Sibiul cumpără prin licitaţie 10 autobuze noi

Primăria municipiului Sibiu va organiza o licitaţie pentru achiziţionarea a 10 autobuze noi diesel Euro 6, valoarea contractului fiind de 11,55 milioane de lei.transportul elevilor navetişti

Potrivit anunţului de organizare a licitaţiei, durata contractului este de 4 luni, de la data atribuirii.

Cuantumul garanţiei de participare este 115.500 lei şi se va constitui printr-un instrument de garantare emis de o societate bancarã ori de o societate de asigurări sau prin virament bancar. Cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 10% din valoarea contractului, fara TVA.

Potrivit caietului de sarcini, autobuzele vor avea o capacitate totală de transport de minim 92 de persoane, din care minim 20 vor putea avea loc pe scaune (în afară de şofer) şi trebuie să respecte normele în domeniu aplicate la nivelul Uniunii Europene. Lungimea viitoarelor mijloace de transport trebuie să fie de 12 metri, înălţimea maximă de 3,4 metri, iar lăţimea – maxim 2,5 metri.

Autobuzele solicitate sunt nearticulate, cu podeaua joasă şi cu minim trei uşi de acces, fiecare cu câte două foi, iar toate inscripţiile din interior trebuie realizate în limba română. Podeaua viitoarelor mijloace de deplasare trebuie să fie coborâtă, fără niciun fel de trepte, iar pentru persoanele care se deplasează în cărucior trebuie asigurată rampă de acces. În zona rampei de acces va trebui să existe şi un spaţiu destinat căruciorului.

Contractul va fi finanţat 100% din veniturile bugetului local, criteriul de atribuire fiind oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce priveşte următoarele condiţii:
1. Preţul ofertei. Pondere – 70%
2. Consumul de combustibil conform test Sort 1 (l/100 km). Pondere – 15%
3. Costurile cu poluantii. Pondere – 5%
4. Perioada de garantie acordata. Pondere – 10%

Termenul limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente este data de 28 decembrie 2017, iar cel pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare, 4 ianuarie 2018, ora 16.00.

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină ofertaeste de 120 zile.

Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 29 ianuarie 2018, ora 18.00.

Potrivit anunţului de licitaţie, modalitatea de departajare a ofertelor cu acelaşi preţ clasate pe primul loc va ţine cont de conţinutul ofertei, respectiv al propunerii financiare.Astfel, în cazul în care două sau mai multe oferte conţin în cadrul propunerii financiare acelaşi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertanţilor care au oferit cel mai mic preţ, o nouă propunere financiară, în SEAP, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut.

 

 

Adaugati comentariu