Reabilitarea DJ 141 va facilita legătura între Sibiu, Mediaş şi Sighişoara

Reabilitarea DJ 141 Mediaş - Moşna - Pelişor - Bârghiş va crea o legătură foarte bună între trei mari municipii, aflate pe două căi rutiere naţionale complet diferite. Astfel Sibiu şi Mediaş din jud. Sibiu vor fi interconectate mai strâns cu Sighişoara, din jud. Mureş.
Zalău

La sediul Consiliului Judeţean Sibiu a fost semnat cel de-al treilea contract de finanţare pentru reabilitarea drumurilor judeţene din Regiunea Centru, din fonduri europene disponibile în cadrul Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020.

Este vorba de drumul DJ 141, care porneşte din Mediaş şi uneşte localităţile Moşna şi Pelişor cu comuna Bârghiş, unde se întâlneşte cu alt drum reabilitat cu fonduri europene, dar în perioada 2007-2013, respectiv DJ 106 Sibiu-Agnita.

Contractul de finanţare pentru proiectul de reabilitare a DJ 141 (25,82 km) are o valoare totală de aproximativ 85 milioane lei (aproape 19 mil. euro), din care 71,25 milioane lei o reprezintă contribuţia europeană, din FEDR, la care se adaugă 10,9 milioane lei de la Bugetul de stat, diferenţa fiind reprezentată de contribuţia beneficiarului, CJ Sibiu.

Ruta străbate zona podişului transilvan din centrul României, legând zona Văii Hârtibaciului cu DN 14 şi Podişul Târnavelor, prin capătul de nord al acestui drum, iar astfel este asigurată o legătură rutieră de calitate între aceste zone din partea de nord a judeţului Sibiu. Acest drum judeţean completează şi investiţiile derulate în urmă cu mai bine de şapte ani pe DJ 106, Sibiu-Alţâna-Bârghiş-Agnita.

Obiectivul strategic principal al proiectului este de a stimula mobilitatea persoanelor şi a mărfurilor în Regiunea de Dezvoltare Centru, prin conectarea infrastructurii rutiere de interes judeţean din judeţul Sibiu la reţeaua TEN-T. După reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean 141 Mediaş – Moşna – Pelişor – Bârghiş se va crea o legătură foarte bună între trei mari municipii, aflate pe două căi rutiere naţionale complet diferite. Astfel Sibiu şi Mediaş din judeţul Sibiu vor fi interconectate mai strâns cu Sighişoara, din judeţul Mureş, precum şi între ele şi cu mai multe drumuri naţionale: DN1, DN7, DN13, DN14.

Consiliul Judeţean Sibiu estimează că minimum 70.000 de persoane vor avea o posibilitate mult mai mare de a se deplasa între principalele localităţi deservite de acest drum, respectiv municipiul Mediaş, comuna Moşna, comuna Biertan şi comuna Bârghiş, pe lângă faptul că, în urma investiţiilor se vor reduce şi actualele costurilor de întreţinere a DJ 141.

Alţi beneficiari ai proiectului sibian sunt participanţii la trafic care tranzitează zona – aproximativ 1032 autovehicule/24 ore la nivelul anului 2015, conform studiului de trafic stabilit de Institutul Naţional de Statistică, crescând şi accesibilitatea către 35 de unităţi de învăţământ şcolar preuniversitar. La această listă se adaugă şi agenţii economici din municipiul Mediaş şi cei care îşi desfăşoară activitatea pe raza localităţilor Moşna, Biertan, Pelişor şi Bârghiş.

 

 

Adaugati comentariu