Advertisement

leasing financiar
Home Administrare flote Asigurări Soluţie pentru ieftinirea poliţei RCA, în medie, cu 700 de euro

Soluţie pentru ieftinirea poliţei RCA, în medie, cu 700 de euro

Transportatorii spun că reglementarea tarifelor RCA trebuie să înceapă cu creşterea gradului de cuprindere în asigurare a vehiculelor. Conform calculelor de realizate de ei, prima medie ar putea scădea astfel cu 700 de euro pentru vehiculele comerciale şi cu 35 de euro, pentru autoturisme.

Piaţa asigurărilor auto obligatorii, în special a celor pentru transportatori, este în plină efervescenţă. Protestele cărăuşilor, generate anul trecut de creşterea cu 300% a tarifelor RCA la un avans de numai 27% al daunalităţii, au învins pasivitatea Autorităţii de Supraveghere Financiară. În pofida opoziţiei asigurătorilor, instituţia condusă de Mişu Negriţoiu încearcă acum să impună un mod de calcul al primelor în funcţie de daunalitate. Primii paşi au fost făcuţi odată cu modificarea normei RCA (nr. 23) şi cu angajarea, de către ASF, a unui consultant independent pentru analiza actuarială a tarifelor.

Creşterea gradului de cuprindere în asigurări

Până la obţinerea unor rezultate concrete, adică până la reglementareacorectă a pieţei asigurărilor auto obligatorii, mai este un drum lung deparcurs. De aceea, transportatorii propun la rândul lor o serie de soluţiicare să accelereze tot acest proces care va duce la o ieftinire a tarifelor. Iarîn primul rând ei susţin că trebuie instituite măsuri astfel încât toateautovehiculele care circulă pe drumurile publice din România să aibăasigurare RCA valabilă.

Această măsură se impune în contextul în care un număr mare de maşiniînmatriculate circulă pe drumurile publice fără să deţină asigurare RCAvalabilă, fiind astfel restrânsă baza celor care încheie şi achită poliţele autoobligatorii. Propunerea noastră este de adoptare a unui sistem similar modelului controlului în trafic al rovignetelor, eventual chiar prin intermediul infrastrucurii de camere a CNADNR şi a platformei CEDAM gestionată de ASF”, spun reprezentanţii Federaţia Operatorilor Români deTransport (FORT).

Totodată, ei susţin că o altă soluţie de reducere a evenimentelor rutiere, ar fi şi asigurarea de către administratorii drumurilor a fiecărui kilometru de infrastructură rutieră, măsură ce conduce la auditarea reţelelor de drumurişi la responsabilizarea administratorilor în ceeea ce priveşte siguranţa şisecuritatea utilizatorilor.

Evoluţia gradului de cuprindere a RCA în asigurări (%)

Total Autoturisme Alte vehicule
2001 74.1 78.2 59
2012 73.6 77.8 58.2
2013 71.6 76.7 52.9
2014 71.3 76.9 51
2015 72.5 date indisponibile date indisponibile

Sursa: Consiliul Concurenţei

La rândul lor, reprezentanţii Uniunii Naţionale a Transportatorilor Rutieridin România (UNTRR) sunt de părere că în cazul în care toate autovehiculele din România ar fi asigurate RCA, prima medie pentruvehiculele comerciale ar scădea surprinzător de mult.

Potrivit calculelor făcute de UNTRR, prima medie pentru vehicule comerciale ar scădea la 1.100 de euro, în timp ce prima medie pentruautoturisme s-ar reduce la 95 de euro.

La acest rezultat au ajuns pornind de la valoarea de aproape 750 de milioane de euro a pieţei RCA de anul trecut, o cifră pe care UNTRR a estimat-o pe baza datelor ASF din primele nouă luni din 2015 şi cumenţinerea unei creşteri de 15% faţă de 2014.

Pe de altă parte, conform Raportului Consiliului Concurenţei din decembrie 2015 asupra pieţei asigurărilor, suma de 750 milioane euro este colectată astfel: 600 milioane euro de la 76,9% dintre autoturismele înmatriculate (4,6 milioane autoturisme, din 6 milioane de autoturisme) şi
alte 150 milioane euro de la 51% dintre autovehiculele comerciale licenţiate în România (84.150 din 135.000 de camioane peste 3,5 t şi 30.000 de autocare/autobuze/microbuze cu peste 1+8 locuri).

Ţinând cont de aceste cifre, UNTRR arată că prima medie pentru autovehicule comerciale ajunge în prezent la 1.800 euro, iar cea pentru autoturisme, la 130 euro. Dacă ar creşte nivelul colectării la 100%, conform estimărilor transportatorilor s-ar putea ajunge la nivelul actual al pieţei, astfel: 570 milioane euro – 100% din autoturismele înmatriculate şi alte 180 milioane euro – 100% din parcul total de autovehicule comerciale.

În felul acesta, prima medie pentru autovehiculele comerciale ar scădea la 1.100 de euro (5.000 de lei), iar pentru autoturisme prima medie s-ar reduce la 95 de euro”, arată reprezentanţii UNTRR.

