Valabilitatea certificatului de clasificare a autobuzelor nu se poate prelungi

Ministerul Transporturilor şi RAR nu susţin modificarea, de la 1 an la 5 ani, a perioadei de valabilitate a clasificăritor pe categorii de confort a microbuzelor şi autobuzelor, o măsură solicitată de transportatori.
agenţiile de plasare

Potrivit Ministerului Transporturilor, Ordinut MLPTL nr. 458/2002 cu modificările ulterioare pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor şi microbuzelor utilizate pentru transporturi publice de persoane prin servicii regulate în trafic naţional se aliniază Sistemului Internaţional de Clasificare IRU (Convenţia IRU privind clasificarea autobuzelor şi microbuzelor) în ceea ce priveşte termenul de valabilitate al clasificărilor şi condiţiile ce trebuie respectate pentru clasificare (reclasificare) pe categorii.

Conform paragrafului 4 al acestei convenţii, valabilitatea clasificării pe stele este de 1 an pentru autobuzele ce efectuează transport turistic (condiţiile de exploatare în cazul transportutui public de persoane prin servicii regutate în trafic naţionat fiind mult mai dure decât în cazul transportului turistic).

Potrivit Ministerului Transporturilor, comisiile de clasificare formate din reprezentanţi ai Registrului Auto Român (RAR) şi ai Autorităţii Rutiere Române care efectuează reclasificarea anuală a microbuzelor şi autobuzelor ce efectuează transporturi publice de persoane prin servicii regulate în trafic naţionat, au constatat o serie de neconformităţi.

– Modificări neautorizate ale autovehiculelor faţă de omologarea iniţială:

  1. Modificarea suspensiei (suspensie pneumatică înlocuită cu suspensie mecanică),
  2. Modificarea numărului de locuri (prin adăugare de locuri fără a fi respectate sistemul de prindere al scaunelor conform omologării),
  3. Înlocuirea scaunelor existente la omologare cu alte tipuri de scaune ce nu respectă prinderile iniţiale sau varianta constructivă,
  4. Modificarea amplasării scaunelor în interiorul autovehiculelor,
  5. Montarea de instalaţii de aer condiţionat, ceea ce a condus la depăşirea sarcinii maxime admise de constructorul vehiculului,

– Aplicarea de folii pe geamuri, inclusiv pe cele declarate şi marcate ca ieşiri de siguranţă.

– Starea tehnică necorespunzătoare:

  1. Aspect exterior necorespunzător (caroserie deformată şi/sau zone puternic corodate),
  2. Instalaţii de încălzire independentă cu improvizaţii, ceea ce putea conduce la incendierea vehiculelor,
  3. Instalaţii de încălzire independentă şi/sau de aer condiţionat nefuncţionale,
  4. Aspect interior necorespunzător (lipsa cotierelor, lipsa centurilor de siguranţă, tapiţeria scaunelor deteriorată sau murdară, lipsa tetierelor, învelişul de podea deteriorat).

Prin urmare, Ministerul Transporturilor şi Registrul Auto Român nu susţin modificarea, de la 1 an la 5 ani, a perioadei de valabilitate a clasificărilor pe categorii de confort a microbuzelor şi autobuzelor ce efectuează transporturi publice de persoane prin servicii regulate în trafic naţional, după cum a fost solicitat de  transportatori, considerând că mărirea intervalului de valabilitate a certificatelor de clasificare va conduce la scăderea nivelului de confort al călătorilor şi la creşterea probabilităţii producerii de accidente grave soldate cu victime.

 

Adaugati comentariu