezentanţii asociaţiilor transportatorilor, cu privire la piaţa asigurărilor obligatorii RCA.

Adaugati comentariu