În opinia acestora, creşterea gradului de cuprindere în asigurarea RCA a tuturor autovehiculelor s-ar putea realiza prin verificarea poliţelor RCA cu ajutorul camerelor de supraveghere CNADNR – numerele de înmatriculare citite de aceste camere se vor exporta periodic către ASF, unde se vor compara cu baza de date existentă şi va presupune sancţionarea celor care nu au asigurare.

Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România consideră, totodată, că reducerea fraudei pe segmentul RCA s-ar putea realiza prin măsuri administrative la emiterea poliţelor RCA, respectiv conexiunea la baza de date a DRPCIV/RAR, după sistemul existent şi funcţional utilizat la emiterea rovinietelor, vehiculul fiind identificat pe baza unicităţii numărului de înmatriculare şi a seriei de şasiu. În urma identificării vehiculului în baza de date a DRPCIV/RAR, seria de şasiu este completată în mod automat în aplicaţie.

Dacă nu se adoptă nicio măsură administrativă, tarifele pentru transportatorii rutieri vor continua să crească, iar procentul autovehiculelor asigurate va continua să scadă într-un ritm puternic accelerat faţă de scăderea de 8% dintre 2011 şi 2014 şi singura soluţie pentru a evita colapsul pieţei RCA într-un an electoral, când nu va fi compensat venitul nerealizat de la vehiculele comerciale cu creşteri proporţionale la autoturisme, singura soluţie posibilă va fi, pe modelul asigurării obligatorii de locuinţe, limitarea tarifelor RCA/Carte Verde”, punctează UNTRR.

Tarifele ar trebui corelate cu daunalitatea

Transportatorii susţin că asigurătorii trebuie să pună la dispoziţia clienţilor, la cerere, calculul actuarial şi indicatorii care stau la baza stabilirii valorilor poliţelor de asigurare RCA, iar aplicarea în calcul a ratei daunalităţii să se facă segmentat, pe fiecare tip de vehicul şi nu raportat la rata medie combinată.

Evoluţia – creşterea/descreşterea – valorilor poliţelor RCA trebuie strâns corelată cu evoluţia daunalităţii. Nu este normal ca în cazul în care, deşi nu creşte daunalitatea parcului auto al unei persoane fizice sau juridice, totuşi nivelul poliţelor RCA să fie majorat, aşa cum se întîmplă în ultimii ani. Trebuie stabilită o proporţie rezonabilă între, pe de o parte, nivelul primei de asigurare anuale şi nivelul mediu al primei de asigurare – calculată ca medie a primelor plătite în ultimii 5 ani – pentru un autovehicul şi, pe de altă parte, daunalitatea provocată de acesta anual şi total – pentru toţi anii”, punctează transportatorii.

FORT a propus ca prima de asigurare anuală să nu poată depăşi 50% din valoarea daunalităţii provocate în anul anterior, coroborat cu obligaţia ca prima de asigurare medie – calculată pentru ultimii 5 ani – să nu depăşească 50% din valoarea daunalităţii medii – calculată ca medie a daunalităţii provocate în ultimii cinci ani.

În ultimii ani s-a ajuns în situaţia aberantă în care valoarea primei de asigurare depăşeşte valoarea daunalităţii provocate, raţiunea încheierii unei poliţe de asigurare RCA fiind astfel nejustificată dacă un asigurat ajunge să plătească prime de asigurare peste valoarea daunalităţii provocate”, arată reprezentanţii FORT.

În aceste condiţii, ei consideră că trebuie reaşezat sistemul bonus/malus astfel încât atribuirea de clase bonus sau malus să aibă loc în funcţie de valoarea primelor plătite raportată la valoarea daunalităţii provocate şi nu de numărul de evenimente, aşa cum este în prezent.

Conform unui exemplu prezentat de FORT, în cazul unei prime de asigurare de 10.000 lei/an şi a două evenimente soldate cu daunalitate totală de 1.000 lei, conform sistemului actual, în anul următor, vehiculul este trecut în clasa M8 (malus maxim), iar prima de asigurare creşte cu 100%, la 20.000 lei.

Ca atare, reprezentanţii transportatorilor consideră că “tabelul cu coeficienţii aferenti claselor de bonus malus trebuie să fie modificat astfel încât să conţină 14 clase de Malus, la fel ca cele de Bonus şi, de asemenea, coeficienţii de creştere, respectiv scădere, să fie identici, aşa cum sunt acum la clasele de Bonus: B1/(-5%) cu M1/(+5%), (…) B14/(-50%) cu M14/(+50%)”.

ASF susţine afişarea formulei de calcul

În principiu, preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, Mişu Negriţoiu, susţine cerinţele transportatorilor, considerând că Norma RCA ar trebui să prevadă şi obligativitatea ca asigurătorii să afişeze pe site-ul propriu metoda de calcul a primei.

