Un pas înainte pentru construcţia DX Buzău-Brăila

CNAIR a depus, la finalul anului trecut, cererea de finanţare pentru elaborarea studiului de fezabilitate si proiectului tehnic de execuţie destinate construcţiei drumului expres (DX) Buzău-Brăila.
autostrada Brașov - Bacău

Valoarea totală a proiectului este de 29,3 milioane de lei din care 75% este contribuţia Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională – 18,6 milioane de lei, iar 25% reprezintă contribuţia proprie a CNAIR – 6,2 milioane de lei, restul de 4,5 mil. lei fiind cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Finanţare nerambursabilă va fi alocată prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Componenta 1, Obiectiv Specific 2.1 – Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere – proiecte noi de investiţii, Operaţiunea – Creşterea mobilităţii pe reţeaua rutieră TEN-T globală.

Rezultatele aşteptate ale proiectului sunt : realizarea Studiului de Fezabilitate; întocmirea documentaţiei suport si asistenţa solicitată pentru depunerea şi susţinerea aplicaţiei de finanţare; realizarea Proiectului pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construire (PAC) şi asistenţa tehnică până la obþinerea autorizaţiei de construcţie de către CNAIR; Proiectul Tehnic de Execuţie (PTE); documentaţia de atribuire a contractului de execuţie a lucrărilor; asistenţa tehnică acordată CNAIR în perioada derulării procedurilor de licitaţii pentru executia lucrărilor.

Potrivit Masterplanului General de Transport, Drumul Expres (DX) Buzău-Brăila-Galaţi este compus din două sectoare Buzău-Brăila şi sectorul Brăila-Galaţi.

Pentru primul, anul de începere al realizării studiului de fezabilitate este 2021, execuţia lucrărilor urmând să se desfăşoare în perioada 2022 – 2024.

Cel de-al doilea sector este, cel puţin la nivel de planşetă, ceva mai concret, în sensul că are deja traseul stabilit. Tronsonul în sine face parte din aliniamentul altui Drum Expres, Focşani-Galaţi-Giurgiuleşti, cu perioada de implementare estimată între anii 2021 – 2023.

Adaugati comentariu