Suspendarea ratelor la credite. Ordonanţa a fost publicată în Monitorul Oficial

Dobânda corespunzătoare sumelor scadente a căror plată este suspendată se capitalizează la soldul creditului la finele perioadei de suspendare, potrivit Ordonanţei referitoare la suspendarea ratelor, publicată luni seara în Monitorul Oficial. Pentru creditele ipotecare, dobânda reprezintă o creanţă distinctă, la rândul ei cu dobândă 0%, iar plata ei se va face eşalonat în 60 de rate lunare egale.Rabla Plus

Obligaţia de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane se suspendă la cererea debitorului pentru o perioadă de până la nouă luni, dar nu mai mult 31 decembrie 2020.

Potrivit actului normativ, perioada maximă de creditare prevăzută în reglementările creditorilor poate fi depăşită cu o perioadă egală cu durata suspendării obligaţiei de plată.

Pentru debitorii persoane fizice pentru care prelungirea maturităţii creditelor depăşeşte limita de vârstă prevăzută prin reglementările creditorilor de acordare a creditelor, creditorii procedează la restructurarea creditului cu încadrarea în limita de vârstă.

Facilitatea poate fi acordată pentru creditele care nu înregistrează restanţe la data instituirii stării de urgenţă sau pentru debitorii care au efectuat plata acestor restanţe până la data solicitării suspendării ratelor.

Măsura prevăzută se acordă exclusiv debitorilor ale căror venituri au fost afectate direct sau indirect de situaţia gravă generată de pandemia COVID – 19.

Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor şi comisioanelor, debitorii trimit creditorilor o solicitare în acest sens în format letric sau prin poşta electronică cel mai târziu până la 45 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanţei. În cazul în care debitorul nu poate transmite cererea prin unul dintre cele două mijloace acesta o poate formula pe cale orală, prin telefon, situaţie în care creditorul are obligaţia înregistrării convorbirii.

Ce se întâmplă cu dobânda prin suspendarea ratelor?

Dobânda datorată de debitori corespunzătoare sumelor scadente a căror plată este suspendată se capitalizează la soldul creditului la finele perioadei de suspendare. Capitalul astfel majorat se plăteşte eşalonat pe durata rămasă până la noua maturitate a creditelor, ulterior perioadei de suspendare.

Pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit prevederilor contractului de credit şi reprezintă o creanţă distinctă şi independentă în raport cu celelalte obligaţii izvorâte din contractul de credit. La această creanţă dobânda este zero şi plata către debitor a acestei creanţe se va face eşalonat în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de amânare.

Potrivit Ordonanţei, statul român prin MFP garantează în procent de 100% plata dobânzii aferentă creditelor ipotecare contractate de persoane fizice.

„(…) MFP este autorizat să mandateze FNGCIMM în vederea emiterii de scrisori de garanţie în numele şi în contul statului în favoarea creditorilor. Acordarea şi derularea garanţiilor de stat se derulează pe baza unei convenţii de garantare între FNGCIMM şi creditori. Modelul convenţiei de garantare se aprobă prin ordin al ministrului Finanţelor Publice în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei OUG”, se precizează în documentul citat.

Modificarea contractelor de credit potrivit ordonanţei se produce fără încheierea de acte adiţionale, iar în termen de 30 de zile de la primirea solicitării creditorul notifică debitorului clauzele contractuale modificate pentru implementarea prevederilor actului normativ.

Citeşte şi:

Ce cred băncile despre Ordonanţa privind amânarea plăţii ratelor

Fiecare creditor comunică FNGCIMM pe propria răspundere valoarea totală a angajamentului de garantare rezultate din cumularea sumelor de plată conform graficelor de eşalonare a plăţii sumelor reprezentând dobânzi datorate de debitori.

Prevederile pentru persoane juridice

Actul normativ mai prevede că, pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor şi comisioanelor, debitorii, cu excepţia persoanelor fizice, trebuie să îndeplinească cumulativ două condiţii:

  • întrerup activitatea total sau parţial ca efect al deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii şi deţin certificatul de situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, prin care se constată, pe baza declaraţiilor pe propria răspundere ale debitorilor, diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020, prin raportare la media lunilor ianuarie şi februarie 2020,
  • întrerup parţial sau total activitatea ca efect al deciziilor emise de autorităţile publice competente pe perioada stării de urgenţă decretate; nu se află în insolvenţă la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informaţiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

Ministerul Finanţelor Publice urmează să elaboreze normele de aplicare, care se aprobă prin Hotărâre a Guvernului în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă.

 

Adaugati comentariu