Una dintre prevederile normei noastre trebuie să fie aceea ca, obligatoriu, asigurătorii să pună pe site metoda de calcul a primei RCA. Eu nu concep ca după 20 de ani de asigurări (calculaţi de la intrarea în vigoare a Legii asigurărilor, nr.136/1995, n.r.), noi să nu ştim formula de calcul sau cum se calculează daunalitatea. Acum mai mult de un an, când ne-am întâlnit la Camera Deputaţilor pe tema RCA pentru persoane fizice, ne-am angajat să facem cu Asociaţia Română de Actuariat un model de calcul, o formulă de calcul şi chiar un preţ de referinţă. A trecut un an, îl avem acum, nu este în forma comercială pe care să o dăm publicităţii. De asemenea, faţă de transportatori ne-am angajat să constituim un sistem de prime de referinţă bazate pe calcule actuariale independente. În mod normal, rolul Uniunii Naţionale a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare şi al nostru, este să recredibilizăm activitatea de asigurare”, a punctat Mişu Negriţoiu, preşedintele ASF.

Acesta a recunoscut însă că există formule multiple de calcul a primei RCA, iar, prin comparaţia diverselor modele de calcul actuarial, diferenţele ajung până la 50%.

De altfel, pentru a descuraja excesele înregistrate în ultima perioadă la nivelul majorărilor de prime, a încheiat cu compania Milliman un contract privind furnizarea de servicii de analiză actuarială a tarifelor practicate de cele nouă societăţi de asigurare autorizate să încheie poliţe RCA.

Consultanţii independenţi vor analiza seturile de date rezultate din portofoliile celor nouă asiguratori, de la variabilele de tarifare (inclusiv clasa de bonus-malus) şi cheltuielile cu comisioanele şi administrarea poliţelor, până la criteriile de segmentare şi de ajustare a primei de tarif.

Analiza independentă are drept ţintă determinarea unor repere de referinţă la nivelul pieţei privind dauna medie şi frecvenţa medie a daunei, precum şi corelarea acestora cu prima tarifară, pe date comparabile pentru cei nouă asigurători, respectiv evaluarea gradului de adecvare a tarifelor în raport cu daunalitatea.

Societăţi care vor face obiectul analizei sunt Allianz-Ţiriac, Asirom, Carpatica Asig, City Insurance, Euroins, Generali, Groupama, Omniasig şi Uniqa.

Formula pentru Cartea Verde, altă necunoscută

Preşedinte FORT, Augustin Hagiu, avertizează că, deşi Norma RCA a fost modificată, asigurătorii nu ieftinesc poliţele care nu mai conţin Carte Verde.

„Degeaba s-a schimbat Norma RCA, aşa cum am solicitat noi, să scoatem Cartea Verde din transportul local, din moment ce nu se cunoaşte formula de calcul, cât înseamnă această Carte Verde din poliţa RCA. În momentul de faţă, asigurătorii ne persiflează şi ne spun: «E un formular, îl decupăm de acolo, nu vă scădem cu nimic poliţa”, a explicat Augustin Hagiu.

Potrivit modificării Normei 23, asigurătorii vor emite numai poliţa RCA, fără Carte Verde, pentru acele vehicule care nu pot circula în afara ţării din cauza limitărilor tehnice sau juridice, categorie din care fac parte tractoarele cu regim special de înmatriculare sau mijloacele de transport în comun.

Consiliul Concurenţei: 3 maşini din 10 circulă fără RCA

Potrivit unei investigaţii a Consiliului Concurenţei, gradul de cuprindere în asigurare a RCA a scăzut în trei ani şi jumătate de la 74,1% în 2011, la 72,5% la jumătatea anului trecut. Mai mult decât atât, instituţia atrage atenţia că nici aceste cifre nu sunt exacte, pentru că nu se cunoaşte clar câte dintre maşinile neasigurate circulă efectiv pe drumurile publice. În ceea ce priveşte situaţia utilitarelor şi a camioanelor, gradul de cuprindere în asigurare este şi mai mic, de 51%. Îngrijorător în acest ultim caz este faptul că procentajul a scăzut cu 8pp, în condiţiile în care, în 2011, gradul de cuprindere a RCA pentru utilitare şi camioane era de 59%.

 

(Articol publicat în revista Flote Auto, februarie 2016)

 

 

Comentați?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare

RCA
Asigurări

Piața RCA, în scădere cu 11% în trimestrul I din 2024, la 2,15 miliarde de lei

Volumul primelor brute subscrise pe segmentul RCA de societățile autorizate și reglementate...

auto
Asigurări

Piaţa poliţelor auto a crescut, anul trecut, la 13 miliarde de lei

Valoarea primelor brute subscrise pentru asigurările auto, RCA şi Casco, s-a situat...

tarifele RCA
Asigurări

Tarifele RCA rămân plafonate până la 30 septembrie 2024

Guvernul a decis prelungirea cu trei luni, până la 30 septembrie 2024,...

casco
Asigurări

Aproximativ 2.000 de notificări de daune în baza polițelor CASCO ca urmare a furtunii de săptămâna trecută

Ca urmare a furtunii de săptămâna trecută, companiile de asigurare membre ale...